Senada Vurm

Ina Čano iz Jajca kreirala kolekciju za Bazerdžan sa motivima tradicionalnih bh. tetovaža

Bosna i Hercegovina zapravo ima dugu povijest tetoviranja. Tetovaže su bile korak uz koji su iskazivale svoj duhovni i kulturni identitet, a dolazile su u brojnim varijacijama i stilizacijama, od orijentalnih ukrasa do vjerskih. Pokazivale su njihovu hrabrost i oslikavale želju da pokažu svoju osobnost.

„Kao dijete iz Jajca (Središnja Bosna), odrastala sam okružena bakama i prabakama koje su bukvalno nosile ovaj zanemareni, ali značajan dio povijesti i tradicije ovog kraja. Fascinirale su me njihove tetovaže i priče koje sam slušala od malih nogu. Kao umjetnik i ljubitelj povijesti, osjetila sam potrebu da na svoj način oživim ovu staru i jedinstvenu bosansku tradiciju.

 Izrada kolekcije za Bazerdžan bila je najprirodniji i najlogičniji naredni korak, a ove majice i haljine sa utisnutim motivima tradicionalnih tetovaža, krajnji su rezultat.” – prokomentirala je Ina Čano.

Majice i haljine iz ove linije tako čuvaju uspomenu i tradiciju ovog kulturnog blaga. Loobokbook koji potpisuje Ajla Salkić pogledajte sve odjevne artikle iz ove zanimljive modne priče.

(bonjour.ba)

JKP Vitkom Vitez poziva potrošače na racionalno korištenje vode

JKP Vitkom Vitez poziva potrošače na racionalno korištenje vode zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i nedovoljne izdašnosti izvorišta voda, kao i konstantnog opadanja nivoa izvorišta sa kojih se vrši vodosnadbijevanje općine Vitez, a u cilju održivosti i stabilnosti vodovodnog sustava JKP Vitkom d.o.o Vitez upućuje poziv svim korisnicima usluga za racionalno korištenje pitke vode.

U nastavku donosimo kompletnu obavijest iz JKP Vitkom:

Mjere zbog pandemije: Kako će izgledati dan izbora u BiH?

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici, održanoj 26. lipnja 2020. godine, donijela je instrukciju o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima epidemije COVID-19.

Ovom instrukcijom se regulira način postupanja biračkih odbora u vezi s uređenjem biračkog mjesta, kontrole reda na biračkom mjestu, kao i dodatne dužnosti predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, te izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica i Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na izborni dan u uvjetima epidemije Covid-19.

Pravila na biračkom mjestu
Pored uređenja biračkog mjesta propisanog odredbama Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/20) se obavezno osigurava fizička distanca u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije između članova biračkog odbora od minimum 1,5 m, kao i svih drugih lica koja se zateknu na biračkom mjestu, a prema shemi biračkog mjesta broj 1, koja je sastavni dio ove instrukcije.

Svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici tijekom rada na biračkom mjestu i prilikom brojanja glasova dužni su da se pridržavaju općih mjera zdravstvene zaštite uključujući redovno i temeljito pranje ruku/dezinfekcije, respiratorne higijene (pokrivanje usta i nosa kod kašljanja ili kihanja, pravilno odlaganje korištene maramice), održavanja fizičke distance, izbjegavanje dodirivanja lica, a sve u cilju osiguranja zaštite vlastitih života i zdravlja kao i zaštite života i zdravlja birača, predstavnika političkih stranaka, promatrača, predstavnika medija i svih drugih prisutnih na način propisan od strane nadležnih zdravstvenih ustanova i organa vlasti.

Svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici tijekom rada na biračkom mjestu dužni su da često peru ruke, kao i da prilikom brojanja glasova često mijenjaju zaštitne rukavice, maske, te po mogućnosti vizire i kombinezone za jednokratnu upotrebu.

Svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici koji su u skladu sa stavom (3) ovog člana dužni nositi zaštitne maske, obavezni su nositi službenu legitimaciju-akreditaciju člana odnosno zamjenika člana biračkog odbora s jasno naznačenom dužnošću koju obavljaju.

Ako postoji ograničena količina zaštitne opreme koju je svaki član biračkog odbora dužan nositi, predsjednik biračkog odbora odredit će vrstu zaštitne opreme za članove biračkog odbora koji su u naјčešćem i direktnom kontaktu s biračima kao što je kontrolor reda i sl.

Sva biračka mjesta prije otvaranja i tijekom cijelog izbornog dana moraju se temeljno čistiti u redovnim intervalima, što uključuje čišćenje unutar kabina za glasanje i stolova koji se koriste za razmjenu dokumenata i izdavanje glasačkih listića.

Dan prije izbornog dana

Dan prije izbornog dana, predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici u suradnji s nadležnim organima, dužni su osigurati dezinfekciju cjelokupnog prostora biračkog mjesta.

Izborni dan
Po dolasku na biračko mjesto u 06:00 sati na dan izbora predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici dužni su da:

a) prozrače prostoriju, postave otirače za dezinfekciju obuće i izvrše dodatnu dezinfekciju biračkog mjesta, te osiguraju dovoljnu količinu proizvoda za čišćenje prilikom upotrebe javnih toaleta;

b) postave stolove i stolice članova biračkog odbora i promatrača tako da je razmak između njih minimum 1,5 m;

c) postave oznake kretanja birača s napomenom da na biračkom mjestu u jednom trenutku može biti samo onoliko birača koliko ima glasačkih kabina na biračkom mjestu;

d) postave ostala upozorenja o pridržavanju općih mjera zdravstvene zaštite (plakati, letci, i sl);

e) obilježe prilaz biračkom mjestu tj. hodnik ispred ulaza na biračko mjesto žutom samoljepljivom trakom u razmaku od minimum 1,5 m i

f) Po mogućnosti da usmjeravaju birače da ulaze na jedna vrata, a da izlaze na druga vrata. U slučaju da su na biračkom mjestu predviđena samo jedna vrata, predsjednik i članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici dužni su osigurati da ta vrata ostanu otvorena, kako bi se izbjeglo dodirivanje birača prilikom ulaska i izlaska iz zgrade. U slučaju da vrata nije moguće držati otvorenim ista se moraju često otvarati.

(2) Predsjednik biračkog odbora, zadužuje paket materijalno-tehničkih sredstava radi higijensko- epidemiološke zaštite iz Tabele koja je Prilog 3. ove instrukcije.

(3) Mjere propisane u članu 2. ove instrukcije na odgovarajući način se primjenjuju i na rad mobilnih timova koji ujedno primjenjuju i opće mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u izbornom procesu propisane od strane nadležnih državnih, entitetskih organa, županijski odnosno organa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Kontrola reda na biračkom mjestu
Član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu, protok birača i održavanje reda na biračkom mjestu dužan je da osigura da broj birača koji može ući na biračko mjesto u jednom trenutku odgovara broju glasačkih kabina, osim u slučaju kada se radi o biraču iz člana 5.19 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojem je potrebna pomoć drugog lica.

Član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu dužan je osigurati da u hodniku ispred biračkog mjesta, birači koji čekaju u redu za glasanje budu fizički distancirani jedan od drugog minimalno 1,5 metar, kao i da učini dostupnim sredstvo za dezinfekciju, kako bi birači mogli izvršiti dezinfekciju ruku prije i nakon glasanja, te da kontrolira da li se ti birači pridržavaju propisanih pravila iz člana 2. ove instrukcije.

U slučaju kada je birač došao na biračko mjesto bez propisane zaštitne opreme član biračkog odbora zadužen za održavanje reda na biračkom mjestu o istom će upozoriti birača da je dužan nositi zaštitnu opremu. U slučaju da birač ne posjeduje zaštitnu opremu ista će mu biti izdana iz zaliha koje je zadužio birački odbor.

Ispred ulaza na biračko mjesto član biračkog odbora zadužen za kontrolu reda dužan je beskontaktno izvršiti mjerenje tjelesne temperature birača, te ako ustanovi da ista povišena dužan je birača uputiti u posebnu glasačku kabinu koja će nakon izvršenog glasanja biti detaljno dezinficirana i očišćena.

Dodatne dužnosti članova biračkog odbora i njihovih zamjenika
Predsjednik biračkog odbora ili član zadužen za kontrolu reda na biračkom mjestu će osigurati da se biračko mjesto provjetrava svakih 60 minuta tijekom izbornog dana.

