Lokalne vijesti

Usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava s udjelom državnog kapitala

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ u suradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom F BiH objavljuje Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa udjelom državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).


Usavršavanje na temelju javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Usavršavanje su obvezni proći predsjednici i članovi NO i uprava gospodarskih društava u kojima ovlasti po osnovu udjela državnog kapitala vrše Federacija BiH, županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uvjete predviđene člankom 248. Zakona o gospodarskim društvima (”Službene novine F BiH”, br. 81/15).

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Amra Kraksner:  030 / 509 751  ili  061 302 866 ; e-mail: amra.kraksner@unvi.edu.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend