Vlada KSB: Usvojeno više odluka na prijedlog ministarstava obrazovanja, poljoprivrede i gospodarstva

Usvajanjem Zapisnika s 82. redovite i 43. izvanredne sjednice, počelo je 83. zasjedanje Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

U nastavku sjednice, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je razmatrala Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu mišljenja Ministarstva gospodarstva zaključila i utvrdila primjedbe i sugestije u formi Amandmana na Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila na daljnje postupanje. Ministarstvo gospodarstva KSB podržava donošenje ovog propisa kao i njegovo usklađivanje sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini uz predložene primjedbe i prijedloge. Više informacija može se dobiti u Ministarstvu gospodarstva KSB.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:
– Odluka o osvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja na području KSB u ukupnom iznosu od 278.748,88 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: pojedincima iznos od 99.148,88 KM i privatnim poduzećima iznos od 179.600,00 KM.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja u 2021. godini u iznosu od 32.177,23 KM. Naznačena sredstva utrošit će se za isplatu po žalbama na zahtjeve iz prethodne godine sukladno prilogu dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje rekonstrukcije vodovodne mreže „Krčevine“, općina Busovača – interventna sredstava u iznosu od 7.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže i rezervoara pitke vode u naselju Tovarište u MZ Prokos, općina Fojnica – interventna sredstava u iznosu od 15.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje intervencija na gradskom vodovodu JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf- interventna sredstava u iznosu od 10.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za nabavku geofona – uređaj za ispitivanje i pronalaženje kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo – interventna sredstava iznosu od 12.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačit će se JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo.
– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za osposobljavanje mjernog instrumenta i osiguravanje uvjeta za mjerenje protoka vodotoka Plava voda, općina Travnik u iznosu od 12.000,00KM. Naznačena sredstva doznačit će se JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za projekt – Utopljavanje zgrade SŠ „Travnik“, Nova Bila, općina Travnik u iznosu od 8.185,32 KM. Naznačena sredstva doznačit će se poduzeću „KULA MONT“ d.o.o. Zenica.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za projekt – Izrade korpi za prikupljanje PET ambalaže u školama za udruženja općina Jajce, Vitez i Travnik u ukupnom iznosu od 8.225,21KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: Planinarsko društvo „Ćusine“, Jajce iznos od 3.248,56 KM, Centar za edukaciju mladih Travnik iznos od 3.889,08 KM i Ekološko udruženje „Kremenik“ Vitez iznos od 1.087,57 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo i stipendiranje studenata za travanj akademske 2020./2021.godine planiranih Proračunom KSB za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 101.279,00 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo – 36.600,00 KM
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ – 33.200,00KM
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ – 15.000,00 KM
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar – 14.400,00 KM
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ – 2.079,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade KSB za projekte iz oblasti kulture u ukupnom iznosu od 31.300,00KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: „Subvencije javnim poduzećima – ustanovama za kulturu“ iznos od 23.000,00 KM, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ iznos od 7.000,00 KM i „Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku“ 1.300,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade KSB za projekte iz oblasti sporta u ukupnom iznosu od 35.600,00 KM. Naznačena sredstva raspodijelit će se kako slijedi: Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport iznos od 34.900,00KM i Tekući transferi pojedincima – za sport iznos od 700,00 KM.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade Proračuna KSB za 2021. godinu koja je usklađena s rastom prosječene neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Novčana egzistencijalna naknada za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine uvećava se s 5,00 KM na 5,15 KM mjesečno. Povećanje će se obračunati za svibanj, te zajedno s razlikom za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2021. godine, a isplatiti će se u lipnju 2021. godine.

Dane su i slijedeće suglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Suglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./2021. godinu.
– Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe osnovnih i srednjih škola.
– Suglasnost na izmjenu Planova javnih nabavki za osnovne škole za 2021. godinu.

Vlada KSB je usvojila Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu svibnju 2021. godine i Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu svibnju 2021. godine.

Ministarstvo gospodarstva KSB je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava pravnim i fizičkim osobama koja samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade KSB ograničeno obavljanje djelatnosti u ukupnom iznosu od 334.776,00KM.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je primila k znanju Informaciju o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna KSB za razdoblje 1.1. do 30. 4. 2021. godine. Analizirajući prihode proračuna za navedeno razdoblje, oni pokazuju trend rasta u kumulativnom smislu za razdoblje 1. 1. do 30. 4. 2021. godine u ukupnom iznosu od 5,416 mil. u odnosu na isti razdoblje 2020. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izvršenju doniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u ukupnom iznosu od 113.000,00KM. Naznačena sredstva donacija su BH Pošte, Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH, a utrošit će se kako slijedi: nabavka opreme – 3.000,00KM, rekonstrukcija i investicijsko održavanje – 100.000,00KM i nabavka opreme – 10.000,00KM.

Donosimo popis ugostitelja koji su ostvarili pravo na subvenciju Vlade KSB

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna, na 83. sjednici Vlade, koja je održana 11.5.2021. godine, usvojena je Odluka o raspodjeli sredstava pravnim i fizičkim osobama koje samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade KSB od 30.3.2021. godine ograničeno obavljanje djelatnosti, u trajanju od 10 dana i to na način da je bio dozvoljen rad u baštama i terasama (restorani, kafići,…).


Spomenutom Odlukom omogućit će se podrška realnom sektoru u iznosu od 334.776,00 KM za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće isplaćene na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dijela minimalnih doprinosa sukladno isplaćenoj plaći za vrijeme trajanje Odluke Vlade KSB.
Sredstva koja se izdvajaju po jednom zaposlenom radniku iznose 312,00 KM i odnose se na 346 pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost kojima se izdvajaju sredstva, te 1073 zaposlenih u navedenim pravnim i fizičkim osobama.

U nastavku pogledajte popis pravnih i fizičkih osoba, koje su ostvarle pravo na subvenciju:

Sazvana 83. sjednica Vlade KSB

U utorak, 11.5.2021. godine, u Travniku će biti održana 83. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 82. redovne i 43. izvanredne sjednice Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Mišljenje na Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog Odluke o osvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja u 2021. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje rekonstrukcije vodovodne mreže „Krčevine“, općina Busovača – interventna sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže i rezervoara pitke vode u naselju Tovarište u MZ Prokos, opština Fojnica – interventna sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za sufinanciranje intervencija na gradskom vodovodu JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf – interventna sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za nabavku geofona – uređaj za ispitivanje i pronalaženje kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo – interventna sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za osposobljavanje mjernog instrumenta i osiguravanje uvjeta za mjerenje protoka vodotoka Plava voda, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna za projekt – Utopljavanje zgrade SŠ „Travnik“, Nova Bila, općina Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna za projekt – Izrade korpi za prikupljanje PET ambalaže u školama za udruženja općina Jajce, Vitez i Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Goran Puletić
b) Đevada Islamović
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo za mjesec travanj akademske 2020./2021. godine planiranih Proračunom za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Kantona Središnja Bosna za projekte iz oblasti kulture – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade Kantona Središnja Bosna za projekte iz oblasti sporta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog Odluke o usklađivanju visine novčane egzistencijalne novčane naknade Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Tekući transferi pojedincima za egzistencijalnu novčanu naknadu – Kantonalna uprava za branitelje
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za isplatu naknade po ugovoru o djelu za Sadetu Sefer (za mjesec travanj 2021. godine) – Kantonalna uprava za branitelje

18. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje jednog ureda u prostorijama Vlade Kantona u Kiseljaku Obrtničkoj komori KSB – Ministarstvo gospodarstva
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
21. Suglasnost za raspisivanje natječaja za prijem državnog službenika u Odjelu za geodetske poslove – Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
22. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu u svrhu pružanja tehničke podrške za sistem ERV (evidencija radnog vremena) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za izvođenje radova za potrebe OŠ „Kaćuni“ Busovača – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe osnovnih i srednjih škola (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
25. Suglasnost na izmjenu Planova javnih nabavki za osnovne škole za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
26. Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke – laptopa za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove – Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
27. Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu svibnju 2021. godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo gospodarstva
28. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu svibnju 2021. godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva (2x)
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
d) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta (2x)
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x)

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Zakazana 82. sjednica Vlade KSB

U četvrtak, 29. travnja, u Travniku će se održati 82. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 81. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa o utrošku sredstava s pozicije „Poticaji šumarstvu za državne šume“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu (izvršenje doniranih sredstava OŠ „Novi Travnik“) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna KSB za 2021. godinu za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec ožujak 2021. godine) – Agencija za privatizaciju
7. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
8. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Suglasnost na imenovanje Radne skupine za stručnu i tehničku podršku u procesu digitalne transformacije postojećeg informatičkog sustava u školstvu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Prijedlog Odluke o visini i isplati naknade članovima Radne skupine za stručnu i tehničku podršku u procesu digitalne transformacije postojećeg informatičkog sustava u školstvu
10. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2021. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Izvješće o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna za prvi kvartal 2021.godine Vlade Kantona, premijera Kantona i ministrice financija – Ministarstvo financija


PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada F BiH razmatrala zahtjev Vlade KSB za nabavku kisika i lijekova za liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa

Federalna vlada je razmatrala zahtjev koji je, povodom pogoršanja epidemiološke situacije, uputila Vlada Kantona Središnja Bosna za nabavku kisika i lijekova za liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa.

U izjašnjenju Vlade FBiH je, tim povodom, istaknuto da uvoz i promet lijekova koji obuhvaća nabavku, skladištenje, transport i prodaju mogu obavljati pravne osobe (veleprometnici) koje imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Uvidom u popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje u promet utvrđeno je da se medicinski kisik nalazi u prometu u BiH i da je njegov uvoz i promet slobodan. U slučaju da je zdravstvenim ustanovama u FBiH potreban lijek koji se ne nalazi u prometu u BiH, moguće ga je uvesti putem ovlaštenog veleprometnika i to kroz interventni uvoz u skladu s Pravilnikom o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u BiH. Dakle, potrebno je da zdravstvene ustanove na području KSB pokrenu uobičajne procedure za nabavku lijekova za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19

U četvrtak 81. sjednica Vlade KSB

Premijer Kantona Središnja Bosna, Tahir Lendo, za četvrtak, 22.4.2021. godine, sazvao je 81. sjednicu Vlade KSB.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 80. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Bilance energetskih potreba KSB za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu) – Ministarstvo financija
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (izvršenje doniranih sredstava za SŠ „Kreševo“) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo ( III. mjesec akademske 2020./21.godine) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna za pokriće troškova prijevoza donirane robe za potrebe OŠ „Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog Odluke o darivanju materijala Zavodu za zdravstveno osiguranje KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku odstranjivača vlage za potrebe službi za zaštitu i spašavanje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Plotera printer A0 format – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
13. Suglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nznanosti, mladih, kulture i sporta
15. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Suglasnost za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova II. faze izgradnje zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv Travnik
17. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje kantonalnog pravobranitelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog Odluke o isplati naknade članovima Povjerenstva za izbor Kantonalnog pravobranitelja


TRAVNIK: Održana 78. sjednica Vlade KSB

U Travniku je održana 78. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna.

