Natječaj za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

U cilju olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, organizira pripremnu instruktivnu nastavu  u trajanju od 9 sedmica za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: krivično pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, porodično pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sistem i organizacija pravosuđa. Read more

Sveučilište “Vitez” potpisalo Memorandum o međusobnoj suradnji s IT firmom ATIA

Firma ATIA d.o.o. Sarajevo, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ i Fakultet informacijskih tehnologija u Travniku su potpisali Memorandum o međusobnoj suradnji kojim se obvezuju da „…u duhu najbolje zajedničke suradnje i dobre volje međusobno surađuju u oblastima svojih djelatnosti, koje su u obostranom interesu i u interesu jačanja i razvoja informacijskog društva u BiH“. Read more

Studiraj na Sveučilištu/Univerzitetu “Vitez”

Na temelju članka 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB br.4/13) i članka 65. Statuta Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” Vitez, u skladu s Odlukom o upisu studenata u akademsku 2018/2019. godinu, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Vitez, uz prethodnu Odluku Vlade SBK/KSB, br.: 03-38-732/18, od 18.06.2018.godine, raspisuje NATJEČAJ/KONKURS za upis studenata u akademsku 2018/2019. godinu na I., II. i III. ciklus studija. Read more