Počeo it.reboot – prvi IT sajam u Kantonu Središnja Bosna

Danas je, u Centru za kulturu općine Travnik, zvanično otvoren it.reboot, prvi sajam informacijskih tehnologija u KSB, u oragnizaciji Općine Travnik, Centra za edukaciju mladih i BeeZone biznis inkubatora.

Cilj sajma je promocija vrijednosti IT industrije te njena afirmacija na prostoru Kantona Središnja Bosna.

Organizatori sajma u proteklih nekoliko mjeseci aktivno su radili na kreiranju događaja na koji ćemo dovesti, kako mlade ljude, tako i velike firme i donositelje odluka, da razgovaraju o temama vezanim za razvoj IT biznisa. Želja nam je da u Travniku i KSB napravimo najbolje moguće uvjete za razvoj IT industrije, kazao je Adis Arnautović, direktor Centra za edukaciju mladih.

Generalni sponzor sajma it.reboot je kompanija BH Telecom. Sponzorstvo sajma je nastavak opredjeljenja ove kompanije da podrži razvoj i inovacije u oblasti IT industrije.

Zadovoljstvo nam je što smo podržali prvi sajam it.reboot, posebno zbog činjenice da smo u proteklom periodu pokrenuli BH TechLab platformu za podršku digitalnim idejama i projektima. S tim u vezi, u naredne tri godine investirat ćemo 15 milijuna KM u najuspješnije ICT inovativne projekte. Putem BH TechLab platforme svi pojedinci i registrirani startupi, mogu prijaviti svoje ideje, projekte ili rješenja na otvoreni javni poziv, kazala je Nađa Hadžiemrić, direktorica Direkcije Travnik BH Telecoma.

Podršku ovoj manifestaciji dala je i Vlada KSB na čelu s premijerom Tahirom Lendom i Ministarstvo gospodarstva KSB na čelu s ministrom Nisvetom Hrnjićem.

Ovim sajmom želimo pokazati da želimo postati dio suvremene svjetske priče, kazao je premijer KSB Tahir Lendo, čestitajući organzacijskom timu na organizaciji sajma.

Želja organizatora sajma it.reboot da ovaj sajam u budućnosti postane mjesto održavanja konferencije, povezivanja i edukacije i događaj kojim želimo zajedno graditi budućnost Travnika.

Ponosni smo što smo uspjeli organizirati jedan ovako uspješan događaj. Nema limita i nema granica, tko sanja i dosanja. Treba se usuditi, a mi smo se usudili i veoma smo ponosni što se ovo dešava u Travniku ova tri dana. Posao nas iz politike i vlasti je da omogućimo uvjete, a onda će mladi prepoznati svoju priliku. Kroz davanje prilika i poticaja, apsolutno sam uvjeren da ćemo Travnik moći pretvoriti u mjesto gdje će informacijske tehnologije biti dominantne,  rekao je Kenan Dautović, načelnik Općine Travnik, koji je otvorio prvi it.reboot sajam.

Sajamske aktivnosti bit će organizirane na više lokacija u Travniku od 22.10. do 24.10.2021. godine:

 • Reboot Konferencija – konferencija na kojoj će se govoriti o potencijalima i važnosti razvoja IT industrije u Bosni i Hercegovini.
 • EXPO zona – izložbeni dio sajma, na kojem će IT kompanije iz BiH imati priiku da se predstave.
 • Reboot challenge – natjecanje s nagradnim fondom za studente tehničkih fakulteta i učenike srednjih škola.
 • BH Telecom Startup generator – prezentacija startup ideja. Najbolje/najinovativnije 3 startup ideje dobit će logističku podršku u Reboot – HUB inkubatoru te financijsku podršku Bh Telecoma.
 • Networking lounge – prostor koji će biti dostupan svim sudionicima sajma za održavanje sastanaka, dodatnu promociju, upoznavanje i networking.
 • Edukacija – tematska predavanja koja realiziraju fakulteti informatičkog smjera iz Travnika.

Tijekom naredna tri dana, posjetitelji sajma imat će priliku upoznati se s temama poput IT preduzetništva, šansi koje nam nudi IT industrija, IT poslovima budućnosti, cyber sigurnosti i mnogim drugim, a svoja iskustva s njima će podijeliti eminentni stručnjaci iz različitih sfera IT industrije.

Osim Centra za kulturu, sajamske aktivnosti bit će organizirane i na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“, Internacionalnom univerzitetu Travnik, Središtu za cjeloživotno učenje i Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi Travnik.

