POSAO: Prilika za frizere

Studio Maestro Vitez raspisuje natječaj za radnu poziciju frizer – na poziciji ženski frizer.

Ukoliko ste ambiciozni, željni dokazivanja, spremni ste za profesionalan timski rad sa mladim i stručnim ljudima, ako ste spremni za napredovanje pozovite nas ili nam pišite.

Radno iskustvo je poželjno ali nije nužno.

Zainteresirani prijave i CV mogu slati u inbox, osobno donijeti u studio ili na e-mail : sanin_84@hotmail.com.


Studio Maestro doo Vitez
030/339-173
061/372-353

Posao : Tehnički direktor

Cromont d.o.o. je preduzeće sa sjedištem na adresi Orahovica 102, Žepče, BiH i bavi se izradom posuda pod pritiskom, izmjenjivača toplote, filtera, rezervoara i drugih proizvoda od nehrđajućih čelika, namjenjenih prvenstveno prehrambenoj i kemijskoj industriji.

Preduzeće je izvozno orjentirano, sa usmjerenjem na italijansko, njemačko i švicarsko tržište, te tendencijom širenja na ostale zemlje Europske Unije.

Tražimo djelatnika za obavljanje poslova na radnom mjestu Tehnički direktor.

Djelatnik na radnom mjestu Tehnički direktor će biti zadužen za obavljanje sljedećih poslova:

 • organizaciju proizvodnje,
 • izradu ponuda,
 • nabavku repromaterijala,
 • razradu tehničke dokumentacije za proizvodnju,
 • vođenje evidencija i izradu izvještaja u vezi proizvodnje,
 • kao i druge poslove u okvirima ovlasti Tehničkog direktora i po nalogu Direktora preduzeća.

Zahtjevana školska sprema:

 • VSS, inženjer strojarstva (dipomirani inženjer, prvostupnik ili magistar struke) ili
 • SSS, IV stepen stručne spreme (strojarski tehničar), sa iskustvom u vođenju proizvodnje.

Radno iskustvo u vezi gore pobrojanih poslova, u proizvodnoj firmi iz metalskog sektora, je poželjno.

Poželjno je da kandidat za ovo radno mjesto posjeduju sljedeće osobine i kvalifikacije:

 • Sklonost radu sa ljudima, timskom radu i organizaciji rada u proizvodnji,
 • Dobro poznavanje pravila i primjene standarda u vezi tehničkog crtanja u strojarstvu.
 • Odlično poznavanje rada na računalima, uključujući aplikacije namjenjene tehničkom crtanju SolidWorks i slične ,te aplikacije Microsoft Office-a (Word i Excel).
 • Dobro poznavanje bar jednog od jezika iz grupe: engleski, njemački ili italijanski
 • Poznavanje rukovanja mjernim alatom (kao što su mjerne trake, pomična mjerila, bravarski uglomjeri, bravarske libele i slično),
 • Poznavanje tehničkih normi i standarda ISO 9001:2015, te DIN EN ISO 3834-2.

Početak rada:

 • odmah po dovršetku selekcijske procedure i odabiru najpovoljnijeg kandidata.

Vrsta ugovora o radu:

 • stalni radni odnos uz probni rad po zakonskim odrednicama

Pogodnosti:

 • izuzetno stimulativna osobna primanja,
 • službeni automobil
 • službeni telefon
 • osiguran topli obrok.

Način prijave:

 • Molimo Vas da nam, uz kratko popratno pismo  pošaljete svoj CV na adresu : grupacijazovko@gmail.com
 • u formi pisma, na adresu: Cromont d.o.o. Orahovica 102, 72230 Žepče, sa naznakom „Prijava za radno mjesto: Tehnički direktor“ ili
 • kao fax na broj telefona 032/888-401, sa cover stranicom sa natpisom „Prijava za radno mjesto: Tehnički direktor“ ili
 • kontaktirajte nas na broj telefona 032/888-400 i 063/708-838

Natječaj ostaje otvoren: do popune radnog mjesta.

Kandidatima koji ne uđu u užu selekciju neće o tome biti poslana obavijest, ali će (ukoliko ispunjavaju zahtjeve navedene u oglasu) njihovi podaci biti uvršteni u našu bazu potencijalnih posloprimaca. Ukoliko ne želite biti dodani u našu bazu potencijalnih posloprimaca, molimo Vas da to naznačite u popratnom pismu uz prijavu na oglas.

Za sve eventualno potrebne dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na telefone:

 • 032/888-400, ili
 • 063/708-838,

svaki radni dan od 8:00 do 12:00 i od 13:00 do 16:00 sati.