U slučaju potrebe za hitnom intervencijom medicinskog osoblja na biračkom mjestu, predsjednik biračkog odbora obavezan je pozvati najbližu zdravstvenu ustanovu radi pružanja hitne medicinske pomoći i postupati po uputama medicinskog osoblja, a potom odmah obavijestiti i izbornu komisiju osnovne izborne jedinice.

Zapisnik o radu biračkog odbora
Činjenicu o svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o svim zapažanjima o okolnostima koje su predmet ove instrukcije, predsjednik biračkog odbora je dužan unijeti u Zapisnik o radu biračkog odbora (ZARBO).

Zatvaranje biračkog mjesta i brojanje glasačkih listića
Nakon zatvaranja biračkog mjesta, a prije početka procesa brojanja glasačkih listića predsjednik biračkog odbora je dužan osigurati da se biračko mjesto prozrači, kao i da se održi fizička distanca od najmanje 1,5 m između članova biračkog odbora i između promatrača.

Predsjednik biračkog odbora je dužan osigurati da se cjelokupni proces brojanja glasova i utvrđivanja rezultata glasanja, kao i potpisivanje zapisnika i svih obrazaca, te pakovanja izbornog materijala vrši u skladu s propisanim mjerama zaštite života i zdravlja svih sudionika.

Radna površina predviđena za brojanje glasačkih listića će se prije početka procesa brojanja očistiti i dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju radnih površina. Član biračkog odbora koji broji glasačke listiće dužan je da svaki glasački listić podigne i pokaže ga promatračima poštujući propisane mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u ovom procesu.

Dodatne dužnosti predsjednika i članova izborne komisije osnovne izborne jedinice
Predsjednik izborne komisije osnovne izborne jedinice zadužuje paket materijalno-tehničkih sredstava radi higijensko-epidemiološke zaštite iz Tabele koja je Prilog 3. ove instrukcije.

O zaduženju paketa iz stava (1) ovog člana sačinjava se zapisnik o primopredaji materijalno-tehničkih sredstava potrebnih na biračkom mjestu radi zaštite života i zdravlja članova biračkog odbora i njihovih zamjenika, birača i promatrača izbora (obrazac ZOMTS), koji je sastavni dio ove instrukcije.

Predsjednik i članovi izborne komisije osnovne izborne jedinice dužni su da biračkom odboru uz osjetljivi izborni materijal dostave i paket materijalno-tehničkih sredstava iz člana 4. stav (2) ove instrukcije te se primopredaja tih sredstava vrši zapisnički na obrascu ZOMTS iz stava (2) ovog člana.

Jedan paket materijalno-tehničkih sredstava iz stava (3) ovog člana zadužuje izborna komisija osnovne izborne jedinice.

Predsjednik izborne komisije osnovne izborne jedinice dužan je da osigura da prostorije za rad izborne komisije osnovne izborne jedinice budu uređene na način i uz primjenu mjera zaštite zdravlja i života članova izborne komisije, promatrača i drugih sudionika u izbornom procesu, na način propisan ovom instrukcijom.

Dodatne dužnosti predsjednika i članova Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
Predsjednik SIP-a Bosne i Hercegovine i članovi SIP-a Bosne i Hercegovine dužni su osigurati da svi procesi rada unutar Sekretarijata SIP-a Bosne i Hercegovine u sjedištu SIP-a Bosne i Hercegovine, Glavnog centra za brojanje i skladišta SIP-a Bosne i Hercegovine budu u skladu s odlukama nadležnih organa i propisanim mjerama zaštite života i zdravlja svih sudionika u izbornom procesu.

Rad u Glavnom centru za brojanje je obavezno organizirati tako da se osigura fizička distanca između angažiranog osoblja u Glavnom centru za brojanje od najmanje 1,5 m.

Direktor Glavnog centra za brojanje i njegovi zamjenici dužni su osigurati da se tijekom rada Glavnog centra za brojanje angažirano osoblje strogo pridržava mjera opće zdravstvene zaštite vlastitih života i zdravlja i zaštite života i zdravlja promatrača rada Glavnog centra za brojanje i svih drugih ovlaštenih lica prisutnih u Glavnom centru za brojanje.

Radna površina predviđena za brojanje glasačkih listića će se prije početka procesa brojanja očistiti i dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju radnih površina. Član tima koji broji glasačke listiće dužan je da svaki glasački listić podigne i pokaže ga promatračima poštujući propisane mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u ovom procesu.

Mjere propisane u članu 2. ove instrukcije na odgovarajući način se primjenjuju i na rad Glavnog centra za brojanje, skladišta SIP-a Bosne i Hercegovine i u sjedištu SIP-a Bosne i Hercegovine.

Opće mjere
U slučajevima koji nisu regulirani ovom instrukcijom organi za provođenje izbora dužni su da primjenjuju opće mjere zaštite života i zdravlja svih sudionika u izbornom procesu propisane od strane nadležnih državnih, entitetskih, kantonalnih, odnosno organa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, piše N1.

Daljinar za autobusne linije u FBiH (područje KSB)

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u suradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za cestovni promet određuje daljinar i minimalna vremena vožnje na osnovu odredbi Pravilnika.

Udaljenost (na relaciji) između autobusnih stanica, odnosno stajališta je mjerenjem utvrđena stvarna dužina pređenog puta između autobusnih stanica, odnosno stajališta. Minimalno vrijeme vožnje je mjerenjem utvrđeno stvarno najkraće vrijeme potrebno da se pređe put na autobusnoj liniji ili dijelu linije između autobusnih stanica, odnosno stajališta. U slučajevima propisanim ovim Pravilnikom, udaljenost, odnosno minimalno vrijeme vožnje autobusa predstavlja zaokruženu vrijednost udaljenosti, odnosno minimalnog vremena vožnje autobusa.

Za potrebe projektovanja i planiranja redova vožnje općinskih, gradskih i kantonalnih autobusnih linija pojmovi: oznake i naziv relacije, naziv stanice, stajališta i druge bitne tačke za određivanje daljinara, utvrđene udaljenosti i minimalna vremena vožnje, dopuštenost zadržavanja radi ulaska ili izlaska putnika, rang linije koja se može zaustavljati na tom stajalištu ili stanici, prosječna brzina vožnje, oznaka ceste na kojoj se nalazi stanica, stajalište ili raskrsnica unesena u daljinar, oznaka ceste sa kojom se ukršta druga cesta na raskrsnici, područje i/ili općina na kojoj se nalazi stanica ili stajalište.