Program it.rebootsajma možete pronaći na web stranici www.itreboot.ba.

KORONAVIRUS: U Travniku preminula 33-godišnjakinja

S.T. (33), samohrana majka, Zeničanka s prebivalištem u Bugojnu, jučer je u Bolnici u Travniku izgubila bitku za život s koronom.

Kako saznaje Hayat.ba, S.T. je u petak dobila visoku temperaturu, te se obratila bolnici u Bugojnu. Nakon što je utvrđena upala pluća i nakon propisane terapije, koja joj nije bila od pomoći, u nedjelju je upućena u Bolnicu Travnik.

Nažalost, jučer u popodnevnim satima, S.T. je izgubila bitku za život. Treba naglasiti da preminula nije imala drugih bolesti, ali i to da nije bila cijepljena.

(Hayat.ba)

Održan sastanak načelnika srednjobosanskih općina s predstavnicima Saveza općina i gradova FBiH

U Travniku je održan sastanak načelnika s područja Kantona Središnja Bosna s ciljem predlaganja kandidata za organe i tijela Saveza općina i gradova Federacije BiH, kao i za razmatranje drugih pitanja vezanih za suradnju jedinica lokalne samouprave s područja KSB i Saveza.

Ovom prilikom je izvršena i priprema za održavanje izborne skupštine Saveza, koja će se održati u drugoj polovini rujna ove godine.

Predloženi su slijedeći kandidati: za predsjedništvo Saveza načelnik općine Travnik, Kenan Dautović, za skupštinu Saveza načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić Ramljak, a također su predloženi i kandidati za sva radna tijela Saveza iz KSB.

OPĆINA TRAVNIK: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

Načelnik općine Travnik, Kenan Dautović, raspisao je J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši referent – komunalni redar.

Naziv radnog mjesta:

 • Viši referent – komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove
 • 2 (dva) izvršitelja
 • namještenik se prima na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova:

 1. Neposredno primjenjuje i kontrolira primjenu zakona i zakonskih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša,
 2. Obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda iz Općinske odluke o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu i drugih općinskih propisa iz komunalne oblasti i pomaže komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora,
 3. Na terenu prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja,
 4. Za daljnji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanja prekršajnih naloga sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih površina i dr., koji mogu poslužiti kao dokaz, utvrđuje identitet osoba, saslušava i uzima izjave,
 5. Obavlja poslove kontrole pravilnog odlaganja smeća i drugog otpada u odgovarajuće posude, poslove kontrole korištenja javnih površina i prostora izdatih pod zakup,
 6. Upozorava pismeno ili usmeno pravne i fizičke osobe na ponašanje u skladu s propisima i uputama komunalnog inspektora,
 7. Prisustvuje i pomaže u izvršenju rješenja komunalnom inspektoru,
 8. Izvještava o eventualnim problemima u funkcioniranju objekata komunalne infrastrukture, predlaže popravke i poboljšanja i pomaže u realizaciji istih, 
 9. Uočava probleme na terenu i predlaže njihovo rješavanje,
 10. Uzima u postupak prijave, zahtjeve građana i pravnih osoba, te o ovom postupanju obavještava podnositelja zahtjeva,
 11. Vrši evidencije o izvršenim pregledima,
 12. Izrađuje izvještaje o radu,
 13. vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi pomoćnik načelnika

Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS – IV stupanj poljoprivrednog, veterinarskog, agronomskog, šumarskog, građevinskog ili drugog tehničkog smjera,
 • položen stručni ispit za namještenike,
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas;
 • Kratki životopis;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj sprem ili svjedočanstvo o završnom ispitu;
 • Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su točno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda MIO. Uz uvjerenje Zavoda MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obvezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti s kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obvezno naznačenu školsku spremu s kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštene osobe i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računalu);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.
 • Ovjerena kopija vozačke dozvole „B“ kategorije

Prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme vrši se uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenika, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od šest mjeseci od dana prijema položiti stručni ispit. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovoditelj organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za izbor koje će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu s uvjetima javnog oglasa.

Nakon utvrđene rang liste uspješnih kandidata, rukovoditelj organa može obaviti intervju s kandidatima koji zadovoljavaju sve uvjete oglasa, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, uz obvezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Općina Travnik, Povjerenstvo za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove“. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

N A Č E L N I K,

dr.sci. Kenan Dautović

Poznat identitet Travničanke koja je poginula kod Zagreba, sugrađani se opraštaju

Dok su 42-godišnji vozač Audija, inače švicarski državljanin, te 22-godišnja putnica iz BiH koja je sjedila na zadnjem sjedištu, prevezeni u bolnicu na sanaciju ozljeda, 28-godišnjoj djevojci, nažalost, nije bilo spasa.