NOVI TRAVNIK: BNT tvornica mašina i hidraulike zapošljava 118 radnika

Direktor kompanije BNT Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik raspisao je oglas za prijem 118 radnika, piše BiznisInfo.

Najviše se traži metalostrugara i metaloglodača, ali su potrebni i tehnolozi, komercijaliste, brusači, zavarivači, spremačice itd.

Traže se radnici ukupno 30 različitih zanimanja. Radnici se traže na određeno radno vrijeme, uglavnom na 6 mjeseci.

BiznisInfo podsjeća da je riječ o kompaniji iz oblasti vojne industrije koja je najpoznatija po tome što je nedavno proizvela prvi domaći komad teške artiljerije – samohodnu haubicu. Javnosti nije poznato da li je ikada počela prodaja i izvoz ove haubice.

Federacija BiH najveći je pojedinačni vlasnik BNT TMiH-a sa 51 posto dionica, ZIF “BIG-Investiciona grupa” ima 20,4 posto a ZIF “Bonus” 11,2 posto. “Bonus” je krajem prošlog mjeseca stekao udio u BNT TMiH-u za više od 2 miliona KM.

Finansijska podrška Vlade Federacije

Inače, Vlada FBiH zadužila je početkom ovog mjeseca Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade FBiH“ za isplatu sredstava BNT TMiH-u u iznosu od 600.000 KM za finansiranje nabavke repromaterijala.

Kako je tada rečeno, Federalno ministarstvo finansija je obavezano da, nakon što dobije zahtjev, pripremi i dostavi za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, na razmatranje i usvajanje, odluku o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

Federalna vlada posljednjih godina izdašno finansijski pomaže namjensku industriju za koju je više puta rečeno da je prioritetna oblast.

JKP “Vitkom” raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos

JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez raspisalo je Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme.Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  na određeno i neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

Pomoćni djelatnik – 4 izvršitelja, na period od 12 mjeseci

Radnik na sortiranju i odvajanju komunalnog otpada – 2 izvršitelja, na period od 6 mjeseci

Vozač specijalnog vozila –1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Tajnica u Službi za pravne i opće poslove – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

NAZIV RADNOG MJESTA

 1.  Pomoćni djelatnik – 4 izvršitelja, na period od 12 mjeseci

Opis poslova:

 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka,
 • radi na skupljanju i utovaru otpadaka u vozilo za prijevoz na deponiju,
 • prinosi kante i dr. namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka,
 • veže kontejnere lancima ili čelićnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima,
 • radi i druge poslove po nalogu voditelja  radne jedinice,

      Za svoj rad odgovara voditelju radne jedinice.

2. Radnik na sortiranju i odvajanju komunalnog otpada  – 2 izvršitelja, na period od 6 mjeseci

Opis poslova:

 • vrši prijem, razvrstavanje i privremeno skladištenje komunalnog otpada,
 • obavlja poslove čuvanja  i redovitog održavanja odlagališta i reciklažnog dvorišta,
 • radi i druge poslove prema nalogu voditelja  radne jedinice,
 • dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite.

 Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.
   

3. Vozač specijalnog vozila – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Opis poslova:

 • obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na gradsku deponiju u zatvorenom vozilu-autosmećaru,
 • daje stručne upute za rad pratiocima koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja,
 • obavlja prijevoz i dr. otpadnog materijala putem kontejnera (sezonski kašasti materijal, dijelovi namještaja i sl.), a po izričitom odobrenju rukovodioca radne jedinice,
 • vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera i njihovoj povremenoj dezinfekciji, te povremenoj dezinfekciji vozila,
 • radi i druge poslove po nalogu voditelja  radne jedinice,

      Za svoj rad odgovara  voditelju  radne jedinice.

 1. Tajnica u Službi za pravne i opće poslove – 1 izvršitelj, radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 •  radi na računaru akte po konceptu,
 • radi na kopir aparatu, sortira i uvezuje kopije,
 • fakturira izvršene usluge poduzeća korisnicima komunalnih usluga,
 • prima i otprema poštanske pošiljke
 • vodi protokol za svu ulaznu i izlaznu poštu, stara se da istu uredno zaprimi, protokolira i dostavi službama i osobama na koje se odnosi,
 • obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa svojim stručnim i radnim sposobnostima koje mu stavi u zadatak direktor i voditelj radne jedinice.
  Za svoj rad je odgovoran/a   voditelju  pravnih i općih poslova.

OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 – da je državljanin BiH,
 – da ima navršenih 18 godina,
 -da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju:

 1. II (NSS) stepen stručne spreme, osnovna škola, sa ili bez radnog iskustva
 2. II (NSS) stepen stručne spreme, osnovna škola, sa ili bez radnog iskustva
 3. IV ili III  ( SSS) stepen stručne spreme prometne struke i “C” kategorija vozača, 1 godina radnog  iskustva, položen državni ispit
 4. IV (SSS) stepen stručne spreme administrativne ili slične struke, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i  poznavanje rada na računaru

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
S izabranim kandidatima koji se primaju na neodređeno radno vrijeme potpisat će se ugovor o radu uz probni rad.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su uz prijavu za prijem u radni odnos obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a
4. Diploma o završenoj školskoj spremi
5. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju,,
6. Dokaz o radnom iskustvu
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom. Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje i visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.

Javni oglas  ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona,Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez . Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.
Kontakt osoba: Gordana Grebenar , telefon: 030/711-369
Prijave s potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 Vitez
sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje.
Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.          

(Direktor, Jasna Babić)

TT KABELI d.o.o. Široki Brijeg raspisuje natječaj

TT KABELI d.o.o. Široki Brijeg raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

RADNIK NA STROJU U PROIZVODNOM POGONU

Broj izvršitelja: 10

Uvjeti za obavljanje radnog mjesta:

 • Srednja stručna sprema (SSS) , prednost imaju elektrotehnički i strojarski smjer
 • poželjno radno iskustvo najmanje godinu dana na istim ili sličnim poslovima
 • timski rad
 • produktivnost
 • motiviranost za rad i fleksibilnost

Opis poslova:

 • rad u proizvodnom pogonu na jednoj od proizvodnih linija
 • prima radne zadatke od poslovođe ili voditelja pogona te uspostavlja proces rada s radnim zadacima
 • vodi računa o smanjenju otpada
 • brine o čistoći, urednosti proizvodnog procesa

Radno mjesto zahtjeva rad u tri smjene.

*osiguran je smještaj u Širokom Brijegu

Sve dodatne informacije vezane za natječaj možete dobiti na tel. br: 387 63 045 358

Zainteresirani kandidati svoje prijave za posao sa životopisom uvjeta mogu dostaviti na e-mail: info@ttcables.com ili poštom na adresu (s naznakom ”PRIJAVA ZA POSAO”):

TT kabeli d.o.o
Knešpolje bb
88220 Široki Brijeg

Natječaj ostaje otvoren do 16.12.2019.

OGLAS ZA POSAO: Pirotehnika Orion d.o.o.

Tvrtka PIROTEHNIKA ORION d.o.o., sa sjedištem u Vitezu, bavi se veleprodajom i maloprodajom pirotehničkih sredstava i izvođenjem vatrometa, a traži osobe na radnom mjestu:

VOZAČ – DOSTAVLJAČ ROBE

na određeno vrijeme do 3 mjeseca

Opis posla:

– dostava robe kupcima

– pomoć u skladištu prilikom utovara/istovara robe

Potrebne kvalifikacije:

– najmanje SSS

– vozačka dozvola B kategorije

– da kandidat ima najmanje 21 godinu

Kandidate koje zadovoljavanju tražene uvjete molimo da svoju molbu sa životopisom pošalju na adresu: info@orion-pirotehnika.ba, najkasnije 10 dana od objave ovog oglasa.

Pirotehnika Orion Vitez zapošljava voditelja prodaje

Pirotehnika Orion raspisuje natječaj za radnu poziciji-  voditelj prodaje maloprodaje i veleprodaje.

OPIS POSLOVA:

Posao voditelja prodaje je upravljanje svim procesima koji su usmjereni na prodaju robe na malo i veliko.

Mjesto rada: Vitez, BIH

PIROTEHNIKA ORION posluje u BIH više od 10 godina, ima čvrstu poziciju na tržištu, a zbog planiranog proširenja poslovanja otvaramo ovo radno mjesto.

Ako ste zainteresirani za dinamično radno mjesto u tvrtki u ekspanziji,  želite mogućnost napredovanja na osnovu svojih kompetencija,  pošaljite nam svoju biografiju.

Molimo kandidate da biografiju pošalju na mail adresu: kontakt.hr@orionpyro.eu

Sve detalje o radnom mjestu i potrebnim kvalifikacija pronađite na web stranici

Orionpyro.eu/ba, rubrika ZAPOŠLJAVAMO.