Tag: , , ,

Za dvije liste lijekova bit će izdvojeno 14 miliona KM!

Vlada Srednjobosanskog kantona, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politke Nikole Grubešića (HDZ BiH), usvojila je listu lijekova koji se mogu izdavati i...

U Travniku održana 95. sjednica Vlade SBK

Na prijedog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na predloženi Statut Zavoda za javno zdravstvo SBK i uputila u dalju proceduru.

TRAVNIK: Sazvana 95. sjednica Vlade SBK

95. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona zakazana je za četvrtak, 19. 7 . 2018. godine, u 9 sati. Na Dnevnome redu su 53 točke.

Vanredna sjednica Vlade SBK zbog koncesije u Kreševu, zaposlenih u zdravstvu i malina

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je na 30. vanrednoj sjednici donijela Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine kamena...

Održana treća konsultativna sesija za pripremu planova potencijalnih projekata JPP

Vlada Srednjobosanskog kantona je u 2018. godini uz podršku USAID projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), finalizirala novi zakonski okvir za...

TRAVNIK: Održana 92. sjednica Vlade SBK

U Travniku je održana 92. sjednica Vlade SBK. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je utvrdila Rebalans Budžeta SBK za 2018. godinu, i uputila u dalju proceduru.

Vlada SBK utvrdila Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za...

Vlada SBK nudi povećanje satnice, a Sindikat traži veći koeficijent

Pregovarački timovi Vlade Srednjobosanskog kantona i Kantonalnog odbora Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu nisu postigli dogovor o tekstu novog...

Sutra 84. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Za sutra je sazvana 84. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnome redu je devetnaest točaka.

Zakazana 80. sjednica Vlade SBK

80. sjednica Vlade SBK zakazana je za ponedjeljak, 5. 3. 2018. sa početkom u 11:00 sati. U nastavku donosimo pregled Dnevnog reda: