U četvrtak XII. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09 i 2/20) predsjednik Općinskog vijeća Vitez, Hidajet Sivro, sazvao je XII.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ.

Sjednica će se održati dana 21.04.2022.godine (četvrtak), a početkom u  10,00  sati, u  sali Općinskoga vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen slijedeći:      

DNEVNI RED

 1. Rebalans proračuna općine Vitez za 2022. godinu;
 2. Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2023. godinu i DOP-a za 2023-2025. godinu;
 3. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja za 2022. godinu;
 4. Prijedlog rješenja o produženju mandata Povjerenstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina;
 5. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika predsjednika MZ „Počulica“;
 6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za općine Vitez i Busovača;
 7. Izvješće o radu JU Dječji vrtić za 2021. godinu;
 8. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez od dana 01.12.2021. godine;
 9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez od dana 07.10.2021. godine;
 10. Prijedlog odluke o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez;
 11. Nacrt odluke o viziji razvitka mjesnih zajednica u općini Vitez;
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti MZ „Bila“.

                              

                                        

                                  

Hidajet Sivro za Radio Vitez o današnjoj sjednici Općinskog vijeća (audio)

Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća Vitez činilo je trinaest točaka, a još jedna dodana je naknadno. Radi se o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana PC 96 (Dragan Blaž).

Vijećnici su razmatrali i usvojili

Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2021. godinu;

Informacija o radu Općinskoga vijeća Vitez za 2021. godinu;

Program rada PD „VLAŠIĆ“ d.o.o Vitez za 2022. godinu;

Program rada JKP ”Vitkom” d.o.o Vitez za 2022. godinu;

Program rada JSP ”Vitez-stan” d.o.o Vitez za 2022. godinu;

Program rada Vatrogasnih društava za 2022. godinu na općini Vitez;

Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2021. godinu na općini Vitez;

Program rada JU Centar za socijalni rad Vitez za 2022. godinu;

Informacija o realizaciji javnih nabavi za 2021. godinu;

Prijedlog Odluke o dopuni odluke o općinskim administrativnim pristojbama;

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na pojedinačni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavca i djelatnika JKP”Vitkom” d.o.o. Vitez;

Prijedlog odluke o utvrđivanju  javnog interesa izgradnje kanalizacijske mreže i glavnog kanalizacijskog kolektora u naseljenom mjestu MZ-e “Gačice”,

kao i novouvrštenu točku o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana PC 96. 

Evo što je, po okončanju sjednice, za Radio Vitez rekao predsjednik Općinskog vijeća Vitez, Hidajet Sivro…

(Radio Vitez)

SIVRO: Predstavnici određenih klubova iznose informacije koje nisu donesene na kolegiju

Upravo je završena 11. sjednica Općinskog vijeća Vitez, koja je jutros, neočekivano, krenula s pauzom zbog dolaska snimatelja portala centralna.ba, koji je želio uživo prenositi sjednicu, te njihove objave pod naslovom „SRAMOTNO: OV Vitez zabranilo nam snimanje današnje sjednice!?“

Sjednici je s istom namjerom, nazočila i novinarka Radio Viteza.

Nakon stanke, predsjednik OV Vitez Hidajet Sivro, pojasnio je stav po ovom pitanju:

„Stav kolegija Općinskog vijeća Vitez, kada je u pitanju današnja sjednica, je nedvosmislen, sjednica se može snimati i emitirati naknadno na portalu centralna.ba, u terminu u kojem oni odrede. Nakon prve pauze stav članova kolegija je bio nepromijenjen“, kazao je Sivro, napominjući kako u radu kolegija sudjeluju predsjednik i tajnik OV, te predsjednici Klubova vijećnika HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 i SDP-a. Sjednici kolegija nazočio je i općinski načelnik, te zamjenik predsjednika OV bez prava glasa i stav je bio nedvosmislen.

Ono na što je predsjednik Vijeća upozorio jest da se „javila situacija da određeni predstavnici određenih klubova iznose informacije koje nisu donesene na kolegiju“.

Radio Vitez, zbog pravilnog informiranja javnosti, naglašava da je sjednice, koje smo snimali, snimali i prenosili bez traženja bilo kakve dodatne naknade ili traženja sredstava za nabavku opreme. S obzirom da je na današnjoj sjednici vijećnica SDP-a, Ilduza Husić, pozivajući se na izjavu predsjednika OO SDP BiH Vitez i vijećnika u OV Vitez Ekrema Sarajlića kako „nije bilo sredstava za takvo nešto“, insinuirala da je Radio Vitez tražio određena sredstva za te namjene, smatramo svojom obvezom informirati javnost o tome.