                    Spisak relacija za KSBOznaka relacije Relacija

SBK–1 RELACIJA: JAJCE – LAŠVA “R”
SBK–2 RELACIJA: KAONIK “R” – KOBILJAČA
SBK–3 RELACIJA: CRNA RIJEKA – JAJCE “R”
SBK–4 RELACIJA: DONJI VAKUF “AS” – BUGOJNO “AS” 
SBK–5 RELACIJA: BUGOJNO (GORNJI VAKUF-USKOPLJE “R”) – KUPREŠKA VRATA
SBK–6 RELACIJA: BUGOJNO “AS” – PIDRIŠ “R”
SBK–7 RELACIJA: DONJI VAKUF “R” – DONJI VAKUF “AS”
SBK–8 RELACIJA: BUGOJNO (ROSTOVO “R”) – OKUKA “R”
SBK–9 RELACIJA: NOVI TRAVNIK “KT” – SEBEŠIĆ 
SBK–10 RELACIJA: VLAŠKA RAVAN (PROKOŠKO JEZERO “R”) – GROMILJAK “R”
SBK–11 RELACIJA: ALAUPOVKA (DUSINA “R”) – DUSINA
SBK–12 RELACIJA: KREŠEVO – KISELJAK (KREŠEVO “R”)
SBK–13 RELACIJA: KISELJAK (ZAVRŠJE “R”) – ZAVRŠJE
SBK–14 RELACIJA: PRUSAC “R” – PORIČE ”R”
SBK–15 RELACIJA: HAN PLOČA (LEPENICA “R”) – LEPENICA
SBK–16 RELACIJA: KREŠEVO “KT” – HAN PLOČA (LEPENICA “R”)
SBK–17 RELACIJA: NOVI TRAVNIK ”R” – DEVEČ ”R”
SBK–18 RELACIJA: DOBRETIĆI “R” – DOBRETIĆI
SBK–19 RELACIJA: GUČA GORA “R” – LAGER ”R”
SBK–20 RELACIJA: KALIBUNAR “R” – BILIĆI 1
SBK–21RELACIJA: STARA BILA “R” (DAČO) – GLUHA BUKOVICA
SBK–22 RELACIJA: KNEŽEVO/SKENDER VAKUF – KNEŽEVO/SKENDER VAKUF “R”
SBK–23 RELACIJA: OVNAK “R” – OVNAK ”BP” “R”
SBK–24 RELACIJA: BABANOVAC “R” – BABANOVAC
SBK–25 RELACIJA: BANDOL “R” – BANDOL
SBK–26 RELACIJA: MEHURIĆ (SUHI DOL “R”) – SUHI DOL 
SBK–27 RELACIJA: DUB ”R” – DUB
SBK–28 RELACIJA: GUČA GORA – POKRAJČIĆI – NOVA BILA ”R” (LIBERTAS)
SBK–29 RELACIJA: ČIFLUK ”R” – NOVA BILA ”R” (LIBERTAS)
SBK–30 RELACIJA: MERAJA (ALIHODŽE ”R”) – RUDNIK ”R”
SBK–31 RELACIJA: OVNAK BP – GORNJE ČUKLE
SBK–32 RELACIJA: ZASELJE “R” – DONJE ČUKLE
SBK–33 RELACIJA: KALIBUNAR “R” – JANKOVIĆI
SBK–34 RELACIJA: KARAULA “R” – GRADINA
SBK–35 RELACIJA: KLJACI “R” – KLJACI
SBK–36 RELACIJA: KORIĆANI “R” – KORIĆANI (CRKVA)
SBK–37 RELACIJA: KRALJEVICE 1 “R” – PRIĆI (OKRETNICA)
SBK–38 RELACIJA: BORAC “KT1” – ZLOKIĆI
SBK–39 RELACIJA: KULA “R” – KULA
SBK–40 RELACIJA: KUNDIĆI “R” – KUNDIĆI (OKRETNICA)
SBK–41 RELACIJA: LAGER “R” – VRANIĆI (CENTAR)
SBK–42 RELACIJA: MALA BUKOVICA “R” – VELIKA BUKOVICA “R”
SBK–43 RELACIJA: MEHURIĆI “R – ZAGRAĐE” – PODSKOMORJE
SBK–44 RELACIJA: ORAHOVO DONJE (MOST) ”R” – ORAHOVO DONJE
SBK–45 RELACIJA: MERAJA 2 – SLIMENSKI MOST “R”
SBK–46 RELACIJA: NEVIĆ POLJE “R” – SLIMENSKI MOST “R”
SBK–47 RELACIJA: OVČAREVO “R” – OVČAREVO (CRKVA) – OVČAREVO “R1”
SBK–48 RELACIJA: OVNAK BP “R” – GRAHOVČIĆI – BRAJKOVIĆI
SBK–49 RELACIJA: PAKLAREVO “R” – PAKLAREVO (BARIŠIČI, VLAKE)
SBK–50 RELACIJA: PODKRAJ “R” – ĐELILOVAC “R”
