NAJAVLJUJEMO: Promocija knjige „Što je to dobra država“, autora doc.dr.sc. Dragana Sokanovića

Knjiga pokojnog profesora, doc.dr. sc. Dragana Sokanovića  „Što je to dobra država“ bit će promovirana u petak, 22.02.2019. godine, u zgradi Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku, s početkom u 18:00 sati.

Pokojni profesor Dragan Sokanović predavao je na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta „VITEZ“, a o njegovoj knjizi u petak će govoriti prof.dr. Zoran Arsović, prof.dr. Fuad Purišević, doc.dr.sc. Lucija Sokanović, izvršni direktor Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Zdenko Vukić te urednica Maja Sokanović.

Moderator će biti Nebojša Dimitrijević, prof.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Nikad Kukić, vokal i klavijature.

Adnan Pirić uspješno obranio znastveno-istraživački rad i stekao zvanje doktora pravnih znanosti

Doktorski kandidat Adnan Pirić uspješno obranio svoj znastveno-istraživački rad i stekao zvanje doktora pravnih znanosti.

Nakon položenih ispita predviđenih Nastavnom planom i programom doktorskog studija, kao i ispunjenih uvjeta i procedura propisanih pravilima III. ciklusa studiranja na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“, doktorski kandidat Adnan Pirić je uspješno javno obranio doktorsku disertaciju „Kriminalistički i krivično procesni aspekti otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela“ i time stekao akademsku titulu doktora pravnih znanosti.

Dr.sc. Adnan Pirić zaposlenik je Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ (predavač na Katedri za krivično-pravnu oblast i direktor sveučilišnog Centra za kvalitetu).        

„Proučivši doktorsku disertaciju Adnana Pirića pod naslovom „Kriminalistički i krivično procesni aspekti otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela“,  Povjerenstvo je ocijenilo da je to znanstveni rad s određenim izvornim i originalnim znanstvenim spoznajama koji sadržajem, obimom i postignutom razinom kvalitete udovoljava propozicijama doktorske disertacije.

            Doktorant Adnan Pirić je, u okviru determiniranoga problema, predmeta i objekta znanstvenog istraživanja, u svojoj disertaciji postavio originalnu znanstvenu hipotezu s  više pomoćnih hipoteza. Korištenjem više različitih znanstvenih i pravnih metoda i sintetiziranjem prikupljenih informacija u istraživanju, doktorant je uspješno postigao svrhu i ciljeve istraživanja, ukazujući na važnost suprotstavljanja problematici otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela, s aspekta krivično procesnog prava i kriminalistike.

Originalnim znanstvenim pristupom u obrađivanju teme, koja do sada na ovakav način nije bila predstavljena u domaćoj i stranoj literaturi, doktorant je omogućio spajanje u cjeloviti znanstveni projekt koji predlaže nova rješenja i ukazuje na nova znanstvena saznanja“, kazao je prof.dr. Miodrag Simović, predsjednik Povjerenstva za obranu doktorske disertacije u čijem sastavu su bili i doc.dr. Vladica Babić te mentor doktorskog kandidata, prof.dr. Mile Matijević.

Dr.sc. Adnan Pirić među iznimno je uspješnim predavačima Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, s visoko profesionalnim pristupom u radu sa studentima.Sudjelovao je na brojnim znanstvenim konferencijama u BiH i inozemstvu te je autor nekoliko znanstvenih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

FITovci organiziraju Tjedan robotike na Sveučilištu „VITEZ“ u Travniku

Na Fakultetu informacijskih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ danas je počeo Robotics Week (tjedan robotike), koji će trajati do petka (29.12.2018.).

Trodnevne radionice robotike vodit će viši asistent, mr. Mahir Zajmović i studenti IV. i V. godine FIT-a Adis Fodolović i Nehad Gaši, a prisustvovat će im učenici  srednjih škola te studenti prve godine Fakulteta informacijskih tehnologija. Na ovaj način želi se ukazati na značaj robotikete potaknuti mlade na bavljenje istom.

Bit Alliance iz Sarajeva, s kojom Sveučilište/Univerzitet„VITEZ“ ima potpisan Sporazum o suradnji, FIT-u je ustupila pet robota na korištenje, a više o ovoj značajnoj aktivnosti naših informatičara u sklopu društveno-korisnog rada u zajednici, zainteresirani građani mogu doznati od srijede do petka u IT kabinetu od 12:00 do 14:00 (zgrada Sveučilišta „VITEZ“, ul. Školska 23, Travnik).

Student Poslovne ekonomije Sveučilišta „VITEZ“ sudjelovao na EU-Western Balkans summitu

Predsjednik Mladih Paneuropske unije BiH Dario Plavčić i student Fakulteta poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, kao dio delegacije iz BiH, prošlog je tjedna sudjelovao na EU-Western Balkans summitu (Enlargement, integration and the challenge of transformation) u Bruxellesu, koji je održan u organizaciji “Friends of Europe”. Read more

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ se priprema za obilježavanje svog prvog jubileja

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ se priprema za obilježavanja 10. obljetnice osnutka i rada. Naime, premda egzistira još od 2006. godine kao organizacijska jedinica Univerziteta „Apeiron“ iz Banja Luke, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ službeno je osnovano i registrirano 2008. godine pod prvotnim nazivom Otvoreni univerzitet „Apeiron“ Travnik. Read more

Natječaj za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

U cilju olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, organizira pripremnu instruktivnu nastavu  u trajanju od 9 sedmica za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: krivično pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, porodično pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sistem i organizacija pravosuđa. Read more