 

Vlada je usvojila zapisnike sa 77. redovne i 39. izvanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je usvojila slijedeće izvještaje:
– Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i proračunske korisnike KSB za period 1.1. – 31.12.2020. godine.
– Konsolidirani periodični Izvještaj općina KSB za period 1.1- do 31.12.2020. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava „Chatolic relief services USA“ za projekt “Mirovno obrazovanje” Srednjoj mješovitoj školi „Zijah Dizdarević“ Fojnica, Srednjoj školi „Vitez“ Vitez, Mješovitoj srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi „Travnik“ Travnik, Srednjoj školi „Novi Travnik“ Novi Travnik i „Srednjoj tehničkoj školi Bugojno“ Bugojno u ukupnom iznosu od 2.450,00 KM, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Proračuna institucija Bosne i Hercegovine u iznosu od 339.770,00 KM Ministarstvu gospodarstva, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu gospodarstva na poziciju „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“ .
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni na stavku „Nabavka opreme“.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik na stavku „Nabavka opreme“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potrebu skijalištima i razvoju turizma“, utvrđenih u Proračunu KSB za 2021.godinu. Sredstva za realizaciju Programa ove odluke, u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM, uplatit će se korisnicima sredstava kao grant sredstva.
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterjima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva u 2021. godini. Ovom odlukom usvaja se Program korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva u 2021. godini, s pozicija „Tekući transferi drugim nivoma vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojih projekata“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – sufinanciranje geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Proračuna KSB u 2021.g.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela odluku o izdvajanju dijela nerealiziranih interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020.g. za Općinu N. Travnik. Iz Proračuna KSB za 2021. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima– za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvaja se dio nerealiziranih sredstva i odobrava isplata na žiro-račun Općine Novi Travnik za projekt Nabavka vodovodnih cijevi, MZ Kasapovići, Novi Travnik, u iznosu od 1.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području KSB u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom poziv. Ovom Odlukom dodjeljuju se sportsko-privredna lovišta osnovana Odlukom o osnivanju lovišta na području KSB u zakup najpovoljniim ponuđačima, koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu na period od 10 lovnih godina. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesije i to iz:
– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “MUJAKOVIĆI”,
– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “JEZERNICA”,
– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “BOTUN,
– Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane: MHE “MAJDAN”,
s dosadašnjeg Koncesionara, “INTRADE ENERGIJA” d.o.o. Sarajevo, na privredno društvo i novog Koncesionara “PETROL POWER” d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane „NEVRA“ d.o.o. Kreševo, na privredno društvo „NEVIA“ d.o.o. Kreševo.
– Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za korištenje pitke vode bunara „Vranica“, za tehnološke potrebe mljekare „Agrocentar“, te za flaširanje i prodaju na tržištu, s dosadašnjeg Koncesionara „AGROCENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje, na privredno društvo „MILAGROS“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 2. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “UŠĆE “, na ušću rijeke Bila u rijeku Lašvu, općina Vitez, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 3. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “KORIĆANSKE STIJENE“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “ŽELJEZNICA 4“, na rijeci Željeznici, općina Fojnica, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 4. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “VELIĆI“, na rijeci Bunta, općina Bugojno, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 5. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “OŠTRAC“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 1“, na rijeci Biloj, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 2“, na rijeci Bila, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za izgradnju objekta PS Donji Vakuf III. faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM s PDV-om.
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za izgradnju objekta PS Kreševo III. faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM s PDV-om.
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Kreševo III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM s PDV-om.
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Donji Vakuf III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM s PDV-om.
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno putem direktnog Konkurentskog zahtjeva u iznosu od 49.999,95KM s PDV-om.
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavku baterije za dron putem direktnog Sporazuma u iznosu od 2.340,00KM s PDV-om.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB dala slijedeće suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga putem direktnog sporazuma:
– Suglasnost za nabavku maski i dezinfekcijskih sredstava za potrebe škola – 7.000,00 KM.
– Suglasnost za nabavku usluga građevinskog savjetovanja – 7.000,00 KM.
– Suglasnost za nabavku usluga na području mašinstva – 7.000,00 KM.
– Suglasnost JU „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf na Plan javnih nabava za 2021. godinu.
– Suglasnost OŠ „Dubravica“ Preočica-Vitez na Plan javnih nabava za 2021. godinu.
– Suglasnost OŠ „Vitovlje“ Vitovlje na Plan javnih nabava za 2021. godinu.
– Suglasnost OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac na Plan javnih nabava za 2021. godinu.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB dala suglasnost na Plan javnih nabavki Ureda za 2021. godinu.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za 2021. g. i 2022. g. za usluge rehabilitacije; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 150.598,00 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti na izmjeni Plan javne nabavke za 2021. godinu.
– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za proteze za gornje i donje ekstremitete, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 703.504,00 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku za ortopedska pomagala za paraplegičare, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 190.000,00 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta dala suglasnost na uvođenje nove relacije Čehaje – Kordići – OŠ “Gračanica” za prijevoz učenika OŠ “Gračanica”.