SBK–51 RELACIJA: RADONJIĆI “R” – RADONJIĆI – VELIKA BUKOVICA
SBK–52 RELACIJA: BIJELO BUĆE (PULAC ”R”) – PULAC
SBK–53 RELACIJA: GOLEŠ “R” – GOLEŠ
SBK–54 RELACIJA: KŠC – ŽITARNICA (ĐERDAN)
SBK–55 RELACIJA: ŠARENA DŽAMIJA “R” – KALIBUNAR “R”
SBK–56 RELACIJA: ŠIBOVI “R” – GOSTILJ
SBK–57 RELACIJA: SKENDER VAKUF/KNEŽEVO “R” – POTKRAJ “R”
SBK–58 RELACIJA: SKOMORJE “R” – JEZERCI
SBK–59 RELACIJA: SLIMENSKI MOST “R” – DOLAC “R”
SBK–60 RELACIJA: SLIMENSKI MOST “R” – MERAJA 2
SBK–61 RELACIJA: TRAVNIK “R” (AS) – TRAVNIK “AS”
SBK–62 RELACIJA: KARAULA “R” – HAMAMDŽIĆI
SBK–63 RELACIJA: VIŠNJEVO “R” – VIŠNJEVO CENTAR
SBK–64 RELACIJA: VLAHOVIĆI “R” – VLAHOVIĆI
SBK–65 RELACIJA: 3. OSNOVNA ŠKOLA – HADŽIALIĆA OGRADA 
SBK–66 RELACIJA: ČAUŠLIJE (DRVETINE “R”) – DRVETINE (VEJIĆI)
SBK–67 RELACIJA: GLAVICE “R” – VUČIPOLJE, KANDIJA “R”
SBK–68 RELACIJA: GORUŠA “R” – GORUŠA
SBK–69 RELACIJA: GRAČANICA (KORDIĆI “R”) – KORDIĆI – PLANINICA “R”
SBK–70 RELACIJA: GRAČANICA (ZANESOVIĆI “R”) – KANDIJA (ŠKOLA) (GOLO BRDO “R”)
SBK–71 RELACIJA: KANDIJA (GOLO BRDO “R”) – GOLO BRDO (ALIĆI, HAPSTIĆI)
SBK–72 RELACIJA: KANDIJA (GOLO BRDO “R”) – VRBANJA 2 (KANDIJA “R”)
SBK–73 RELACIJA: GOLO BRDO “R” – VUČIPOLJE “R”
SBK–74 RELACIJA: KARADŽE “R” – KOTEZI (KOD ČESME)
SBK–75 RELACIJA: MERA – BUGOJNO “AS”
SBK–76 RELACIJA: FIS “R” – 3. OSNOVNA ŠKOLA
SBK–77 RELACIJA: KARADŽE (ROSTOVO “R”) – BUGOJNO “AS”
SBK–78 RELACIJA: KOPČIĆ NASELJE “R1” – KOPČIĆ NASELJE “R2”
SBK–79 RELACIJA: CRNIĆE “R” – CRNIĆE (HAREM)
SBK–80 RELACIJA: PIRIĆI “R” – GORNJI PIRIĆI (IZNAD DŽAMIJE)
SBK–81 RELACIJA: ROVNA “R” – ROVNA
SBK–82 RELACIJA: UDURLIJE “R” – UDURLIJE 
SBK–83 RELACIJA: UNIS (GORNJA KAPIJA R”) – ČIPULJIĆ „R“
SBK–84 RELACIJA: VESELA “R” – VESELA
SBK–85 RELACIJA: VITEZ (GORNJA ROVNA ”R”) – RIJEKA “R”
SBK–86 RELACIJA: DUBOKO – DONJI SOLAKOVIĆI “R”
SBK–87 RELACIJA: GALJEN ”R” – ŠUDINE
SBK–88 RELACIJA: GALJEN ”R” – BOŽEVIĆI
SBK–89 RELACIJA: GAVRINE KUĆE – MERDANI
SBK–90 RELACIJA: GORNJA ROVNA “R” (GUDELJ) – GORNJA ROVNA
SBK–91 RELACIJA: LONČARI “R” – LONČARI
SBK–92 RELACIJA: LUGOVI “R” – ZARAČKI POTOK
SBK–93 RELACIJA: NADIOCI – GORNJE HRASNO
SBK–94 RELACIJA: PODJELE “R” – PODJELE
SBK–95 RELACIJA: PUTIŠ “R” – JELINAK
SBK–96 RELACIJA: BUSELJI “R” – GORNJI BUSELJI/DONJI BUSELJI “R”
SBK–97 RELACIJA: ČAGO “R” – SREDNJI BUSELJI
SBK–98 RELACIJA: GORNJI BUSELJI/DONJI BUSELJI “R” – DONJI BUSELJI
SBK–99 RELACIJA: GORNJI BUSELJI/DONJI BUSELJI”R” – GORNJI BUSELJI
SBK–100 RELACIJA: TISOVAC “R” – CARICA
SBK–101 RELACIJA: TISOVAC “R” – GORNJA KULA
