Usvajanjem Rebalansa proračuna okončano posljednje zasjedanje aktualnog saziva OV Vitez

Nastavak 24-te sjednice Općinskog vijeća Vitez, posljednje u ovom sazivu, održan je danas.

Pred vijećnicima su bile 22 točke, među kojima i izvješća o radu javnih ustanova Radio Vitez, Dječjeg vrtića i Internacionalne ljekarne/apoteke Vitez za 2019. godinu, koja su jednoglasno usvojena. Iako je bilo planirano za prvi dio ove sjednice, tek su u njenom nastavku danas usvojena i Izvješća o radu Gradske knjižnice i Doma zdravlja Vitez.

Rebalans Proračuna Općine Vitez za 2020. godinu, iako najavljen kao prva točka današnjeg zasjedanja, iz tehničkih je razloga razmatran kao pretposljednja. Prethodilo je kraće usuglašavanje Klubova vijećnika, tijekom kojeg je odlučeno da se za potrebe nabavke dvije crpke za izvorište Kremenik, planiraju sredstva u iznosu od 70.000,00 KM, pa je predloženi Rebalans, kao i Odluka o privremenom financiranju za razdoblje 1.1. – 31.3. 2021. godine korigirana za spomenuti iznos u dijelu koji se odnosi na stavku Vodoopskrba.

Prijedlog Rebalansa proračuna, kao i Prijedlog Odluke o privremenom financiranju možete pogledati OVDJE:

Danas je razmatrano i usvojeno više točaka iz resora Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam – Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Dio centra grada“ Vitez (Marin Blaškan), Prijedlozi rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Aida Malanović, Emir Majstorić, Marko Lovrenović i Alija Manjo), Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta (Dragan Šantić), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parceje (Jako Kurevija), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – trafostanice (Elektroprivreda HZ H-B), Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vitez, Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog vodnog dobra, Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Kristal), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele („Agro-stroj“ i „VTC Atom“ d.o.o.) i Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna „Regulacijskog plana PC 96-2“ – općina Vitez.

Također, danas je usvojeno i Rješenje o prijenosu bez naknade prava korištenja poslovnih prostorija Udruzi Betanija; raniji nositelj je bio Centar za socijalni rad Vitez.

S obzirom da je današnja sjednica bila, ujedno, i posljednja u ovom sazivu Općinskoga vijeća, općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, te predsjednici Klubova HDZ BIH, SDA i HDZ 1990 izrazili su zahvalnost na četverogodišnjoj međusobnoj suradnji uz napomenu kako od novog saziva Vijeća očekuju da rade na dobrobit svih građana Viteza.

(Radio Vitez)

Sutra nastavak 24. sjednice Općinskog vijeća Vitez

Nastavak 24. sjednice Općinskog vijeća Vitez, s Dnevnim redom dopunjenim na početku sjednice (14.10.2020. godine), održat će se sutra, 20.10.2020.g. (utorak), s početkom u 8 sati, u sali OV Vitez.

Prvobitni Dnevni red dopunjen je s 22 točke:

20.Rebalans Proračuna Općine Vitez za 2020. godinu;

21.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene;

22.Prijedlog  kandidata za članove školskih/upravnih odbora iz reda lokalne zajednice;

23.Izvješće o radu JU “Dječji vrtić”  Vitez  za 2019. godinu;

24.Izvješće o radu JU ” Internacionalna ljekarna/apoteka”  Vitez  za 2019. godinu;

25.Izvješće o radu JU Radio Vitez za 2019. godinu;

26.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Općinskog pravobraniteljstva Vitez i Busovača;

27.Prijedlog rješenja o prijenosu bez naknade prava korištenja poslovnih prostorija – (raniji nositelj JU Centar za socijalni rad Vitez);

28. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Dio centra grada“ Vitez; – (Marin Blaškan);

29.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Aida Malanović);
30. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Emir Majstorić);

31. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Lovrenović);

32.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta (Dragan Šantić);

33.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Alija Manjo);

34. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Jako Kurevija);

35.Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom-trafostanice (Elektroprivreda HZHB);

36.Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vitez;

37.Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;

38. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra (Marjanović);

39. Prijedlog  odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne  parcele- („Agro-stroj“ i „VPC Atom“ d.o.o);

40.Prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 31.3.2021.godine.

41.Prijedlog  odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna  „Regulacijskog plana  PC 96-2“ – općina Vitez.

Dnevni red 24. sjednice OV Vitez dopunjen s još 22 točke; nastavak u utorak

Tek 24. sjednica u četverogodišnjem mandatu aktualnog saziva Općinskog vijeća Vitez održana je danas u Vitezu.

