MUP SBK: Policija kontrolirala rad ugostiteljskih objekata i sankcionirala nesavjesne vozače

Tokom proteklog vikenda, policija na području Srednjobosanskog kantona nastavila je sa provođenjem pojačanih mjera sigurnosti, a bilo je angažovano više organizacionih jedinica Uprave policije – Sektor kriminalističke policije, Jedinca za specijalističku podršku, Jedinica za javni red i mir i operativno-taktičku podršku, policijske stanice i uprave.   Read more