Radio Vitez ističe da za te namjene novac nije tražio, te da su ranije sjednice snimane i emitirane bez ikakve dodatne naknade.

Zakazana 10. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Deseta sjednica Općinskog vijeća Vitez zakazana je za utorak, 22.2.2022. godine, s početkom u  9,00  sati, u sali Općinskog vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen slijedeći      

Dnevni red: 

 1. Prijedlog Proračuna općine Vitez za 2022. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2022. godinu;
 3. Program rada Općinskog načelnika i Službi za upravu za 2022. godinu;
 4. Program rada Općinskog vijeća za 2022. godinu;
 5.  Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice Ahmići; 
 1. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Bila”;
 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Bukve”;
 3. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Dubravica”;
 4.  Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Gačice”;
 5. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Jardol”;
 6. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Krčevine”;
 7.  Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Kruščica”;
 8. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Lupac”;
 9. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Počulica”;
 10. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Rijeka”;
 11. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Stari Vitez”;
 12. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Šantići- Sivrino Selo”;
 13. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Večeriska”;
 14. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Vitez I”;
 15. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Zabilje-Sadovaće”;
 16. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Preočica”;
 17. Program rada JU Gradska knjižnica „Vitez“ za 2022. godinu;
 18. Plan i program rada JU „Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez za 2022. godinu;
 19. Plan i program rada Crveni križ Vitez za 2022. godinu;
 20. Prijedlog odluke o postupku prodaje putničkog službenog automobila u vlasništvu općine Vitez

            (licitacija);

 1.  Prijedlog odluke o izmjeni odluke o općinskim komunalnim taksama;
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kriterijima za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze imaju organi općine Vitez po osnovu državnog kapitala;               
 1.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za raspisivanje oglasa u regulirane organe općine Vitez;
 2. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja Povjerenstva za izbor reguliranih organa;
 3. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za Proračun;
 4. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanja;
 5.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava;
 6. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama;
 7. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina;
 8. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog pravobranitelja za općine Vitez i Busovača;
 9. Razmatranje akta SIP BiH o usklađivanju broja članova izbornog povjerenstva;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje pogodnosti gradnje-rente;
 11. Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez (Brizje – Ponjave”);

  39. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Amir Mangafić).

(Predsjednik Općinskog vijeća Vitez, Hidajet Sivro)

                                        

OV Vitez: Usvojena Odluka o privremenom financiranju i Nacrt proračuna za 2022. godinu

Na IX. sjednici Općinskog vijeća Vitez usvojena je Odluka o privremenom financiranju za razdoblje 1.1.- 31.3.2022. godine, te Nacrt Proračuna općine Vitez za 2022. godinu u iznosu od 8.672.000 KM.

Poseban naglasak u Proračunu stavljen je na izdatke za privredu i poljoprivredu u iznosu od 120.000 KM, infrastrukturne projekte, među kojima je stavka za afaltiranje putova u iznosu od 650.000 KM, vodoopskrba u iznosu od 350.000 KM.

Razmatrana je i informacija o radu inspekcija s naglaskom na poboljšanje rada i efikasnosti inspekcija na lokalnoj razini. Također je usvojena i Odluka o radnom vremenu Općine Vitez, koja će utorkom raditi od 7 do 17,30 sati.

Zakazana IX. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Deveta sjednica Općinskog vijeća Vitez zakazana je za utorak, 21.12.2021. godine (utorak), s početkom u 10,00 sati, u  dvorani Općinskoga vijeća Vitez.

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o privremenom financiranju općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 31.3.2022. godine;

2. Nacrt proračuna za 2022. godinu;

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade;

4.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu općinskih službi;

5.Informacija o radu općinske inspekcije;

6.Informacija o projektu „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH”-WATSAN FBiH-FAZA II;

7.Prijedlog rješenja o produljenju mandata članovima povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina;

8. Davanje suglasnosti na Kolektivni ugovor JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez;

9.Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine    Vitez;

10.Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi Export – Import „Iva“ d.o.o  Vitez;

11. Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi (Lekić Dalibor).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,

 Hidajet Sivro

Prijedloge i sugestije za izradu Programa rada OV Vitez za 2022. godinu možete dostaviti do 20. prosinca

U skladu s odredbama članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik Općine Vitez“, broj: 7/09), tajnik Općinskog vijeća i predsjednik Općinskog vijeća su počeli s pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu.


