Vlada KSB od kliničkih centara u Sarajevu i Mostaru traži da im posude respiratore

Vlada Kantona Središnja Bosna zaključkom će zatražiti od kliničkih centara u Sarajevu i Mostaru da im na revers daju po pet raspiratora kako bi se izbjegla situacija od prije desetak dana, kada su gotovo svi respiratori u bolnicama KSB bili u funkciji.

Kantonalni ministar zdravstva Anto Matić kaže kako očekuje da im klinički centri izađu ususret.

– U kliničkim centrima ima oko 250 respiratora, a znamo da tamo nemaju 200 pacijenata za respiratore. Prije desetak dana bili smo u situaciji da su nam svi respiratori zauzeti, kojih sada imamo 25, i poslat ćemo upit kliničkim centrima da nam daju nekoliko uređaja na revers koje bismo mi, naravno, vratili. Očekujem i neke nove respiratore da stignu, a sve kako niko od građana KSB ne bi bio uskraćen za usluge – kazao je Matić.

Epidemiološka situacija, kaže ministar, sada malo bolja.

– Situacija u zadnjih sedam ili osam dana pokazuje blago rasterećenje zdravstvenog sistema, smanjio se broj hospitaliziranih. Trenutno imamo 101 hospitaliziranog pacijenta, šest osoba na respiratoru – dvije u bolnici u Novoj Biloj te četiri u Travniku, dosad je preminulo 196 osoba, dok trenutno imamo 410 aktivnih slučajeva – rekao je Matić.

(avaz.ba)

Zakazana 61. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

U četvrtak, 19. 11. 2020. godine održat će se 61. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 60. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2. Nacrt programa javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.-2023. godina – Ministarstvo financija
3. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2020. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2020. godinu
4. Financijski plan Službe za zapošljavanje KSB za 2021. godinu – Služba za zapošljavanje
a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB za 2021.godinu
5. Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i proračunske korisnike za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
6. Konsolidirani periodični izvještaj općina Kantona za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih putova – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje ugovora o izvansudskim nagodbama – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 20220. godinu ( donacija za OŠ Jajce“ Krušćica – Ministarstvo financija

11. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2020. godine – Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava fizičkim osobama registriranim kod nadležnih općinskih organa za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj 2020. godine – Ministarstvo gospodarstva
13. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ utvrđenog Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu, broj 01-11.7-224/2020 od 16.3.2020. godine (s izmjenom od 14.8.2020.) – Ministarstvo gospodarstva
14. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa I. ciklusa studija Softver inženjering na Fakultetu informacionih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih , kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu (renoviranje škole MSŠ Bugojno) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu (izgradnja društvenog doma Krčevac, općina Busovača) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu (udruga Leptir i drugi) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za JKP „Trebišnjica“ Nova Bila – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Admira Šehović
b) Ekrem Hadžić
c) Izet Ramić
d) Ahmet Kadrić
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava ( microsoft licenca) – Ministarstvo gospodarstva
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (konačna situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
23. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2020. godini (za mjesec prosinac) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga obuke učenika SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nabavku usluga obuke učenika
25. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku uredske opreme i namještaja – Ured za javne nabavke
27. Suglasnost na anekse ugovora za nabavku ortopedskih pomagala (LOT 3, LOT4) – Kantonalna uprava za branitelje
28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
a) Za usluge banjsko-klimatskog liječenja
29. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu zaključenog ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Sadetom Sefer (za mjesec listopad) – Kantonalna uprava za branitelje
30. Suglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31. Suglasnost za pokretanje postupaka za nabavku opreme za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
32. Suglasnost za potpisivanje sudske nagodbe s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Suglasnost na dopunu Plana javnih nabavki za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
34. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu o poslovima nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Centra inspekcija Kiseljak – Ministarstvo gospodarstva
35. Suglasnost za nabavku ribon traka za igličaste printere – Ministarstvo unutarnjih poslova
36. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje i postavljenje direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
37. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku stalnih sredstava u obliku prava (microsoft licenca) – Ministarstvo gospodarstva
38. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za javne nabavke za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
a) Za nabavku računara
b) Za nabavku skener aparata
c) Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara s monitorom
39. Informacija o stanju prihoda i rashoda u Proračunu Kantona Središnja Bosna za razdoblje 1.1. – 31.10.2020. godine – Ministarstvo financija
40. Informacija o novim projektima za digitalizaciju procesa javne uprave – Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
41. Informacija o zaključku Vlade Federacije u vezi s pogoršanjem epidemiološke situacije na području Federacije BiH – premijer Kantona
42. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Irme Hodžić za predstavnika Kantona Središnja Bosna za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

VIDEO: Održana sjednica Vlade KSB; dodatna sredstva za zdravstvo

Danas je u Travniku održana 60. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Na sjednici je, između ostalog, usvojena odluka o izdvajanju 100 tisuća KM za nabavku testova za testiranje potencijalno oboljelih od COVID-19 (koronavirus) u 2020. godini.

Usvojen je i Nacrt proračuna KSB za 2020. godinu, kojim je predviđeno dodatno izdvajanje od 1 milijun KM za nabavku testova za testiranje potencijalno oboljelih od COVID-19 za 2021. godinu.

Uz to, Vlada KSB sufinancirat će nabavku CT uređaja za JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, te sufinancirati kupovinu magnetnih rezonanci za Hrvatsku bolnicu „Dr. fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj i JU Bolnicu Travnik.

Poslušajte izjavu resornog ministra, Ante Matića…

https://fb.watch/1zOH2UOMFE/

Na danas održanoj 60. sjednici Vlade KSB usvojen je Nacrt Proračuna ŽSB za 2020. godinu u ukupnom iznosu nešto većem od 216 milijuna KM. Poslušajte izjavu resorne ministrice, Mirjane Plavčić…

https://www.facebook.com/hdzbihbusovaca/videos/840485340098550

Vlada KSB donijela odluku o dodjeli tri respiratora bolnicama u Travniku i Novoj Biloj

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada KSB je na danas održanoj 59. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o dopunu Zakona o sudskim pristojbama i uputila u dalju proceduru.

Udruženje invalidnih osoba Općine Travnik, obratilo se Ministarstvu pravosuđa s Inicijativom za dopunu Zakona o sudskim pristojbama u kojoj su naveli zahtjev da se u odredbama o oslobađanju plaćanja sudskih pristojbi doda odredba kojoj bi iste bili oslobođeni civilni invalidi kod kojih je utvrđena invalidnost najmanje 60%.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, tako da se u članku 2. broj: 1046 zamjenjuje brojem 1049, broj 3160 zamjenjuje brojem 3201, a iznos od 862.547,00 KM zamjenjuje iznosom 871.885,00 KM, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu općini Dobretići za četvrti kvartal 2020. godine; odlukom se izdvaja iznos od 37.500,00 KM za razdoblje listopad – prosinac 2020. godine.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu; odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, BH Telekoma-a, u iznosu od 6.000,00 KM, Osnovnoj školi „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik, neplaniranih u Proračunu KSB za 2020.g.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava s pozicije „Poticaji poljoprivredi za 2020. godinu – primarna poljoprivredna proizvodanja – Program za izvršenu proljetnu sjetvu. Za više informacija možete se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 49.100,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete nastale u poljoprivredi.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 357,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač – medvjed sukladno članku 70. Zakona o lovstvu, isplatit će se 192,50 KM na ime Ferid Šečunović, Vrse bb, Gornji Vakuf/Uskoplje i 165,00 KM na ime Salih Polutan, Merdžanići bb, Fojnica.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o raspodjeli respiratora doniranih od Ujedinjenih Arapskih Emirata, za potrebe bolnica kako slijedi: Javnoj ustanovi Bolnica Travnik – 2 respiratora i Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ – 1 respirator.

Dana je i suglasnost školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./2021. godinu, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 23.500,00 KM planiranih u Proračunu KSB za 2020.g., s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ured za javne nabavke Vlade KSB je predložio, a Vlada donijela Odluku o davanju suglasnosti na utvrđenu rang ljestvicu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – usluge održavanja softvera za javne nabavke, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a 15.000,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „GUINEA“ d.o.o. Vitez s ukupnom cijenom s popustom bez PDV-a 15.000,00 KM.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog Ministarstva financija:
– Izvještaji i obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine: revizija „Transfera Zavodu za javno zdravstvo KSB“ i revizija „Transfera za novčanu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji“.
– Izvještaji o praćenju preporuka Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2020. godine: Revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice KSB u Ministarstvu financija, Revizija naknada za opće korisne funkcije šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Revizija izdataka za komunalne usluge koji se evidentiraju kod Službe za zajedničke poslove i Revizija planiranja nabavi stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama u KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Općinski sud u Jajcu obratio se Ministarstvu pravosuđa i uprave sa zahtjevom za nabavku i ugradnju plamenika na lož ulje „Giersch“ s čišćenjem kompletnih kotlova u procijenjenoj vrijednosti od 3.950,00 KM s PDV-om, nakon razmatranja zahtjeva, Vlada KSB je dala suglasnost za nabavku navedenog plamenika.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava Proračuna KSB namijenjenih za sport za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Proračuna KSB za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 40.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport», u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruženja iz oblasti sporta.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada KSB donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za vozila i motocikle izvan jamstvenog roka proizvođača (servisiranje i održavanje), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 488.214,00 KM. Pregovaračkim postupkom s objavom obavijesti ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču “AUTO AKI” d.o.o. Travnik, koji je ponudio ukupnu cijenu s popustom i bez PDV-a u iznosu od 339.584,67 KM.

