Tag:

TRAVNIK: Održana 104. sjednica Vlade SBK

U travniku je održana 104. sjednica Vlade SBK. Osim usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta...

Za dvije liste lijekova bit će izdvojeno 14 miliona KM!

Vlada Srednjobosanskog kantona, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politke Nikole Grubešića (HDZ BiH), usvojila je listu lijekova koji se mogu izdavati i...

U Travniku održana 95. sjednica Vlade SBK

Na prijedog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na predloženi Statut Zavoda za javno zdravstvo SBK i uputila u dalju proceduru.

TRAVNIK: Sazvana 95. sjednica Vlade SBK

95. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona zakazana je za četvrtak, 19. 7 . 2018. godine, u 9 sati. Na Dnevnome redu su 53 točke.

Vanredna sjednica Vlade SBK zbog koncesije u Kreševu, zaposlenih u zdravstvu i malina

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je na 30. vanrednoj sjednici donijela Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine kamena...

Održana treća konsultativna sesija za pripremu planova potencijalnih projekata JPP

Vlada Srednjobosanskog kantona je u 2018. godini uz podršku USAID projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), finalizirala novi zakonski okvir za...

TRAVNIK: Održana 92. sjednica Vlade SBK

U Travniku je održana 92. sjednica Vlade SBK. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je utvrdila Rebalans Budžeta SBK za 2018. godinu, i uputila u dalju proceduru.

Vlada SBK utvrdila Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za...

Vlada SBK nudi povećanje satnice, a Sindikat traži veći koeficijent

Pregovarački timovi Vlade Srednjobosanskog kantona i Kantonalnog odbora Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu nisu postigli dogovor o tekstu novog...

Sutra 84. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Za sutra je sazvana 84. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnome redu je devetnaest točaka.