Pred vijećnicima se našlo 19 točaka Dnevnoga reda, no prije njihovog razmatranja, usvojen je zajednički prijedlog da se postojeći Dnevni red dopuni s još 22 točke, koje će biti razmatrane na nastavku ove sjednice, zakazanom za utorak, 20.10.2020. godine, u 8 sati.

Tijekom današnjeg zasjedanja, uz ostalo, usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju općine Vitez, Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine, Program rada JU Radio Vitez za 2020. godinu, Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2019. godinu, te Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima za 2019. godinu.

Usvojena je Odluka o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju Općine Vitez, a kreditna sredstva, u iznosu od 2.000.000,00 KM, upotrijebit će se za izgradnju mosta na rijeci Lašvi (1.000.000,00 KM), vodoopskrbu na prostoru općine Vitez (500.000,00 KM), rekonstrukciju javne rasvjete (250.000,00 KM), nabavku rendgen aparata (40.000,00 KM), za deponiju smeća i pretovarnu stanicu (100.000,00 KM), te za rekonstrukciju putova (110.000,00 KM).

Podsjetimo, prvobitno donesena odluka o kreditnom zaduženju podrazumijevala je isti iznos, ali bi on bio raspoređen na izgradnju mosta na rijeci Lašvi (1.000.000,00 KM, vodoopskrbu na prostoru općine Vitez (500.000,00 KM) i rekonstrukciju javne rasvjete (500.000,00 KM).

U okviru druge točke Dnevnoga reda – Izvješća o izvršenju proračuna općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine, navedeno je kako su prihodi u tom razdoblju iznosili 5.467.159 KM što je 46% u odnosu na plan, dok su izdaci iznosili 4.671.528 KM što je 39% u odnosu na plan.

Kompletno obrazloženje pogledajte OVDJE:

Od ostalih točaka, vijećnici su danas razmatrali Izvješće o stanju rješavanja upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za 2019. godinu, Informaciju o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća-(polugodišnja-2020. god.); Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava za sport iz Proračuna općine Vitez; Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pečatu općine Vitez; Izvješće o radu za 2019. godinu JU Dom zdravlja Vitez; Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2019. godinu; Izvješće o radu za 2019. godinu JU Gradska knjižnica “Vitez”; Izvješće o radu OJP Vitez za općine Vitez i Busovača za 2019. godinu; Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad “Vitez” za 2019. godinu; Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez (Program rada za 2020.g.); Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez (Program  rada za 2020.g.); Prijedlog odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta; Prijedlog odluke o prijenosu na upravljanje i korištenje novoizgrađenih vodovodnih mreža za naselja Bukve, Kruščica i Lupac i Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana Vitez Centar 1 (Kesten).

Za nastavak sjednice, zakazan za naredni utorak, najavljene su još 22 točke, među kojima su Rebalans Proračuna Općine Vitez za 2020. godinu, Prijedlog kandidata za članove školskih/upravnih odbora iz reda lokalne zajednice, Izvješća o radu JU Dječji vrtić, Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez i JU Radio Vitez za 2019. godinu, Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Dio centra grada“ Vitez (Marin Blaškan), Prijedlozi rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Aida Malanović, Emir Majstorić, Marko Lovrenović i Alija Manjo), Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta (Dragan Šantić), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parceje (Jako Kurevija), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – trafostanice (Elektroprivreda HZ H-B), Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vitez, Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog vodnog dobra, Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Marjanović), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele („Agro-stroj“ i „VTC Atom“ d.o.o.), Prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za razdoblje 1.1. – 31.3.2021. godine i Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna „Regulacijskog plana PC 96-2“ – općina Vitez.

(Radio Vitez)

U srijedu XXIV. sjednica Općinskog vijeća Vitez

XXIV. sjednica Općinskog vijeća Vitez održat će se u srijedu, 14. listopada 2020. godine, s početkom u 10 sati, u sali Općinskog vijeća Vitez.


Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI  RED


1. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju općine Vitez;
2. Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period od 1.1.-30.6.2020. godine;
3. Program rada JU Radio Vitez za 2020. godinu;
4. Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2019. godinu;
5. Izvješće o stanju rješavanja upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za 2019. godinu;
6. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima za 2019. godinu;
7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća – (polugodišnja – 2020. g.);
8. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava za sport iz Proračuna općine Vitez;
9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pečatu općine Vitez;
10. Izvješće o radu za 2019. godinu JU Dom zdravlja Vitez;
11. Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2019. godinu;
12. Izvješće o radu za 2019. godinu JU Gradska knjižnica “Vitez”;
13. Izvješće o radu OJP Vitez za općine Vitez i Busovača za 2019. godinu;
14. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad “Vitez” za 2019. godinu;
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez (Program rada za 2020. g.);
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez (Program  rada za 2020. g.);
17. Prijedlog odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta;
18. Prijedlog odluke o prijenosu na upravljanje  i korištenje   novoizgrađenih vodovodnih mreža za naselja Bukve, Kruščica i Lupac;
19. Prijedlog odluke o izmjeni Regulacijskog plana Vitez Centar 1 (Kesten).

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Hidajet  Sivro

Zakazana sjednica Općinskog vijeća Vitez

XXIII. sjednica Općinskog vijeća Vitez zakazana je za četvrtak, 4.6.2020. godine, s početkm u 10 sati.

Sjednica će se održati u sali Općinskog vijeća Vitez.

DNEVNI  RED

1. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Vitez za 2019. godinu;

2. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 31.3.2020. godine;

3. Program rada JU Gradska knjižnica “Vitez“ za 2020. godinu;

4. Program rada JU „Dječji vrtić“ Vitez za 2020. godinu;

5. Program rada JU Centar za socijalni rad Vitez za 2020. godinu;

6. Plan i Program rada JU „Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez za 2020. godinu

7. Plan rada JU Dom zdravlja Vitez za 2020. godinu;

8. Plan i Program rada OO Crvenog križa Vitez za 2020. godinu;

9. Program rada Vatrogasnih društava za 2020. godinu na općini Vitez;

10. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu;

11. Nacrt odluke o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području općine Vitez;

12. Prijedlog odluke o određivanju projekata javno-privatnog partnerstva;

13. Informacija o stanju u oblasti šumarstva na području općine Vitez;

14. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta-rente;

15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Divan d.o.o. Vitez);

16. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (pristupni put-most);

17.Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne  parcele (Matija Marjanović).

Zbog koronavirusa, sjednica Općinskog vijeća Vitez u Kino dvorani

22. sjednica Općinskog vijeća Vitez zakatzana je za srijedu, 29. travnja 2020. godine, s početkom u 10 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Vitez.

Na Dnevnome redu ove sjednice su samo tri točke:

1. Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez,

2. Informacija o stanju na području općine Vitez uzrokovanom virusom COVID 19 i

3. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti na pravilnik o dodacima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće.

Sjednici će moći nazočiti samo vijećnici Općinskog vijeća Vitez, zbog poštivanja naredbi koje se odnose na okupljanje većeg broja ljudi.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,

Hidajet  Sivro

Proračun općine Vitez za 2020. godinu 11.912.000 KM

Na danas održanoj 21. sjednici Općinskog vijeća Vitez razmatrano je ukupno 13 točaka, od kojih je, svakako, najznačajnija bila Prijedlog proračuna općine Vitez za 2020. godinu.

Prihodi i primici proračuna općine Vitez za 2020. godinu planirani su u iznosu od 11.912.000 KM a čine ih porezni prihodi (4.999.000 KM), neporezni prihodi (3.329.000 KM), primljeni tekući transferi (484.000 KM), primljeni kapitalni transferi (433.000 KM), kapitalni primici (1.867.000 KM) i neraspoređeni višak prihoda (800.000 KM).

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 4.999.000 KM, što je za 12% više od plana za 2019. godinu. Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na imovinu (700.000 KM), prihodi od poreza na dohodak (1.330.000 KM), te prihodi od neizravnih poreza (2.969.000 KM). Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 3.329.000 KM a što je 3% više od plana za 2019. godinu.

U nastavku možete pogledati detaljnije obrazloženje:

Na sjednici su razmatrani i usvojeni i Program rada Općinskoga vijeća Vitez za 2020. godinu, Program rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2020. godinu, te Informacija o radu Općinskog vijeća za 2019. godinu.

Od ostalih točaka, vrijedi istaknuti da je, na osobni zahtjev, razriješen dužnosti predsjednik Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Anto Bertović, a na njegovo mjesto imenovan Ivica Drmić.

Također, umjesto dosadašnje članice Povjerenstva za propise Jasne Babić, imenovan je Stipo Lujić.

Usvojen je i Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice Večeriska, po kojem je umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Savjeta MZ-e Šabana Haskića, s najviše osvojenih glasova na redovnim izborima iz 2017. godine, imenovan Rifet Plivčić, a za nove članove Savjeta MZ-e izabrani su Sead Haskić i Hajrudin Haskić.

Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na razrješenje i imenovanje v.d. predsjednika Nadzornog odbora JSP “Vitez-stan“ d.o.o. Vitez, prema kojoj se, umjesto dosadašnjeg predsjednika Marijana Biletića, na tu poziciju, u trajanju od šest mjeseci, odnosno do okončanja natječajne procedure, imenuje Kristijan Kulić iz Viteza.

Nadalje, usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Vitez, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu statuta JU “Dječji vrtić” Vitez, kao i Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Poslovni centar 96-2 Vitez”.

Poslušajte i izjavu predsjednika Općinskog vijeća Vitez, Hidajeta Sivre po oknčanju današnjeg zasjedanja…

(Radio Vitez)

Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Vitez za 2020. godinu vodit će se do 3.1.2020.godine

Na prijedlog Povjerenstva za proračun, Općinsko vijeće Vitez, na svojoj  20. redovitoj sjednici, održanoj 11.12.2019. godine, dinijelo je Zaključak o provođenju javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2020. godinu.

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2020. godinu vodit će se javna rasprava do 3.1.2020.godine.

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti – udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna – Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

(Predsjednik OV Vitez, Hidajet Sivro)

Šarić: Općina bi mladima trebala sufinancirati priključke za struju i vodu

Sve veći broj odlazaka mladih iz države i činjenica da svakodnevno općine gube stanovništvo s vremena na vrijeme rezultira inicijativama koje bi za cilj trebale imati ostanak mladih.

Posljednja od njih iznesena je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Vitez, gdje je vijećnik Nikola Šarić potaknuo Općinu da mladima koji grade ili kupuju prvu nekretninu pomogne sufinancirajući priključke za struju i vodu.

“Bilo bi dobro da Općina, sukladno svojim mogućnostima, u cijelosti sufinancira priključak za vodu, a dijelom i priključak za električnu energiju kad su u pitanju priključci za nova kućanstva. Priključak na vodu koštao bi 100 KM plus PDV što nije velika brojka, a priključak na struju košta 3000 KM, odnosno cijena kw električne energije je oko 240 KM, dok prosječnom kućanstvu treba oko 13 kw godišnje. Riječ je o 30 do 40 novih priključaka godišnje”, rekao je Šarić.

To je, kaže vijećnik Šarić, mladima veliko opterećenje.

“Općina bi sufinanciranjem pomogla pogotovo mladima koji žele izgraditi ili kupiti nekretninu, a time bi dali do znanja da jedinica lokalne samouprave sukladno svojim mogućnostima vodi računa o mladima i pronalazi način kako pomoći mladima”, rekao je Šarić.

OV VITEZ: Usvojen Proračun za 2019. godinu

Na danas održanoj 15. sjednici Općinskog vijeća Vitez usvojen je Proračun za 2019. godinu u iznosu od 10.837.000 KM.

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 4.398.000 KM, što je za 8% više od plana za 2018 godinu. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.295.000 KM, što je 5% manje od plana za 2018 godinu.

Kapitalni transferi (grantovi)planirani  su u iznosu od 462.000 KM i to: 135.000 KM za izgradnju mosta na rijeci Lašvi; 55.000 KM za nabavku komunalne opreme (kante i kontejneri); 103.000 KM od FBiH za rekonstrukciju kanalizacione mreže; 161.000 KM za infrastrukturu u PC 96-2; 8.000 KM za utopljavanje zgrade Vatrogasnog doma u Starom Vitezu; 24.000 KM od KSB za rekonstrukciju kanalizacione mreže.

Kapitalni primici planirani su u iznosu od 2.300.000 KM  i to 300.000 KM, od prodaje stalnih sredstava općine (trafo stanice) i 2.000.000 KM  od kredita za infrastrukturu.

Najznačajnije stavke u rashodima i izdacima Proračuna su Kapitalni izdaci (gotovo 4 milijuna maraka), Tekući transferi (3,4 milijuna) i plaće i naknade troškova uposlenih (2,2 milijuna KM). Iznos za bruto plaće uposlenika veći je za 4%, jer se planira zapošljavanje dva nova djelatnika, pa bi ukupan broj zaposlenih iznosio 90. Osim toga, povećanje se odnosi i na planirani rast plaća za 3,33 %, tako da bi osnovica za obračun plaća za zaposlene u Općini Vitez – organ uprave, Općinsko pravobraniteljstvo, JU Centar za socijalni rad i JU Gradska knjižnica iznosila 310 KM.