Tim povodom uputili su poziv: vijećnicima, klubovima vijećnika, načelniku Općine, općinskoj službi za upravu, javnim preduzećima, javnim ustanovama, političkim strankama koje su zastupljene u Općinskom vijeću, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i građanima ukoliko imaju prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja bi trebalo unijeti u Program rada Općinskog vijeća za 2022. godinu, a odnose se na navedenu nadležnost da ih dostave najkasnije do 20.12.2021. godine, a u cilju utvrđivanja Prijedloga programa rada OV za 2022. godinu.
           

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti poštom ili izravnom predajom na protokol Općine za Stručnu i zajedničku službu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Za sve eventualne upite možete pozvati broj telefona: 030 718 209.Predsjednik Općinskog vijeća Vitez,
Hidajet Sivro

OV Vitez održalo dvije sjednice; poslušajte što su o aktualnim temama rekli Jasna Babić, Boris Marjanović i Hidajet Sivro

Na danas održanoj 1. Tematskoj sjednici Općinskog vijeća Vitez razmatrane su tri točke: Informacija o stanju vodoopskrbe od 1.7.2019. do 20.9.2021. godine, Informacija o stanju kanalizacijskih mreža u naseljima na području općine Vitez i Informacija o pružanju komunalnih usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i održavanja javnih i javnih zelenih površina na području općine Vitez u 2020. godini.

Informaciju o stanju vodoopskrbe pripremila je Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak, zajedno s JKP „Vitkom“ Vitez, a evo što je nakon sjednice za naš Radio izjavila direktorica Vitkoma, Jasna Babić:

Rekonstrukcija vodovodne mreže uglavnom se financira iz sredstava Proračuna općine Vitez, kazao je općinski načelnik, Boris Marjanović:

Nakon tematske sjednice, Općinsko vijeće Vitez održalo je danas i 7. redovitu sjednicu na čijem je dnevnom redu bilo sedam točaka:

Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije razvitka općine Vitez za razdoblje 2022.-2026. godina; 

Prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB;

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Petraš);

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Avdo Hercegovac);

Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra (Jozo Ivanković);

Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi (Bajro Delić i Nezira Delić);

Prijedlog odluke o pristupanju izradi (inovaciji) izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja “Grgino polje”- Vitez.

O ovim, ali i točkama s tematske sjednice razgovarali smo s predsjednikom Općinskog vijeća Vitez, Hidajetom Sivrom:

(Radio Vitez)

Općina Vitez odustaje od realizacije projekta uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreacijskog centra „Zabrđe“

Nakon tematske sjednice, Općinsko vijeće Vitez održalo je danas i 7. redovitu sjednicu na čijem je dnevnom redu bilo sedam točaka:

Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije razvitka općine Vitez za razdoblje 2022.-2026.godina; 

Prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB;

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Petraš);

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Avdo Hercegovac);

Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra (Jozo Ivanković);

Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi (Bajro Delić i Nezira Delić);

Prijedlog odluke o pristupanju izradi (inovaciji) izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja “Grgino polje”- Vitez.

Strategija razvitka općine Vitez za razdoblje 2022.-2026. godina

Općinsko vijeće općine Vitez dalo je suglasnost za izradu planskog dokumenta Strategije razvitka općine Vitez za razdoblje 2022.-2026.godine. Cilj izrade Strategije razvitka jeste transparentno i usuglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem sukladno načelima i principima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem utrvđenim vazećim propisima za ovu oblast. Nositelj izrade Strategije razvitka je Općinski načelnik, koji će posebnim rješenjem imenovati radni tim za izradu Strategije razvitka s tematskim radnim grupama i načinom rada. Stručnu pomoć radnoj grupi u izradi Strategije razvitka pružat će i općinske službe za upravu, gospodarski subjekti, općinski vijećnici, kantonalna ministarstva i organizacije obrazovne, kulturne, sportske i druge institucije, omladinske i nevladine organizacije i njihova tijela, kao i svi drugi subjekti koji iskažu interes za uključenje u proces izrade i razvijanje partnerstva. Proces izrade Strategije razvitka obuhvaća: izradu strateške platforme, određivanje strateških prioriteta, mjera kojima se vrši detaljnija razrada prioriteta sa indikatorima, utvrđivanje strateških projekata koja su od največeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva, usklađivanje razvojnih pravaca i strateških ciljeva općine sa vežećim strategijama razvoja viših razina vlasti, utvrđivanje modela implementacije, praćenja, izvještavanja i evaluacije strategije razvitka, usvajanje strategije razvitka uz prethodno provedene sve procedure sukladno zakonskim propisima.

Odluka o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB

Općinsko vijeće Vitez donijelo je i Odluku o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma, kojom se ovlašćuje općinski načelnik  da u ime općine  Vitez  može potpisati Sporazum o odustanku od realizacije projekta uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreacijskog centra „Zabrđe“. Ova odluka se donosi zbog nedostatka financijskih sredstava u proračunu općine Vitez, kao i zbog prioritetnijih projekata koji su od strateškog značaja za lokalnu zajednicu. U narednom periodu će strateški dokumenti općine Vitez obuhvatiti prioritetne projekte čija implementacija će biti od najvećeg značaja za lokalni razvoj te u skladu s istim donijeti odluku o eventualnom nastavku suradnje s Kantonalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po predmetnom projektu.

Radi se o iznosu od 236.262,00 KM za površinu od gotovo 30 hektara šumskog zemljišta, konkretnije Put Kruščica – Zabrđe, površine 7 ha, Turistički i SRC Zabrđe Vitez, 12,4 ha, Ski staza s pratećim objektima, 6,75 ha i Makadamski put Zaselje – Zabrđe, 3,6 ha.

“S obzirom da u proračunu općine Vitez za 2021. godinu nisu predviđena sredstva za ovu namjenu, a općina Vitez ima obvezu rješavati izuzimanje gradskog građevnog zemljišta od PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, u narednih nekoliko godina općina Vitez neće biti u mogućnosti ispoštovati obvezu plaćanje naknade za izuzeto zemljište u svrhu unaprjeđenja turističkog potencijala lokaliteta Zabrđe”, navedeno je u obrazloženju.

Preostale odluke i rješenja, usvojena danas, pogledajte u nastavku:

(Radio Vitez)

VITEZ: Trajno opredjeljenje za rješavanje problema vodoopskrbe treba biti usmjereno na korištenje vlastitog vodnog bogatstva

Na danas održanoj 1. Tematskoj sjednici Općinskog vijeća Vitez razmatrane su tri točke: Informacija o stanju vodoopskrbe od 1.7.2019. do 20.9.2021. godine, Informacija o stanju kanalizacijskih mreža u naseljima na području općine Vitez i Informacija o pružanju komunalnih usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i održavanja javnih i javnih zelenih površina na području općine Vitez u 2020. godini.

Informaciju o stanju vodoopskrbe pripremila je Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak, zajedno s JKP „Vitkom“ Vitez.

Vodopskrba na području općine Vitez vrši se prvenstveno primarnim cjevovodom, kojim se pitka voda transportira s izvorišta „Kruščica – Ilidža“, te cjevovodom s bunara na izvorištu „Kremenik“. Vodovodna mreža je najvećim dijelom izgrađena u razdoblju od 1969. do 1972. godine prema tada zadovoljavajućim kriterijima – AC cijevima i malim profilima mreže, koji ne zadovoljavaju današnje standarde. Iako je spomenuto kako je općina Vitez bogata vodnim resursima, pojedina područja još uvijek nisu priključena na vodovodnu mrežu, kojom upravlja JKP „Vitkom“.

Kako bi se poboljšala vodoopskrba na području općine Vitez predložena je rekonstrukcija cjevovoda u cilju smanjenja gubitaka i zamjena dotrajalih cijevi, ugradnja prečistača na izvorištu Ilidža, spajanje vodovodne mreže Kremenik s rezervoarom Gradina, povećanje postotka naplate za potrošenu vodu, te nastaviti pravnu borbu za izvorište Ilidža i bolju poziciju u raspodjeli vode za Vitez.

Zaključeno je da trajno opredjeljenje za rješavanje problema vodoopskrbe bude usmjereno na korištenje vlastitog vodnog bogatstva, prvenstveno izvorišta Ilidža i Kremenik, ali i ostalih izvorišta. Za što kvalitetniju vodoopskrbu potreno je završiti implementaciju započetih projekata, od nadležnih vodnih i šumskih inspekcija tražiti dosljedno poštivanje Odluke o zaštiti izvorišta Kruščica, kroz rad inspekcijskih službi osigurati zaštitu izvorišta Kremenik od bespravno izgrađenih bunara, te zajedničkim akcijama općinskih službi i JKP Vitkom otkrivati nelegalne korisnike vode i sankcionirati ih.

Također, potrebno je osigurati sredstva za nabavku opreme za detekciju gubitaka vode i zamjenu azbestvo-cementnih cijevi u urbanom dijelu općine Vitez, zaključeno je, uz ostalo u okviru prve točke dnevnoga reda današnje 1. Tematske sjednice OV Vitez.

Kompletne informacije možete pročitati u nastavku:

(Radio Vitez)