SBK–102 RELACIJA: ŠENDULIN MOST “R” – BARUČIJINO SELO
SBK–103 RELACIJA: ŠENDULIN MOST “R” – SKRADNO
SBK–104 RELACIJA: SILOS “R” – HADROVICE “R” (ŽIVČIĆI)
SBK–105 RELACIJA: SOLAKOVIĆI “R” – GORNJI SOLAKOVIĆI
SBK–106 RELACIJA: TISOVAC “R” – TISOVAC
SBK–107 RELACIJA: OTIGOŠĆE “R” – OTIGOŠĆE
SBK–108 RELACIJA: ŠIBOVI “R” – TEVSICA
SBK–109 RELACIJA: PONARE “R” – JANJELOVO
SBK–110 RELACIJA: CRVENE STIJENE – TEVSIJICA
SBK–111 RELACIJA: BRDO “R” – AJVATOVICA “R”
SBK–112 RELACIJA: BREZIČANI “R” – BREZIČANI
SBK–113 RELACIJA: GUVNA “R” – GUVNA
SBK–114 RELACIJA: ŠEHER ”R” – PRISIKA
SBK–115 RELACIJA: SOKOLINA “R” – SOKOLINA
SBK–116 RELACIJA: BISTRICA CENTAR ”R” – JASA ”R”
SBK–117 RELACIJA: BOROVA RAVAN “R” – CVRĆA
SBK–118 RELACIJA: ČEPKOVICE – KOTOVCI
SBK–119 RELACIJA: DEVEĆ ”R” – BISTRICA ”R”
SBK–120 RELACIJA: PIDRIŠ ”R” – PIDRIŠ
SBK–121 RELACIJA: ZANESOVIĆI ”R” – BOJSKA
SBK–122 RELACIJA: HRASNICA “R” – HRASNICA – PLOČA “R”
SBK–123 RELACIJA: KUTE “R” – KUTE
SBK–124 RELACIJA: KARAMUSTAFIĆI – JELIĆI
SBK–125 RELACIJA: LUŽANI ”R” – LUŽANI
SBK–126 RELACIJA: MAČKARA – GORNJE VALICE
SBK–127 RELACIJA: GRNICA ”R” – GRNICA
SBK–128 RELACIJA: TRNOVAČA ”R” – VOLJICE
SBK–129 RELACIJA: INA ”R” – BARE – PODGRAĐE ”R”
SBK–130 RELACIJA: UZRIČJE – BARE”R”
SBK–131 RELACIJA: VAGANJAC “R” – VAGANJAC
SBK–132 RELACIJA: VOLJEVAC”R” – PRIDVORCI
SBK–133 RELACIJA: VRSE “R” – VRSE
SBK–134 RELACIJA: ZASTINJE – ZASTINJE “R”
SBK–135 RELACIJA: ŽDRIMCI “R” – ŽDRIMCI
SBK–136 RELACIJA: BULIĆI “R” – BULIĆI (ŠKOLA)
SBK–137 RELACIJA: CVITOVIĆ “R” – CVITOVIĆ
SBK–138 RELACIJA: DORIBABA – KRUŠČICA “R”
SBK–139 RELACIJA: MILE ”R” – MILE 
SBK–140 RELACIJA: KRUŠČICA ”R” – BUČIĆI
SBK–141 RELACIJA: PŠENIK ”R” – PŠENIK 2 
SBK–142 RELACIJA: SKELA ”R” – RIKA 3
SBK–143 RELACIJA: KRUŠČICA “R” – KRUŠČICA (ŠKOLA)
SBK–144 RELACIJA: CRVENE STIJENE ”R” – PODOVI
SBK–145 RELACIJA: LENDIĆI “R” – GAJ 2
SBK–146 RELACIJA: MILAŠEVCI “R” – MILAŠEVCI
SBK–147 RELACIJA: PODBAREVO – POLJE 2
SBK–148 RELACIJA: PŠENIK “R” – ŠKOLA ”BERTA KUČARA”
SBK–149 RELACIJA: REDŽIĆI – BAREVO “R”
SBK–150 RELACIJA: ŠERIĆI “R” – ŠERIĆI 
SBK–151 RELACIJA: ŠIBENICA “R” – ŠIBENICA
SBK–152 RELACIJA: ŠKOLA 13. RUJAN – BARE “R”
SBK–153 RELACIJA: ZABRĐE – KREŠEVO “KT”
SBK–154 RELACIJA: TOMIĆI “R” – GORNJI CRNIĆI
SBK–155 RELACIJA: BJELOVIĆI ”R” – BJELOVIĆI
SBK–156 RELACIJA: NOVI TRAVNIK “KT” – ĐAKOVIĆI
SBK–157 RELACIJA: NOVI TRAVNIK “KT” – PETAČIĆ
SBK–158 RELACIJA: NOVI TRAVNIK “KT” – NOVI TRAVNIK (CENTAR “R”)
SBK–159 RELACIJA: BISTRO “R” – BISTRO
