Asocijacija rektora privatnih sveučilišta u BiH krovna udruga visokoobrazovnih ustanova u privatnom vlasništvu

Upisom Asocijacije rektora privatnih sveučilišta, sa sjedištem u Vitezu, u Registar udruga kod Ministarstva pravde BiH, privatna sveučilišta su od 20. rujna 2017. godine i službeno dobila krovnu udrugu koja će, uz promoviranje njihova rada, djelovati i na promociji vrijednosti Bolonjskog procesa, poticanju razvoja znanosti i istraživanja, zauzimanju za harmonizaciju visokog obrazovanja u BiH, regiji i zemljama EU itd., a sve s ciljem unaprjeđenja visokog obrazovanja i očuvanja najviših profesionalnih standarda i akademskih vrijednosti pojedinaca i institucija. Read more

Pred početak nove akademske godine na Sveučilištu „VITEZ“ održana pripremna praktična nastava

Sa ciljem upoznavanja novoupisanih studenata s teorijskim i praktičnim tokovima nastave na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“, kroz sve segmente Pravila prvog ciklusa studija, u zgradi ove visokoškolske ustanove (Školska 23, Travnik) u petak je održana pripremna praktična nastava za brucoše svih četiriju fakulteta: Pravnih nauka, Poslovne ekonomije, Informacijskih tehnologija i Zdravstvenih studija. Read more