Sutra 59. sjednica Vlade KSB

Za sutra (četvrtak), 22.10. 2020. godine, u 9 sati, zakazana je 59. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 58. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potporu općini Dobretići (listopad – prosinac 2020.) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2020. godinu (donacija za OŠ „Safet -beg Bašagić“ Novi Travnik) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a (SWITCH 3 komada) – Ministarstvo unutarnjih poslova
7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava za poticaje poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (za izvršenje proljetne sjetve) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje poljoprivredi (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o raspodjeli respiratora doniranih od Ujedinjenih Arapskih Emirata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2020./21. godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
14. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja softvera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
15. Izvještaji o obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
a) Revizija „Transfera Zavodu za javno zdravstvo KSB“ (kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike)
b) Revizija „Transfera za novčanu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji“ (kod Kantonalne uprave za branitelje)
16. Izvještaji o praćenju preporuka Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
a) Revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice KSB u Ministarstvu financija
b) Revizija naknada za općekorisne funkcije šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Revizija izdataka za komunalne usluge koji se evidentiraju kod Službe za zajedničke poslove
d) Revizija planiranja nabavki stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama u KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
17. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
18. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Suglasnost za povećanje plaće za obavljanje dodatnih poslova drugog radnog mjesta u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Suglasnost za izvođenje radova na fasadi i pred ulazu u zgradu MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Suglasnost za nabavku i ugradnju plamenika za grijanje u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Zahtjev za planiranje sredstava za sufinanciranje Odbora državne službe za žalbe (novi zahtjev) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku odstranjivača vlage za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Razvojna banka FBiH širi svoje kapacitete na područje KSB

Danas je u zgradi Vlade Kantona Središnja Bosna održan sastanak premijera KSB Tahira Lende, ministrice financija Mirjane Plavčić, ministra gospodarstva Nisveta Hrnjića i predsjednika uprave Razvojne banke FBiH Semira Fejzića i v. d. izvršnoga direktora Dalibora Milinkovića.

Na sastanku se razgovaralo o financijskom i gospodarskom interesu kako Kantona Središnja Bosna, tako i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavljene su aktivnosti Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na području Kantona Središnja Bosna u dosadašnjem razdoblju i donesen je zaključak da Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine proširi svoje kapacitete na području KSB, uz otvaranje organizacijske jedinice te banke na području Središnje Bosne.
Vlada Kantona Središnja Bosna je spremna pružiti svu potrebnu potporu u ostvarivanju zajedničkoga cilja – proširenja poslovanja Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na području KSB.

Vlada donijela Odluku o osnivanju lovišta na području Kantona Središnja Bosna

Na 56. sjednici, Vlada Kantona Središnja Bosna je prihvatila Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za 2019. godinu.

Iz finansijskog izvješća vidljiva je stabilna financijska situacija, te je bolnica u 2019. bolnici poslovala s pozitivnim financijskim rezultatom.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o osnivanju lovišta na području Kantona Središnja Bosna. Ovom odlukom se osnivaju lovišta na području Kantona Središnja Bosna, utvrđuje se naziv lovišta, opis granica i ukupna površina lovišta, namjena lovišta, osnovne uzgojne vrste divljači, najvažnije ostale vrste divljači, posebno rijetke i ugrožene vrste divljači koje naseljavaju lovišta i drugo. Poštujući prirodne granice područja u koje spadaju površine zemljišta, šuma i voda koje predstavljaju prostornu, prirodnu i lovno privrednu cjelinu u kojoj će postojati uvjeti za trajan opstanak, uzgoj i razmnožavanje, zaštitu i upotrebu divljači i poštujući administrativne granice općina u Kantonu Središnja Bosna, ovom odlukom na području Kantona osnivaju se sportsko-privredna lovišta.

