Federacija ignorira upozorenja revizora o milijunskom natječaju za automobile invalida

Revizorski izvještaji posljednje dvije godine upozoravaju da nabavke vozila vrijedne 1,5 milijuna maraka za ratne vojne invalide u Federaciji ne ostavljaju dovoljno prostora konkurenciji pa ovaj natječaj posljednjih godina dobija uvijek ista firma.

Ali u federalnom ministarstvu su odlučili uglavnom ignorirati ova upozorenja i ponovno raspisati natječaj s gotovo identičnim specifikacijama automobila.

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Obrambeno-oslobodilačkog rata završava ovogodišnji tender za nabavku 50 automobila za ratne vojne invalide sa stopostotnom invalidnošću, ali je specifikacija vozila gotovo identična prošlogodišnjoj za koju revizori upozoravaju da smanjuje konkurenciju.

Niz godina Federacija izdvaja po više od milijun maraka za nabavke automobila za ratne vojne invalide po gotovo identičnim specifikacijama vozila. Revizori su zaključili da takvi uvjeti na natječaju znače da vlasti ne vode dovoljno računa o posebnim potrebama pojedinačnih korisnika ovih automobila niti o konkurenciji na natječaju.

Tako je ovaj natječaj do sada dobivala isključivo jedna firma pojavljujući se kao ponuđač zajedno s po jednom drugom firmom.

Mervan Miraščija, stručnjak za javne nabavke iz Fonda otvoreno društvo, kaže kako bi revizorski izvještaj Ministarstva za pitanja branitelja i invalida u dijelu o nabavci automobila trebao dobiti više pažnje u Parlamentu, izvršnoj vlasti, ali i među tužiteljima.

“Činjenice iz ovog slučaja ukazuju da već treću godinu natječaj za nabavku automobila vrijednosti preko 1,5 milijuna KM može zadovoljiti samo jedan proizvođač automobila u svijetu, trebala bi sve da nas zabrine, a posebno nadležna tužiteljstva u Federaciji”, kaže Miraščija.

Svake godine Federacija kupi više od 50 karavan automobila za ratne vojne invalide. U natječaju se traže automobili s automatskim mjenjačem, a zbog niza drugih specifikacija, poput snage motora, revizori su ranijih godina upozoravali Ministarstvo da treba prilagoditi zahtjeve tako da više proizvođača odnosno prodavača automobila može da se natječe.

Ali, dokumentacija iz natječaja koju je analizirala Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) pokazuje da su u proteklim godinama pravljene tek manje izmjene natječajne dokumentacije i da je sve natječaje dobila firma “Porsche BH” nastupajući zajedno s po još jednom firmom.

Ministarstvo slične specifikacije navodi u natječajima još od 2018. godine, a revizori na to upozoravaju u svoja dva posljednja izvještaja.

Revizori ponavljaju upozorenja

Mervan Miraščija. Foto: BIRN BiH

U izvještaju za 2019. godinu, preporučili su da je potrebno sačiniti tehničku specifikaciju na način kako bi se osiguralo poštivanje principa jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i stvarnih potreba korisnika, a ista preporuka se našla i u nedavno objavljenom izvještaju za 2020. godinu.

U posljednjem izvještaju su naveli i to da u tehničkoj specifikaciji nisu uzete u razmatranje posebne potrebe korisnika ratnih vojnih invalida 100 posto prve kategorije u ovisnosti od njihovog zdravstvenog stanja i objavljena je nabavka jednoobraznih automobila.

“Ne možemo potvrditi da su Uredbom propisane tehničke specifikacije, koje su objavljene u natječajnoj dokumentaciji, osigurale uvjete aktivne konkurencije i jednak pristup nadmetanju, u skladu sa (…) Zakonom o javnim nabavkama BiH, niti da su zadovoljile potrebe svih korisnika RVI 100 posto I. kategorije”, navedeno je u revizorskom izvještaju za 2020. godinu.

Usprkos ovim upozorenjima, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida u novom ovogodišnjem natječaju je zadržalo većinu specifikacija, dodajući mogućnost da automobili budu crvene boje, kao i da najmanja radna zapremina može biti 1.300 umjesto ranijih 1.400 kubika.

“Nažalost, mišljenja revizora se očigledno ne poštuju, pa će se i predmetna nabavka, kao i one iz 2019. i 2020. godine, najvjerojatnije završiti s velikim brojem preuzimanja natječajne dokumentacije – 18 ponuđača, te samo jednom ponudom”, kazao je Miraščija u razgovoru vođenom prije isteka roka za slanje ponuda, navodeći da je natječaj prethodno dobivala grupa ponuđača “Porsche BH” Sarajevo i “Una Auto” Bihać.

“Ukratko, mišljenja sam da se ne radi u interesu javnih financija Federacije BiH, ratnih vojnih invalida i njihovih potreba, već isključivo uske grupe preprodavača automobila u Federaciji BiH”, kaže on.

Na osnovu preporuka revizora, novinari BIRN-a BiH u svojoj Bazi službenih automobila izdvajaju natječaje koji mogu ograničiti konkurenciju navođenjem preuskih specifikacija ili na sličan način. Od 2018. godine do danas izdvojeno je više od 180 natječaja.

U Ministarstvu tvrde da su postupili po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji iz 2019. godine tako što su 2020. izmijenili Uredbu o osiguranju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe u dijelu tehničkih karakteristika vozila, tehničke specifikacije. Izmjene su napravili i u 2021. godini.

“Izmjene se prevashodno odnose na osiguranje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima i ponuđačima u provođenju javne nabavke, kako bi upravo veći broj njih ispunio uvjete za sudjelovanje u postupku javne nabavke, a samim tim i krajnji korisnici dobili što kvalitetniji putnički automobil koji odgovara njihovim potrebama”, kažu u odgovoru iz Ministarstva.

U svom odgovoru navode i da ratni vojni invalidi nikada nisu imali primjedbi na nabavljena vozila.

“Sukladno naprijed navedenom, jasno je da ovo ministarstvo poštuje preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, a kroz izmjene i dopune Uredbe”, smatraju u Ministarstvu.

Puno zainteresiranih, ali samo jedna ponuda

Automobili kupljeni putem natječaja 2014. godine. Foto: Vlada Federacije

Vlada Federacije BiH još od 2006. godine donijela je Uredbu o osiguranju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe, a u kojoj se, između ostalog, specificiraju tehničke karakteristike putničkih automobila koji se nabavljaju.

Miraščija smatra da od 2014. godine i stupanja na snagu aktualnog Zakona o javnim nabavkama BiH, navedene specifikacije putničkih automobila u uredbama bi trebale biti ništave, jer su u suprotnosti s odredbama Zakona o javnim nabavkama.

U Ministarstvu kažu da se i dalje pridržavaju ove uredbe koja je mijenjana nekoliko puta “upravo iz razloga osiguranja aktivne konkurencije, odnosno osiguranja principa jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača.

“Ali i zahtjeva RVI-a koji su putem svojih predstavnika involvirani kako u donošenje svih izmjena i dopuna Uredbe, tako i u rad Povjerenstva za javne nabavke, ali i u formiranje popisa ratnih vojnih invalida 100 posto I. grupe kojima se dodjeljuju vozila nakon provedenog postupka javne nabavke”, objašnjavaju iz Ministarstva.

“lz navedenog je jasno da su predstavnici ratnih vojnih invalida 100 posto I. grupe uključeni u cjelokupan proces – kako odabira, tako i dodjele vozila, a dosadašnja višegodišnja iskustva odabira i dodjele vozila (…) potvrđuju da su ratni vojni invalidi kojima se dodjeljuju vozila, izuzetno zadovoljni vozilima, te da tehničke specifikacije odgovaraju njihovim potrebama, posebno imajući u vidu da se radi o najtežoj kategoriji ratnih vojnih invalida”, dodaju iz Ministarstva.

Ovaj vrijedni natječaj od 2015. godine dobiva kompanija “Porsche BH” iz Sarajeva. Još jedan ponuđač zajedno s ovom firmom do 2018. godine bio je “Inter Auto” iz Tuzle, dok je od 2019. godine to bio “Una Auto” iz Bihaća.

Iz “Porschea BH” su za BIRN BiH odgovorili da kompanija “u skladu sa zakonom utvrđenim pretpostavkama i svojom poslovnom politikom, sudjeluje u postupcima javnih nabavki koji se objavljuju od strane ugovornih organa a koje za predmet imaju robe i usluge iz njihovog asortimana”.

Oni nisu željeli komentirati dio revizorskog izvještaja o dobivanju natječaja navodeći kako je provođenje natječaja obveza ugovornog organa odnosno institucije.

Premijer Federacije Fadil Novalić na ceremoniji uručivanja ključeva automobila 2020. godine. Foto: Vlada Federacije

Na dan predviđen za otvaranje ponuda, 2020. godine, zaprimljena je žalba na natječajnu dokumentaciju kompanije “PROEX” iz Sarajeva, gdje je navedeno kako tehnička specifikacija odgovara samo jednoj robnoj marki i jednom modelu vozila, te su navedene četiri karavanske verzije automobila koji ne zadovoljavaju uvjete u dijelu radne zapremine motora, zapremine prtljažnika, vrste goriva i opreme vozila – zračni jastuk za koljena vozača.

Ova žalba je odbačena jer za nju u konačnici nije uplaćena naknada za pokretanje žalbenog postupka i jer nije sadržavala sve elemente žalbe niti dokaze u prilogu.

Iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH kažu za BIRN BiH da su u svojim izvještajima ukazivali na potrebu preispitivanja Uredbe o osiguranju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima, kao i način raspodjele automobila.

“Protivno preporukama Ureda, izmjenama Uredbe omogućena je ponovna dodjela automobila ratnim vojnim invalidima (…) koji su već ostvarili pravo na dodjelu putničkog automobila u ranijim godinama, te su izvršene izmjene i tehničke specifikacije automobila tako što se uvećala jačina motora, opseg motora i veličina prtljažnika s podignutim zadnjim sjedištem, što je sve utjecalo i na uvećanje vrijednosti automobila za 5.000 KM na ukupnu vrijednost 30.000 KM”, navode iz Ureda za reviziju.

Kako su objasnili, izmjene tehničke specifikacije nisu osigurale poštivanje principa jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, s obzirom na to da je 2020. godine 16 potencijalnih dobavljača preuzelo natječajnu dokumentaciju, a dostavljena je samo jedna ponuda, dok je u 2019. godini 18 ponuđača preuzelo dokumentaciju, a samo je jedan u konačnici dostavio svoju ponudu.

Stoga je preporuka ponovljena u izvještaju za 2020. godinu.

Iz Ministarstva su za BIRN BiH potvrdili da do isteka roka 27. srpnja ove godine na natječaj nije dostavljena niti jedna ponuda.

(detektor.ba)

Rastu cijene novih i polovnih automobila, ali raste i potražnja u odnosu na prošlu godinu

Prodaja automobila u našoj zemlji kako polovnih tako i novih u prošloj godini bila je manja za 25 do 27 posto u odnosu na godinu prije. Međutim, ove godine stanje se popravlja.

Iz Gospodarske komore Federacije BiH kažu da je se ove godine bilježi konstantan rast prodaje.

“Imamo puno veće zahtjeve tržišta nego što možemo ponuditi kada je riječ o novim automobilima. Identična je situacija i s polovnim automobilima. Prema podacima koje imamo, svi oni koji su prošle godine htjeli kupiti automobil, odgodili su to zbog neizvjesnosti u uvjetima pandemije, i tek sada se odlučuju za nabavku automobila. Tako od ožujka ove godine imamo više narudžbi i isporuka novih automobila. Drugi čimbenik za povećanu potražnju je turistički sektor. Kako su od svibnja počele najave više posjeta stranih turista, mahom iz arapskih zemalja, to je rezultiralo povećanim zahtjevima rent-a-car kuća, koje su važan klijent nama koji se bavimo prodajom automobila. Mogu reći da se iz mjeseca u mjesec prodaja novih automobila povećava za 15 do 20 posto”, kazao je za Klix.ba Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Gospodarskoj komori FBiH.

Da je prodaja u prošloj godini pala za 25 do 30 posto kazali su nam i iz kompanija GUMA M i AC Blok, koje se bave prodajom automobila.

“Tržište pokazuje znakove oporavka. Naša kuća je u prvom polugodištu 2021. godine ostvarila rast od 40 posto u usporedbi s prošlom godinom, ali i dalje je to manje u odnosu na 2019. godinu”, kazao nam je Danijel Despotović, direktor kompanije AC Blok, koja je koncesionar Peugeota.

Davorin Vidačković, direktor prodaje u firmi GUMA M, ističe kako je pandemija zaista utjecala na odluke potrošača da kupe novi automobil, ali kako rezultati za 2021. godinu govore ipak da se tržište malo oporavilo te da ono raste za oko 15 posto u odnosu na prvu pandemijsku godinu.

Što se tiče cijena i polovnih i novih automobila, one su u proteklom periodu rasle te su one za nove automobile veće od 1,5 do 2 posto, dok su za polovne automobile cijene porasle za tri do četiri posto. Razlog za to, kaže Muratović, je povećana cijena transporta na svjetskoj razini.

“Svi dobavljači s kojima surađuje autoindustrija povećali su cijene dijelova i komponenti, tako da je to sve rezultiralo jednim inflatornim povećanjem cijena automobila. I u narednom periodu očekuje se rast cijena automobila sa SUS motorima, to su dizeli i benzinci, a može se očekivati pad cijena električnih i hibridnih automobila. Razlog za to je što tehnologija za automobile s SUS motorima postaje skuplja. Europska unija nametnula je rigorozne mjere prekoračenja zagađenja koje dolazi od transporta, što također rezultira povećanjem cijena automobila”, istakao je Muratović.

Prošle godine, kako je kazao Despotović, cijena modela marke Peugeot bila je manje-više stabilna, međutim u 2021. godini došlo je do rasta cijena.

“Cijene novih vozila konstantno, ali ne pretjerano, rastu. Jedan od bitnih uzroka rasta su dodatni troškovi proizvođača da postignu što manju prizvodnju CO2. Valja spomenuti da rastom cijena zavisnih troškova, repromaterijala, troškova transporta, kao i nedostatak mikročipova na svjetskoj razini pogoduju i nedostatku količina novih vozila, ali i rastu njihovih cijena. Trenutno je veći problem od rasta cijena nedostatak količina u proizvodnji novih vozila, uzrokovanih nedostatkom mikročipova. Samo jedna tvornica u Tajvanu proizvede 60 posto ukupne proizvodnje mikročipova za automobile. Sve veće i rigoroznije ekološke norme koje se trenutačno vrlo teško postižu s vozilima na klasična goriva, nalažu proizvođačima transfer u proizvodnju i plasman električnih vozila”, kaže Vidačković.

Vidačković se nada da će na krilima zapadnih razvijenih zemalja i Bosna i Hercegovina uskoro prepoznati značaj električnih vozila i početi davati poticaje za kupovinu, kako bi zaposleni u automobilskoj industriji mogli početi komercijalizaciju električnih vozila.

“Ili možemo ostati zemlja trećeg svijeta, gdje će i dalje primarni biti uvoz i prodaja polovnih automobila, koje razvijene zemlje svijeta klasificiraju kao otpad”, poručio je Vidačković.

Mnogi vozači često rade dvije stvari koje su štetne za automobil

Mnogi vozači imaju naviku ostaviti automobil u brzini, odnosno prebaciti mjenjač u prvu brzinu te pritisnuti pedalu kvačila i kočnice dok stoje. Na semaforu ili u nekoj drugoj prilici. To ne biste smjeli raditi jer bi vam to moglo oštetiti kvačilo.

Opruga u kvačilu nije dizajnirana kako bi dugo trpjela takvu silu i mogla bi se potrošiti mnogo prije, odnosno mogla bi puknuti. U svakoj prilici kad trebate stati s automobilom, izbacite mjenjač iz brzine i stisnite kočnicu. Tako ćete najbolje sačuvati kvačilo, piše Revija HAK.

Druga česta navika je držanje ruke na mjenjaču. Ergonomski je on na najboljem mjestu i mnogima je najdraže odmarati desnu ruku na mjenjaču u vožnji. To, također, nije dobro jer tako vilica mjenjača dodatno pritišće zupčanu spojku. Navedena sila može oštetiti mjenjač pa izbjegavajte tu naviku. Dakle, ne držite ruku na mjenjaču nego za njim posegnite samo kad mijenjate brzine.

Što učiniti ako vas potres zatekne u vožnji

Svima je već poznato pravilo da, ukoliko vas potres zatekne u kući, treba otvoriti vrata sobe i stati ispod njihovog okvira. No, što ukoliko vas potres zatekne u automobilu tijekom vožnje?

Za takvu situaciju postoji nekoliko osnovnih pravila. U trenutku kada za volanom, u tijeku vožnje, osjetite da se zemlja ispod vašeg automobila počela tresti preporučljivo je napraviti sljedeće:

Krenite lagano usporavati vozilo, no nemojte naglo kočiti.

Dok usporavate uključite sva četiri žmigavca kako biste upozorili ostale sudionike u prometu. Zaustavite automobil uz desnu stranu kolnika ili na nekoj otvorenoj površini nakon što ste provjerili situaciju oko vas.

Nemojte parkirati vozilo ispod mostova ili nadvožnjaka, u tunelima, prolazima zgrada, ispod električnih stupova i dalekovoda, velikog drveća ili bilo čega što bi uslijed potresa moglo pasti na automobil.

Isključite motor i pričekajte dok trenutni potres ne prestane. Nakon što stane izađite iz automobila i udaljite se na neko sigurno mjesto.

Preporučuje se da se ne zadržavate kod automobila (uzimanje stvari, zaključavanje i sl.) po izlasku, već da se odmah udaljite.

Savjeti su ovo koje svojim članovima preporučuje Japanska automobilska federacija, obzirom da su u toj zemlji potresi češći nego u drugim dijelovima svijeta.

(dnevno.ba)

Grijanje u automobilu slabo radi? Ovo trebate provjeriti!

Uzrok može biti u neispravnom termostatu, zraku u hidrauličkom dijelu sustava za grijanje, radijatoru, pumpi rashladne tekućine, komandama grijača, ventilatoru…

Ako je temperatura preniska tada prvo treba posumnjati na termostat, a potom na pumpu rashladne tekućine. Uzrok može biti i zrak u sustavu (tada je potrebno odzračivanje), propuštanju/gubljenju rashladne tekućine, komandama grijača, oštećen, odnosno neispravan radijator grijača, otkaz električnog ventilatora…

Dakle, ako grijanje kabine loše funkcionira, provjerite tim redoslijedom.

(dnevno.ba)

IZBORI 2020. GODINE: Koji automobili imaju najgoru unutrašnjost

Američki poslovni magazin Bloomberg je izdvojio pet automobila za koje smatra da spadaju među vozila iz 2020. godine koja imaju najgoru unutrašnjost. Izbor je iznenađujući s obzirom na to da su izdvojili i neke skupocjene automobile koji su za mnoge “dječački san”.

Kako je naveo Bloomberg, riječ je o automobilima kod kojih zadovoljstvo za volanom ne znači i to da mogu odgovoriti na sve ostale potrebe vozača, a njih je sve više. Smatra da je unutrašnjost automobila najvažnija u vožnji podsjetivši da je to prostor gdje se automobil povezuje sa čovjekom. Karakteristike motora i brzina kretanja automobila se možda mogu zaboraviti, ali se sigurno nikada ne zaboravi kako se neko osjećao u njemu.

Automobili koji su izdvojeni su uglavnom sportski uz napomenu da je dizajn kod ove vrste vozila osmišljen da smanji težinu i optimizira ravnotežu. Ali, ukazao je na to da postoje i drugi proizvođači sportskih automobila koji imaju izvrsnu unutrašnjost – Audi, Ferrari, Porsche i Mercedes.

Automobili s najgorom unutrašnjosti u 2020. godini po izboru Bloomberga su Chevrolet Corvette, McLaren 570 S, Nissan GT-R Nismo, Fiat 500L i Lotus Evora.

Chevrolet Corvette košta 58.900 dolara. Kao nedostatak su navedeni: način na koji je osmišljen prostor između dva sjedišta, niskokvalitetna koža, instrument tabla za koju je Bloomberg istakao da izgleda kao u svemirskom brodu Enterprise, izgled volana i drugo.

Chevrolete Corvette (Foto: Chevrolette)

McLaren 570 S košta 195.000 dolara. Razlozi zbog kojih je unutrašnjost okarakterisana najgorom su neusklađeni šavovi na instrument tabli, loši završni šavovi, vertikalno položen centralni ekran, komplikovan i zbunjujući tehnološki sistem i nemogućnost da se volan podešava prema potrebi vozača.

McLaren 570S (Foto: McLaren)

Nissan GT-R Nismo košta 210.740 dolara. Bloomberg mu zamjera sljedeće: dugmad na instrument tabli za koju misli da izgledaju zastarjelo te vibracije koje se osjete tokom vožnje, a što odaje utisak da se osoba nalazi odnosno vozi u limenci.

Nissan GT-R Nismo (Foto: Nissan)

Fiat 500L košta 24.000 dolara, a Bloomberg je naglasio da ne bi trebao ni postojati. Ocijenio je da je skoro cijeli njegov unutrašnji prostor pogrešno osmišljen. Kao jedan od najvećih nedostataka naveo je iznimno mali, sedmoinčni centralni ekran u koji je moguće uključiti samo jedan USB.

Lotus Evora košta 96.950 dolara. I u ovom slučaju je nedovoljno velik centralni ekran naveden kao jedan od nedostataka.

Lotus Evora (Foto: Lotus)

Bloomberg naglašava da je pozicija motora u stražnjem dijelu automobila uzrokovala lošu vidljivost kada vozač pogleda iza sebe – kada pogleda iza sebe kao da vidi Berlinski zid.

(dnevno.ba)

Ovih šest grešaka uništava vaš automobil

Mnogi svjesno ili nesvjesno griješe u odnosu prema automobilu, ne pružaju mu potrebno, a svaki propust vraća se poput bumeranga.

Biti vlasnikom automobila nije jednostavno. Potrebno se kvalitetno brinuti o njemu, kako se san ne bi pretvorio u noćnu moru, piše automobili.hr

Mnogi svjesno ili nesvjesno griješe u odnosu prema automobilu, ne pružaju mu potrebno, a svaki propust vraća se poput bumeranga. Tada najčešće strada novčanik, jer se svaki propust u konačnici plaća dvostruko.

1. Ignoriranje “Check engine” indikatora

Indikator ‘Check engine’ nije prolazna greška, koja se danas pojavila, a od sutra neće više nikad.

Svaki put kad se aktivira potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju, jer ignoriranje može rezultirati skupim popravkom.

2. Neredovita zamjena ulja i filtera

Ulje je za motor poput krvi za ljudsko tijelo. Ključno je za ispravan rad i nikako nije preporučljivo premašivati tvornički propisan interval zamjene.

Mnogi smatraju kako je jedino važno da ulja ima dovoljno, a pritom ne uzimaju u obzir da vremenom svojstva ulja opadaju.

Zamjena filtra jednako je važna, jer on sprječava da nečistoće prodiru prema vitalnim dijelovima.

3. Zanemarivanje stanja guma

Kronična besparica razlog je zbog kojeg mnogi ne vode računa o starosti i stanju guma, nego se samo fokusiraju na dubinu profila.

Uvijek je važno imati na pameti da je cijeli automobil u kontaktu s podlogom na površini manjoj od četiri razglednice. Sigurnost vožnje uvelike ovisi o stanju guma, a stanje gume direktno je povezano sa starošću, dubinom profila i ispravnim tlakom.

4. Preskakanje servisnog intervala

Proizvođač je raspored servisa i opseg poslova na njima propisao s razlogom pa nikakve improvizacije nisu dobre.

Inženjeri koji su bili angažirani na razvoju pojedinog modela automobila dobro su upoznati s projektiranom trajnošću pojedinog sklopa pa ako želite izbjeći neugodna iznenađenja držite se toga što su propisali.

5. Loša higijena automobila

Još u vrtiću tete su nas učile kako je čistoća pola zdravlja. Isto se odnosi i na automobil.

Održavanje čistoće višestruko će se vratiti. Lakše je uočiti nepravilnosti, a iznimno je važno i na vrijeme ukloniti sve čestice koje bi posljedično mogle izazvati štetu.

To se posebno odnosi na detaljno pranje nakon zimskih uvjeta, kad su mnogi zazori puni soli, kojom se posipaju ceste, a koja na višim temperaturama nagriza lak i time omogućava napredovanje korozije.

6. Nemaran ste vozač

Neovisno o tome kakvu su uvjeti na cesti, prema automobilu se uvijek treba odnositi s pažnjom i poštovanjem.

Svi nagli pokreti, jurnjava s hladnim motorom, gašenje vrućeg, škripa guma, bespotrebno naglo kočenje, naleti na rupe i neravnine…

Nemaran vozač takvim pristupom višestruko, a nepotrebno, povećava potrošnju svih vitalnih sklopova te trajno nanosi štetu automobilu.

Razlike mogu biti tolike da automobil sa 100.000 km bude u osjetno gorem stanju od istog takvog modela, u dobrim i savjesnim rukama sa 300.000 km.

Pronađeno ukradeno vozilo nogometaša iz Novog Travnika

Jučer je u Novom Travniku, za vrijeme nogometnog treninga, s parkinga stadiona ukraden automobil igrača NK Novi Travnik, Ibrahima Duvnjaka.

Ukradeni automobil pronađen je kasno sinoć u okolici Konjica.

“Želimo pohvaliti policijske službenike koji su u kratkom roku uspjeli rasvijetliti ovo krivično djelo, kao i sve medijske portale koji su dali doprinos u objavi potrage za vozilom”, piše na službenim stranicama NK Novi Travnik.

Prema informaciji iz Ureda komesaza MUP-a KSB, odmah po zaprimanju prijave o krađi, policijski službenici PS Novi Travnik su pristupili poduzimanju planskih aktivnosti koje su bile usmjerene na pronalazak ukradenog vozila, kao i otkrivanje počinitelja ovog krivičnog djela.

Poduzimajući te aktivnosti došlo se do saznanja o kretanju vozila na području Bugojna, te su odmah upoznate sve susjedne policijske stanice, kao i MUP HNŽ Mostar i MUP Hercegbosanske županije Livno.

Oko 22,00 sati MUP KSB je obaviješten od strane MUP-a HNŽ Mostar da su na području Konjica policijski službenici PS Konjic pronašli predmetno vozilo, kao i osobe B.T., rođen 1995. godine iz Bugojna i jednog maloljetnika (2003. godište) iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, koji su lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili ovo krivično djelo.

U suradnji s nadležnim kantonalnim Tužiteljstvom, kao i policijskim službenicima MUP-a HNŽ Mostar, protiv osumnjičenih se poduzimaju  aktivnosti na dokumentiranju i dokazivanju ovog krivičnog djela.

Klima ili otvoreni prozori u autu?

Vrijeme je da se riješi vječita dvojba – je li bolje koristiti klimu ili jednostavno spustiti prozore za vrijeme vožnje u automobilu?

Klimatizacija ili otvoreni prozori

Danas većina automobila posjeduje klimatizaciju (i kuće, uredi,…), ali to nije uvijek bilo tako. Iako su prvi sustavi za klimatizaciju ugrađeni u automobile još prije Drugog svjetskog rata, većina prosječnih vozača s prosječnim automobilima, u tom luksuzu uživa u njima samo u posljednje dva ili tri desetljeća. Ali, danas se klimatizacija nalazi u skoro svakom automobilu i svi imamo mogućnost izbora – uključivanje klime ili spuštanje prozora, čime ćemo dopustiti sebi da ljetni vjetar uradi svoj trik. Hajde da pogledamo neke važne faktore da bi ostali cool.

Efikasnost

Kada je riječ o gruboj klimatskoj snazi, nema sumnje – suvremena klimatska tehnologija je definitivno efikasnija. Rashladit će vaš automobil mnogo brže od otvorenih prozora i osigurati temperaturu ispod 20 stupnjeva C, što ne mogu osigurati otvoreni prozori u automobilu ni približno, a naročito ne u vrijeme ekstremnih ljetnih dana. Ako ste u potrazi za najnižom mogućom temperaturom, klimatizacija je definitivno odgovor na to.

Troškovi

Na prvi pogled, otvaranje prozora ne iziskuje nikakve financijske troškove, dok svi znamo da klima uređaj koristi dosta dodatnog goriva. Otvaranje prozora tijekom vožnje donosi i troškove dok se povlačenje povećava, a aerodinamika se mijenja i zahtijeva veću snagu za održavanje iste brzine. Staro pravilo kaže da kada vozite pri većoj brzini (obično oko 100 km/h) klima uređaj je ekonomičniji, dok otvoreni prozori pobjeđuju pri nižim brzinama. Takve tvrdnje su izazvale podijeljena mišljenja mnogih istraživača, tako da biste mogli pokrenuti sami mali eksperiment u svom automobilu i otkriti koja se tehnika zapravo više isplati.

Utjecaj na zdravlje

Ljudi voze kabriolete i koriste klima uređaje u automobilima desetljećima, tako da je jasno da nijedno nije smrtonosno. Međutim, mnogo je govora o negativnim efektima klimatizacije na zdravlje posljednjeg desetljeća – isušuje kožu, utječe na respiratorni sustav, prenosi zarazne bolesti, iritira grlo i nos. Iako neki ljudi vjeruju da otvoreni prozori donose razne negativne efekte na zdravlje, općenito i dalje predstavljaju sigurniju opciju.

Moguća pitanja

Osim što postoji mogućnost kvara klimatizacije u vašem automobilu, ne postoje druga pitanja koja bi ometala samu upotrebu u automobilu. Kada zaglavite u prometnoj gužvi, udišući sve ispušne plinove drugih automobila, sigurno ćete biti veoma zahvalni za cirkulaciju zraka unutar svoga automobila, s tim da uvijek postoji mogućnost da vam uznemiravajuća osa uđe u automobil kada su vam prozori otvoreni.

Zaključak

Sigurno je reći da se promjenom između klimatizacije i otvorenih prozora (u ovisnosti od situacije) najbolje radi na većini ljetnih automobila. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da ostvarite najbolje efekte iz obje tehnike.

Osnove

Dobro provjerite automobil prije nego što uđete u vrući ljetni dan, kako biste izbjegli ekstremne vrućine. Također, dobro provjerite klimatizaciju čak i na kraćim putovanjima kako biste osigurali da će raditi efikasno kada vam najviše treba.

Podignite prozore samo nekoliko centimetara

Kada se odlučite za otvorene prozore tijekom vožnje, vodite računa da budu podignuti samo nekoliko centimetara kako biste smanjili povlačenje. Na ovaj način ćete i dalje osigurati hladni vjetar, ali istovremeno smanjiti potrošnju goriva.

Nikad ne koristite obje varijante istovremeno. Otvoreni prozori i klima uređaji ne funkcioniraju dobro zajedno, jer samo umanjuju pozitivne efekte jedno drugome. Stoga se držite jednog ili drugog.

(dormeo.ba)

Odbacite loše navike i izbjegnite skupe popravke

Neke kvarove na automobilu nikako ne možemo izbjeći jer su oni posljedica eksploatacije, odnosno zamora materijala pa je u tom slučaju zapravo samo pitanje vremena kad ćete se s njima morati nositi.

S druge strane, međutim, postoje i oni koji na koje itekako možemo utjecati i to u tolikoj mjeri da ih ili spriječimo u potpunosti ili da ih barem odgodimo toliko dugo da se s njima moramo suočiti samo jednom, a ne više puta u prosječnom životnom vijeku vozila.

Kao i s mnogim drugim primjerima iz života, takvi su kvarovi ustvari najčešće posljedica loših navika koje su naizgled neprimjetne, ali ako se učestalo ponavljaju, one će sigurno utjecati na stanje nekih dijelova vašeg automobila.

Najlakše ih je zapravo usporediti sa zdravljem i posljedicama koje na njega imaju naše krive ili loše navike: ako tu i tamo popušimo cigaretu ili popijemo piće, neće nam biti ništa, ali ako to radimo stalno, prije ili poslije morat ćemo se suočiti s posljedicama.

Isto tako, ništa nam se neće dogoditi ako jedne večeri prije spavanja zaboravimo oprati zube, ali ako ih ne peremo nikad, uskoro ćemo se naći u bolnim, ali i skupim problemima. Upravo zato krive i loše navike treba srezati u startu. Isto to vrijedi i za naš odnos prema automobilu, što se može vidjeti iz nekoliko sljedećih primjera, piše HAK Revija.

Ne dirajte spojku ako je ne koristite

Papučica spojke treba biti slobodna u baš svakom trenutku osim onoga kad je koristite. Dakle, pritisnite je samo da krenete s vožnjom i da biste promijenili stupanj prijenosa, i nikad više. Ako stojite na semaforu i čekate da se upali zeleno svjetlo, nemojte biti u brzini, s pritisnutom spojkom i spremni na start kao da se radi o početku utrke.

Neka automobil bude u neutralnom stupnju, a noga lijevo od papučice, i tek nakon što se upali žuto svjetlo ubacite u brzinu i krenite. Vaša će vam spojka biti zahvalna, a novčanik još i više jer se zamjena kompleta najčešće plaća u tisućama kuna. I da, ne odmarajte nogu oslanjanjem na papučicu spojke, nego je držite na za to predviđenome mjestu, osloncu sasvim s lijeve strane.

Ne odmarajte ruku na mjenjaču

Slično kao i s lijevom nogom, za desnu ruku uvijek vrijedi pravilo: skinite je s ručice mjenjača istog trenutka nakon što promijenite stupanj prijenosa i vratite je tamo gdje joj je mjesto, na upravljač. Osim što ćete tako imati potpunu kontrolu nad vozilom, s mjenjača ćete skinuti naizgled nevažan, ali itekako težak teret. Prijeđe li vam ovakav način vožnje u naviku, sklop zupčanika i sinkrona bit će pod stalnim pritiskom za koji nije projektiran te će se, naravno, time trošiti i više i brže. A vi ćete se morati pripremiti za otvaranje novčanika.

Ne vozite se na rezervi

Vožnja s upaljenom lampicom rezerve kao način i stil života nažalost je dobro poznata mnogim našim vozačima, no treba znati da osim stalnog udarca na ego ona može prouzročiti i znatno ozbiljnije i konkretnije probleme. Na dnu spremnika se, naime, skupljaju sve one manje, ali i malo veće nečistoće koje se u njega s vremenom unose čak i ako dolijevamo isključivo najbolja i najskuplja goriva.