VIDEO: Vlada razmatrala prijedloge pooštravanja mjera Kriznog stožera, pogledajte što je odlučeno

Krizni stožer ministarstva zdravstva Kantona Središnja Bosna jučer je imao sastanak na kojemu su pripremili zaključke kojima traže od Vlade KSB da dodatno pooštri mjere.

Danas je održana sjednica Vlade KSB, na kojoj se raspravljalo o navedenim prijedlozima Kriznog stožera. Kako smo doznali nakon iscrpne diskusije odlučeno je da se o zahtjevima Kriznog stožera Ministarstva zdravstva KSB očituje Zavod za javno zdravstvo, odnosno predloži eventualne nove mjere i daljnje korake Kriznom stožeru, nakon čega će Vlada razmatrati usuglašene preporuke i mjere.

“Balans između ekonomije i zdravstva se uvijek radi, to su najteže odluke. Sačuvati zdravstveni sustav, sačuvati život i zdravlje ljudi kao prioritet, a onda i ekonomiju kako bi osigurali i potporu samom zdravstvenom sustavu”, kazao je, između ostalog, premijer KSB Tahir Lendo.

“U prošloj godini svi zahtjevi koji su došli iz zdravstvenog sektora na Vladu su bez ustezanja i zadrške podržani. Držimo zdravstveni sektor izuzetno važnim, to smo pokazali i kroz ovogodišnji proračun. Naravno da nam je i zdravlje svakog pojedinca izuzetno važno”, kazala je između ostalog ministrica financija, Mirjana Plavčić.

“Meni je obveza kao ministru iznijeti stav Kriznog stožera, što sam danas i učinio. Razumijem da postoje i ekonomski momenti, koji su bitni za funkcioniranje sustava, ali jednako kao netko tko predstavlja zdravstvo razumijem i probleme s kojima je zdravstveni sustav suočen”, poručio je ministar Anto Matić.

“Mi smo u studenom prošle godine s istim mjerama stavili pod kontrolu epidemiološki val koji nas je u tom trenutku pogodio. Mjere se u međuvremenu nisu posebno mijenjale, a i ako jesu uglavnom su bilo dodatno pooštrene. Popustilo je poštivanje mjera, u tomu je velik problem. Represiju postojećih mjera treba podići na najveću moguću razinu. Što se tiče ovih zahtjeva situacija nije zakovana, ali nije dobro donositi paušalno odluke za koje ne znamo kakvu situaciju mogu prouzročiti. Dakle, kada Zavod za javno zdravstvo usuglasi neke prijedloge mjera s Kriznim stožerom mi ćemo kao Vlada sjesti i razmotriti ih. To može biti već sutra, prekosutra, sljedeći tjedan”, kazao je, između ostalog ministar Bojan Domić.

Prema tvrdnjama našeg izvora, Krizni stožer je stava da, između ostalog, zabrana kretanja treba trajati od 18 sati navečer do 5 sati ujutro, kao i da bi trebalo pristupiti privremenom zatvaranju određenih djelatnosti, među kojima i ugostiteljskih objekata.

Sve ovo uvjetovano je teškom situacijom u zdravstvenim ustanovama na području Središnje Bosne, kao i povećanim brojem smrtnih slučajeva. Vjeruje se, kako doznajemo, da će situacija u narednim danima biti još složenija te da je nužno povući dodatne mjere.