Ministarstvo finanija je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Jajce, za nastavak gradnje sportske dvorane, Osnovnoj školi „13. rujan“ u iznosu od 260.000,00 KM, neplaniranih u Proračunu KSB za 2020. godinu.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Novi Travnik, za izradu projekta „Rekonstrukcija vodovodne mreže izvorišta Radojkino vrelo“, Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“ Opara Novi Travnik u iznosu od 1.935,00 KM, neplaniranih u Proračunu KSB za 2020. godinu.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telecom, u iznosu od 4.000,00 KM, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik, neplaniranih u Proračunu KSB za 2019. godinu.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telecoma u iznosu od 6.000,00 KM i ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 2.687,00 KM, OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje neplaniranih u Proračunu KSB za 2020.godinu.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za projekt Izgradnja vodovoda u MZ „Ivančica“ – I. faza, općina Busovača. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 20.000,00 KM za projekt: Izgradnja vodovoda u MZ „Ivančica“ – I. faza, općina Busovača, koji je ugovoren, ali nije realiziran.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovna informatika na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez. Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije imenovanog Rješenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, Vlada KSB prihvatila je Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovna informatika na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez.
– Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za II. polovicu mjeseca ožujka akademske 2019./20. godine u iznosu od 16.028,50 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020.godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola kojima je osnivač KSB “, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec rujan i listopad 2020. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć u liječenju.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu iz tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Irfanu Julardžiji iz Jajca, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu iz tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Danku Stojaku iz Viteza, na ime podrške za liječenje.

Dane su i slijedeće suglasnosti, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Suglasnost školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./2021. godinu.
– Suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke koja se provodi za OŠ „Berta Kučera“, za asfaltiranje puta do škole u Vlasinju; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 10.000,00 KM.

Vlada KSB je usvojila Izvještaje o realizaciji zaključaka i Izvještaje o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu listopadu 2020. godine.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Održavanja software-a RIS i PACS za Ministarstvo zdravstva i socijalne politike; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.642,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Medit“ d.o.o. Sarajevo s ukupnom cijenom s popustom i bez PDV-a u iznosu od 38.642,00 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Održavanje centralnog laboratorijskog sustava za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 89.744,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Wizard Health“ d.o.o. Sarajevo s ukupnom cijenom s popustom i bez PDV-a u iznosu od 89.600,00 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka i implementacija bolničkog informacijskog sustava (BIS) u 5 bolnica na području KSB; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 435.897,44 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Medit“ d.o.o. Sarajevo s ukupnom cijenom s popustom i bez PDV-a u iznosu od 435.897,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu JU Općoj bolnici Bugojno. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM JU Općoj bolnici Bugojno, na ime sufinaciranja nabavke pokretnog RTG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Opće bolnice Bugojno.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu JU Općoj bolnici Jajce. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 KM JU Općoj bolnici Jajce, na ime sufinaciranja rekonstrukcije kompresornice te stanice za kisik. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Opće bolnice Jajce.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 25.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabavke antidekubitalnih madraca. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020.godinu JU zdravstvenih ustanovama u KSB. Iz Proračuna KSB za 2020.godinu s pozicije Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u KSB izdvajaju se sredstva u iznosu od 160.000,00 KM JU zdravstvenim ustanovama u KSB, na ime nabavke zaštitne opreme, lijekova, dezinfekcijskih sredstava i druge opreme (Coronavirus).

Dana je i suglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike da potpiše Sporazum o produženju Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnima – doktora medicine i stomatologije KSB. Sporazum se potpisuje na određeno vrijeme od tri mjeseca (od 1.10. do 31. 12. 2020. godine).

TRAVNIK: Zakazana 55. sjednica Vlade KSB

U Travniku će se u petak, 25. rujna 2020. godine održati 55. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.


Za sjednicu je predložen slijedeći
DNEVNI RED:

1. Zapisnik s 54. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2. Izvješća o radu ministarstava za razdoblje 1.1. do 30.6. 2020. godine
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo gospodarstva
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Izvješća o radu uprava i upravnih organizacija za razdoblje 1.1. do 30.6. 2020. godine
a) Kantonalna uprava za branitelje
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za putove
4. Izvješća o radu službi i ureda za razdoblje 1.1. do 30.6. 2020. godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Ured premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području KSB – Tim za sprječavanje korupcije
6. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada u Proračunu KSB za 2020. godinu – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja Drage Bikića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture i interventne projekte u općinama KSB u 2020. godini – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
11. Prijedlog odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu (Renoviranje MSŠ Bugojno) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf
b) Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora na izgradnji zgrade
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo (I. faza, IV. privremena situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o visini i isplati naknade za rad članovima radne grupe za izradu Nacrta zakona o kantonalnim administrativnim pristojbama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o visini i isplati naknade za rad članovima interresornog tima za izradu Nacrta zakona o Kantonalnom uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u KSB – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Prijedlog odluke o dopunu Odluke o prijemu za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2020. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) MSEUŠ „Travnik i drugi
b) SŠ „Nikola Šop“ i drugi
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) MSŠ „Travnik“ i drugi
b) SŠ“Nikola Šop“ i drugi
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe „e“ pisarnice – Služba za zajedničke potrebe
a) za nabavku softvera
b) za nabavku opreme
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade Kantona – Stručna služba
23. Prijedlog odluke o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja (nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za vozila izvan garantnog roka) – Ured za javne nabavke
24. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za branitelje
25. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje
26. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja– Kantonalna uprava za branitelje
27. Suglasnost za isplatu naknade po ugovoru za obavljanje privremenih i povremenih poslova u postupku revizije osobne i obiteljske invalidnine (za mjesec kolovoz) – Kantonalna uprava za branitelje
28. Suglasnost za saniranje induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar – Ministarstvo unutarnjih poslova
29. Suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo financija
30. Suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo gospodarstva
31. Suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Suglasnost za prijem sudskih pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Suglasnost za prijem zaposlenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku (dva izvršitelja) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Suglasnost na Ugovor o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
35. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku mobilnih printera – Ministarstvo gospodarstva
36. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku računara i laptopa – Ministarstvo gospodarstva
37. Utvrđivanje politika državne službe – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Razmatranje zahtjeva Odbora državne službe za žalbe za planiranje sredstava u Proračunu Kantona za materijalnu potporu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
39. Zahtjev za osiguranje sredstava za polaganje pravosudnog ispita – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za polaganje pravosudnog ispita
40. Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
41. Imenovanja i razrješenja
a) Suglasnost na Rješenje o imenovanju Ispitnog povjerenstva za polaganje vozačkih ispita u 2020. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
b) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Nove subvencije za gospodarske subjekte s područja KSB

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva KSB, Vlada je na svojoj 54. sjednici, održanoj 10.9.2020. godine, donijela Odluku o izdvajanju sredstava poslovnim subjektima za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“.


Ovom Odlukom gospodarskim subjektima bit će dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.619.560,00 KM, odnosno iznos od 215,00 KM po zaposlenom za subvencioniranje dijela najniže neto plaće za mjesec travanj 2020. godine. Ukupan broj poslovnih subjekata kojima se izdvajaju sredstva iznosi 575, s ukupnim brojem zaposlenih od 12.184. U tablici iz priloga je popis poslovnih subjekata kojim se dodjeljuju subvencije.

Usvajanje ove Odluke je jedna u nizu poticajnih mjera gospodarstvu KSB koja je rezultirala iz ranije usvojenog Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Ministarstvo gospodarstva ranije je realiziralo dva Javna poziva koja su se odnosila na djelatnosti kojima je bio zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, i na osnovu kojih je subvenciralo 1.046 poslovnih subjekta s 5.441 zaposlenih. Realizacijom trećeg javnog poziva, zajedno s prva dva poziva, za subvencije poslovnih subjekata s područja KSB izdvojeno je ukupno 3.945.150,00 KM za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće za 17.625 zaposlenih.
Ministarstvo gospodarstva trenutačno obrađuje prijave po četvrtom Javnom pozivu i na narednim sjednicama Vlade predložit će Odluku o izdvajanju koja će rezultirati novim poticajnim sredstvima za gospodarske subjekte s područja KSB-a.

lnformacija o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja i sanaciji posljedica COVID-19 na prostoru KSB

Vlada Kantona Središnja Bosna primila je k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja, te sanaciji posljedica COVID-19 pandemije na prostoru KSB.

Aktivnosti su provedene na osnovu Projekta „Odgovor na COVID – 19“ za koji je potpisan Sporazum o financiranju između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade KSB s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava za Projekt Aktivnost 1G – Nabavka opreme i materijala u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave korona virusa na prostoru KSB.

UNDP pruža podršku svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem suzbijanja širenja te sanacije posljedica pandemije COVID-19. lzmeđu ostalog, UNDP, u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, nabavlja prijeko potrebne medicinske aparate te zaštitnu opremu za zdravstvene radnike.