One u velikoj količini goriva, s punim ili barem polupunim spremnikom, nemaju pretjerano veliku ulogu jer je njihova koncentracija u tom slučaju u pravilu zanemariva. No, ako je sustav osuđen na to da neprestano ispija talog s dna kace, to se neće svidjeti niti filtru niti pumpi za gorivo, koji se tako mogu brže i više začepiti, a motor ostaviti bez dostatne količine goriva. I još nešto: pumpa goriva obično se hladi time što je uronjena u gorivo, pa ako to nije slučaj, pogotovo ako to nije slučaj često ili neprestano, riskirate njezino pregrijavanje i moguće dodatne kvarove.

Dajte motoru vremena da se zagrije

Jeste li ikad promatrali bikera koji kreće na vožnju? Najčešće to izgleda ovako: još prije sjedanja na motocikl on će okrenuti ključ u bravi, možda tek nakratko odvrnuti ručicu gasa te će, dok motor radi, on (ili ona, naravno) polako navlačiti jaknu, kacigu, rukavice…, a tek zatim sjesti na njega. E to je trenutak koji vrijedi upamtiti i koristiti i u automobilu: pokrenite motor, ali nemojte odmah krenuti, nego mu dajte vremena da prodiše, da se sve tekućine raspodijele po sustavu i da se temperatura podigne na radnu razinu. Tako ćete i produljiti vijek trajanja vitalnih dijelova motora i smanjiti potrošnju goriva.

Ne gasite motor odmah nakon vožnje

Slično vrijedi i na kraju vožnje. Vozite li automobil pokretan motorom s turbopunjačem vjerojatno već znate da ga je nakon vožnje, prije njegova potpunog isključivanja, pametno ostaviti da nakratko radi još neko vrijeme. Nečistoće koje nastaju izgaranjem lijepe se na lopatice turbine i ugasi li se motor naglo, one će se na njima i nataložiti te tako postati uzrokom potencijalnih problema.

Rješenje je, nasreću, vrlo jednostavno pa će već koja minuta rada na leru biti dovoljna za hlađenje i čišćenje lopatica. Također, ono što vrijedi za svaki motor vrijedi i za onaj potpomognut turbinom: pustite ga da se zagrije pa ga tek onda, ako je to potrebno, vrtite u više okretaje.

Ne prebacujte u rikverc dok se niste zaustavili

S mjenjačem treba biti posebno oprezan u svim situacijama, i to posebno vrijedi prilikom naizgled jednostavnih radnji poput parkiranja, kad je potrebno više puta promijeniti smjer kretanja prema naprijed ili natrag. Osnovno pravilo ovdje glasi: pričekajte da se vozilo u potpunosti zaustavi pa tek onda ubacite u stupanj za suprotan smjer. Iako vam se može činiti da brzinskim izmjenama naprijed-natrag potvrđujete vlastitu vozačku vještinu, zapravo činite štetu svojem automobilu.

Za zaustavljanje trebaju služiti kočnice, a ne mjenjač, osovine i drugi dijelovi pogonskog sklopa, a to je upravo ono što činite ovakvim ponašanjem. S vremenom ćete morati plaćati popravke, i to potencijalno vrlo skupe, pogotovo ako se ovako odnosite prema automatskome mjenjaču.

Ne vozite teret koji vam nije potreban

Ovo bi trebalo biti logično i samorazumljivo, ali vrlo često to nije slučaj. Svaki kilogram viška u vašem automobilu kilogram je koji će vam za početak donijeti povišenu potrošnju goriva i više troškove korištenja vašeg vozila. Mislite li da se ne radi o prevelikim razlikama da biste njima razbijali glavu, razmislite još jednom, ali ovoga puta u računicu unesite još jednu varijablu.

Svaki kilogram viška je, naime, i kilogram viška na svaki dio od kojega se sastoji vaš automobil, pri čemu su posebno bitni sofisticirani dijelovi pogona, ovjesa i kočnica koji se u takvim situacijama moraju nositi s povećanim naprezanjima. Ne zaboravite, čak i ako vi ne primjećujete razliku, oni će je primijetiti. A onda će se ona, prije ili kasnije, odraziti i na vaš novčanik, piše HAK Revija.

Pazite kuda i preko čega se vozite

Ovo bi također trebalo biti razumljivo samo po sebi, no najobičnija nepažnja često je krivac za brojne probleme koji nerijetko mogu rezultirati velikim računima za popravke. Neravnine, poprečne pukotine, manje ili veće rupe na cesti pa čak i ležeći policajci mogu prouzročiti popriličnu štetu na vašem automobilu ako im ne prilazite s mnogo opreza i odgovarajućom brzinom.

Nekontrolirani udarac u takvu i sličnu prepreku može vam probušiti gumu ili više njih, ali isto tako može teško oštetiti naplatke i dijelove ovjesa ili ispušnog sustava. U svakom od navedenih slučajeva šteta se lako može popeti na nekoliko stotina pa čak i par tisuća maraka, posebno ako na automobilu imate gume posebnih dimenzija ili kotače od lakih legura.

(www.jabuka.tv)