(vitez.info)

Na 76. sjednici Vlade KSB i Izvješće načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za projekt „Sufinanciranje štete nastale uslijed požara“

Sutra (četvrtak, 11.3. 2021. godine), u Travniku će se održati 76. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 75. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2.Mišljenje o inicijativi za vjerodostojno tumačenje članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina – Ministarstvo financija
3.Izvješće o radu Vlade za 2020. godinu – Premijer Kantona
4.Izvješće o radu Službe za zapošljavanje KSB za 2021. godinu – Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna
5.Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva KSB za 2020. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna općini Dobretići, za prvi kvartal 2021. godine – Ministarstvo financija
7.Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o djelu sa Sadetom Sefer za mjesec veljaču 2021. godine – Kantonalna uprava za branitelje
8.Suglasnost za javnu nabavku usluga popravke i lakiranja službenog automobila za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9.Suglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za 2021. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
10.Suglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva gospodarstva za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
11.Suglasnost na Dopunu Plana nabavke roba, usluga i radova za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Kolektivno osiguranje uposlenika) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Kolektivno osiguranje uposlenika
13.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Računala i prateća računalna oprema) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Računala i prateća računalna oprema
14.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Održavanje i popravka računalne opreme) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Održavanje i popravka računalne opreme
15.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Usluge tiskanja) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Usluge tiskanja
16.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Usluge ispisa) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Usluge ispisa
17.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Uredski materijal) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Uredski materijal
18.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Materijal za higijenske potrebe i njegu) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Materijal za higijenske potrebe i njegu
19.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Ogrjevno drvo) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Ogrjevno drvo
20.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Ulje za loženje) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Ulje na loženje
21.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Ugalj lignit) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Ugalj lignit
22.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Mrki ugalj) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Mrki ugalj
23.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Tečna goriva) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Tečna goriva
24.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Obvezno i kasko osiguranje motornih vozila) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Obvezno i kasko osiguranje motornih vozila
25.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Održavanje i popravak vozila) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Održavanje i popravak vozila
26.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Pneumatici za motorna vozila) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Pneumatici za motorna vozila
27.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Vulkanizerske usluge) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Vulkanizerske usluge
28.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe Ureda za javne nabavke (Usluge pranja vozila) – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku – Usluge pranja vozila
29.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2020./2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

30.Izvješće načelnika općine Vitez o utrošku sredstava iz oblasti civilne zaštite za projekt „Sufinansiranje štete nastale uslijed požara“ – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Odgođena sjednica Vlade KSB

Sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna, koja je trebala biti održana u petak, 5. 3. 2021. godine, u 9 sati, odgođena je za ponedjeljak 8. 3. 2021. godine, s početkom u 9 sati, zbog neodgodivih obveza članova Vlade KSB.

Inače, Dnevnim redom 75. sjednice predviđeno je razmatranje ukupno 16 točaka.

1. Zapisnik sa 74. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2.Godišnji izvještaj interne revizije za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za školsku 2020./21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
4.Informacija o raspodjeli sredstava Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu za saniranje posljedica pandemije COVID 19 – Ministarstvo financija
5.Suglasnost za zaključivanje aneksa na Ugovor o zakupu poslovnih prostorija – ŠGD “Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf
6.Suglasnost za nabavku Ploter printera A0 formata – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
7.Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove nadzora građevinskih radova na izgradnji zgrada PS Kreševo i PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutarnjih poslova
9.Suglasnost za uvećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Suglasnost na Plan javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021. godinu – Služba za zajedničke poslove
11.Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021. godinu – Kantonalni arhiv
12. Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2021. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13.Suglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14.Izvještaji načelnika općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Izvještaj načelnika općine Kiseljak
b) Izvještaj načelnika općine Vitez
c) Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf- Uskoplje
15.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu ožujku 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo unutarnjih poslova
c) Ministarstvo gospodarstva
16. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu ožujku 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo gospodarstva
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
e) Ministarstvo unutarnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.