Brojni prijatelji na društvenim mrežama opraštaju se od Anide Zolota iz Travnika, koja je poginula jučer u stravičnoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj zaobilaznici.

Nesretna djevojka je bila na suvozačevom mjestu u Audiju A3 švicarskih registarskih oznaka koji se u jednom trenutku zbog nedržanja dovoljnog razmaka zabio u stražnji dio kamiona s prikolicom srbijanskih oznaka.

I dok su 42-godišnji vozač Audija, inače švicarski državljanin, te 22-godišnja putnica iz BiH koja je sjedila na zadnjem sjedištu, prevezeni u bolnicu na sanaciju ozljeda, 28-godišnjoj djevojci, nažalost, nije bilo spasa. 

Anida je, kao i mnogi mladi iz BiH, prošlog proljeća otišla u Švicarsku za boljim životom i poslovnim mogućnostima.

(dnevnik.ba)

Općina Travnik želi pokrenuti IT sajam

U prostorijama Ministarstva gospodarstva KSB održan sastanak ministra Nisveta Hrnjića i načelnika općine Travnik, Kenana Dautovića.

Tema ovog sastanka bila je namjera općine Travnik da pokrene IT sajam, koji će okupljati IT stručnjake s područja Kantona Središnja Bosna i šire, a u cilju uspostavljanja i razvijanja novih odnosa i poslovnih prilika.
Imajući u vidu važnost IT tehnologije u svim segmentima gospodarstva, a i društva u cijelosti, te značajne stručne resurse koji dolaze prvenstveno iz populacije mladih, ova ideja i namjera općine Travnik ocijenjena je kao vrlo značajna i perspektivna kako za ovu općinu, tako i za Kanton.
S tim u vezi, Ministarstvo gospodarstva KSB će biti na raspolaganju općini Travnik u realizaciji ovog projekta i pružiti podršku u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.

Predavanje na temu srednjovjekovna župa Lašva

O srednjovjekovnoj župi Lašvi, gradu Toričanu, te gospodaru župe Lašva, plemiću Batalu Šantiću, na tvrđavi Stari grad u Travniku (barutana), govorit će povjesničar, doc. dr. Dženan Dautović, u četvrtak, 15.7.2021. u 19 sati.

Dženan Dautović jedan je od najuspješnijih i vrlo aktivnih bh. mediavelista. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetaka radova o srednjovjekovnoj Bosni. Ovo predavanje predstavlja uvod u predstojeći Lašvanski Legendfest, koji će biti održan na tvrđavi Stari grad u Travniku, 24.7.2021., u organizaciji UG Centar za kulturu življenja RadoGOST (Novi Travnik) u suradnji sa Zavičajnim muzejom Travnik.

Iz Udruženja RadoGOST pozivaju sve ljubitelje bh. drevne povijesti na ovo zanimljivo predavanje.

Ramić u Travniku potpisao ugovore za izgradnju dva putna pravca

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić posjetio je općinu Travnik gdje je s načelnikom općine Kenanom Dautovićem održao sastanak i potpisao dva ugovora za izgradnju putne infrastrukture.

“Radi se o rekonstrukciji i asfaltiranju dva putna pravca. To su projekti koje je Općina kandidirala na javne pozive Ministarstva. Izgradnja puta uvijek donosi i nove mogućnosti za stanovnike tih naselja. Travnik ima važan historijski značaj. Raznovrsnost i bogatstvo kulturne baštine svjedoče da je Travnik bio i ostao mjesto gdje se susreću četiri religiozna, kulturna i civilizacijska toka”, kazao je ministar Ramić

Realizacija potpisanih ugovora će biti završena do kraja godine, a time će biti riješen dugogodišnji problem nekoliko travničkih naselja.

“Nastavljamo dobru suradnju s Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. Razgovarali smo i o drugim načinima suradnje, pogotovo kada se radi o izgradnji infrastrukture u mjestima gdje je ostvaren povratak. Izgradnjom ova dva putna pravca bit će omogućen lakši i brži dolazak u nekoliko naselja, a u isto vrijeme značajno će doprinijeti i razvoju Općine”, ističe načelnik Dautović

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 110.000 KM.

(Fena)