JAVNI POZIV: Nezaposlenim osobama za prijavu osobama za prijavu sudjelovanja u programu obuke i stručnog usavršavanja za CNC operatere

Mješovita srednja tehnička škola Travniku okviru projekta„SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) uz podršku Europske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH,poziva nezaposlene osobe sa evidencije Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za  cnc operatere u SBK/KSB.

U okviru Projekta planirano je provođenje obuke za minimalno 30 nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Obuka uključuje teorijski i praktični dio (120 sati ukupno) i potpuno je besplatna za sve učesnike sa pokrivenim troškovima prijevoza i ishrane tokom obuke.Teorijski dio obuke će biti realizovan u Travniku po programu osposobljavanja koji je odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Praktični dio obuke će se realizovati u partnerskim preduzećima vodeći računa o prebivalištu polaznika. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o mjestu i vremenu održavanja obuke.

Osim općih ciljeva, znanja,vještina i stavova za lični razvoj i dalje učenje, ovaj obrazovni program polaznicima omogućava stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova cnc operatera:

Poznavanje i primjena mjera zaštite na radu i sigurnosnih mjera propisanih pravilnikom i u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prepoznavanje vrste, dimenzija, razmjere i zaglavlja tehničkog crteža.

Pokretanje i upravljanje CNC mašinom.

Savladavanje CAD/CAM + generisanje G koda u SolidWorks/SolidCam programima.

Kontinuitet u kvalitetu rada i osiguranje kvaliteta cjelokupnog radnog procesa.

Kandidati/kinje koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti uvjerenje o osposobljavanju/certifikat i mogućnost zapošljavanja u partnerskim organizacijama.

Osobe zainteresirane za učešće u programu edukacije za CNC operateremogu se prijaviti putem namjenski dizajniranogPrijavnog obrasca. Obrazac možete preuzeti na ovom linku.Uz popunjen prijavni obrazac obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

izvod iz matične knjige rođenih;

CIPS obrazac;

diploma najvišeg završenog obrazovanja;

uvjerenje Službe za zapošljavanje SBK/KSB da se osoba nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Prijavasa pratećom dokumentacijom mora biti podnesena do 20.04.2023. godine putem e-maila:tehnickaskola.tr@bih.net.ba(Naslov poruke: Prijava na program obuke za CNC operatere LPZ SBK) ili preporučeno poštomili dostaviti direktno na adresu:

MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK

Školska bb,

72270 Travnik, BiH

(Prijava na program obuke za CNC operatere LPZ SBK)

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko trebate dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Projekat „SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“implementiraLokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) koga čine: Regionalna ekonomska zajednica „REZ“ d.o.o., Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Ministarstvo za privredu SBK/KSB, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Srednja mješovita tehnička škola Travnik, Centar za edukaciju mladih CEM, Općina Vitez, Općina Novi Travnik, Općina Jajce, Općina Travnik, GS-TMT d.o.o. Travnik, A&F d.o.o. Jajce, MAKS d.o.o. Vitez i  PU „Linija života“ Donji Vakuf.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Europska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

NATJEČAJ: Radno mjesto voditelj Odjela za marketing

Temeljem ukazane potrebe i odredbi Statuta, JU Radio Vitez raspisuje 

NATJEČAJ

za radno mjesto voditelj Odjela za marketing

1. Opis poslova 

Sukladno Statutu i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, voditelj Odjela za marketing izrađuje planove realizacije marketinških aktivnosti na prodaji usluga produkcije i emitiranja reklamnih i sponzorskih aranžmana, usklađuje segment marketinških aktivnost ustanove sa zakonskim propisima i regulativnim aktima RAK – a, odgovara za kvalitetu pruženih usluga klijentima, radi na dokumentaciji za prezentiranje usluga, te radi ostale poslove iz segmenta marketinga  po nalogu neposrednog rukovoditelja. Za svoj rad odgovoran je direktoru Ustanove.

2. Uvjeti
Pored općih uvjeta, predviđenih zakonom, kandidat za voditelja Odjela za marketing dužan je ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
a) VSS/VŠ  (društvenog smjera)
b) najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (prednost – radno iskustvo u medijima i marketingu)
c) posjedovanje organizacijskih i poslovnih sposobnosti za upravljanje timom i izvršenjem operativnih i poslovnih potreba Ustanove
d) poznavanje lokalnih i regionalnih tržišnih kretanja
e) znanje izrade i realizacije marketinških planova
f) izražene komunikacijske vještine
g) poznavanje rada u medijima
h) poznavanje rada na računaru
i) poznavanje najmanje jednog stranog jezika (poželjno engleskog)

3. Potrebna dokumentacija
a) uvjerenje o državljanstvu
b) dokaz o stručnoj spremi
c) dokaz o radnom iskustvu
d) uvjerenje o nekažnjavanju  

Uz ovu dokumentaciju, kandidat je obvezan dostaviti prijavu, koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu i životopis.

S kandidatima koji zadovolje uvjete Natječaja bit će objavljen intervju.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu i na www.radiovitez.ba 


Kandidat koji bude izabran za voditelja Odjela za marketing JU Radio Vitez dužan je prije početka rada dostaviti liječničko uvjerenje. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom, u zatvorenoj kuverti, na adresu:

JU Radio Vitez

S. S. Kranjčevića 1

72 250 VITEZ

s naznakom “NE OTVARAJ –PRIJAVA NA NATJEČAJ”.

Eurodom raspisuje oglas: Potrebno više djelatnika

EURODOM D.O.O. raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

SKLADIŠTAR

više izvršilaca

Opis poslova:

Potrebne kvalifikacije: 

Ono što nudimo i garantujemo svakom uposleniku je:

Ukoliko odgovarate traženom profilu, ambiciozni ste i želite da postanete dio našeg uspješnog tima profesionalaca, molimo vas da nam pošaljete svoj CV i motivacijsko pismo, putem mail adrese: posao@eurodom.ba  ili popunite prijavu direktno na adresi Eurodom d.o.o. Stara Bila. 

Prijaviti se možete putem opcije „PRIJAVI SE NA OGLAS“.

Lokacija: Vitez 

Broj izvršilaca: Više izvršilaca

Trajanje oglasa: 30 dana

Mini market “Jidro” Šolta Split traži sezonske radnike, uvjeti odlični

Mini market “Jidro” Šolta Split- Hrvatska traži više djelatnika za rad u trgovini na poslovima prodaje.

Radi se o sezonskom poslu, u trajanju od 01.4. do 15.10.2023. godine.

Radno vrijeme je 8 sati, a radi se u smjenama. Smještaj kao i prijava djelatnika su osigurani.

Početna plaća je 1.000 eura.

Zainteresirani se mogu javiti viberom na broj: 00385/99 43 57 006 ili pozvati broj 060/305 15 73.