SBK–160 RELACIJA: BUČIĆI “R” – PJEŠČARA
SBK–161 RELACIJA: DUBOKO “R” – DUBOKO
SBK–162 RELACIJA: PEĆINE “R” – GORNJE PEĆINE 
SBK–163 RELACIJA: LAZINE “R” – GORNJE LAZINE 2
SBK–164 RELACIJA: ĆUMURANE “R” – RAT (ŠKOLA)
SBK–165 RELACIJA: NEVIĆ POLJE “R2” – NEVIĆ POLJE “R1”
SBK–166 RELACIJA: RUDA “R” – RUDA
SBK–167 RELACIJA: ŠENKOVIĆI “R” – ŠENKOVIĆI
SBK–168 RELACIJA: SEONA “R” – SEONA
SBK–169 RELACIJA: SINOKOS “R” – KALBIĆI
SBK–170 RELACIJA: STOJKOVIĆI “R” – STOJKOVIĆI (ŠKOLA)
SBK–171 RELACIJA: ČAKIĆI (HERCEZI “R”) – HERCEZI
SBK–172 RELACIJA: VEJZOVIĆI “R” – VEJZOVIĆI
SBK–173 RELACIJA: ZUBIĆI ”R” – PEČUJ
SBK–174 RELACIJA: VJETRENICE ”R” – PREOČICA “R”
SBK–175 RELACIJA: AHMIĆI “R” – AHMIĆI
SBK–176 RELACIJA: VITEZ ”AS” “R” – GAČICE
SBK–177 RELACIJA: FARMA ”R” – OGRADE ”R”
SBK–178 RELACIJA: IMPREGNACIJA – VITEZ “R” (RAHMANOVE KUĆE)
SBK–179 RELACIJA: BP JERRY “R” – OSNOVNA ŠKOLA
SBK–180 RELACIJA: KREČANE – ZASELJE
SBK–181 RELACIJA: KRUŠČICA “R” – KRUŠČICA (OKRETNICA)
SBK–182 RELACIJA: KRUŠČICA (OKRETNICA) – BOR ”R”
SBK–183 RELACIJA: MAROSI “R” – BP JERRY “R”
SBK–184 RELACIJA: MAROSI “R” – MAROSI
SBK–185 RELACIJA: PREOČICA “R” – PREOČICA
SBK–186 RELACIJA: ŠKORO “R” – BATALIJA KUĆE ”R”
SBK–187 RELACIJA: KRČEVINE “R” – ŽULJEVIĆA KUĆE
SBK–188 RELACIJA: KREČANE “R” – KREČANE
SBK–189 RELACIJA: ŽELJEZNIČKA STANICA (DUBRAVICA”R”) – TOLOVIĆI
SBK–190 RELACIJA: RIJEKA “R” – VRANJSKA
SBK–191 RELACIJA: VRANJSKA – RASKRSNICA KRIŽ
SBK–192 RELACIJA: SIVRINO SELO “R” – SIVRINO SELO
SBK–193 RELACIJA: STARI FIS “R” – JARDOL – BUKVE
SBK–194 RELACIJA: VELIKI MOŠUNJ – BP JERRY ”R”
SBK–195 RELACIJA: VRHOVINE “R” – VRHOVINE
SBK–196 RELACIJA: ŽUME “R” – ŽUME
SBK–197 RELACIJA: ZVIZDA ”R” – LUPAC 2
Oznak ranga linije u koloni “Rang linije koja se može zaustavljati” Daljinara ima slijedeća
značenja:
Oznaka Rang autobusne linije koja može
koristiti stanicu/stajalište
“o” općinska i gradska autobusna linija
“k” kantonalna autobusna linija
“f” federalna autobusna linija
“me” međuentitetska autobusna linija
“m” međunarodna autobusna linija
“x” podliježe propisima entiteta Republike
Srpske ili Brčko Distrikta BiH
“-” nije dozvoljeno zaustavljanje autobusa radi
ulaska ili izlaska putnika
Oznake koje se koriste u Daljinaru imaju slijedeća značenja:
Oznaka Značenje
“AS” Autobusna stanica;
“BČ D” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine;
“FBiH; (1)” Federacija B i H, Unskosanski kanton;
8
“FBiH: (2)” Federacija B i H, Posavski kanton;
“FBiH; (3)” Federacija B i H, Tuzlanski kanton;
“FBiH; (4)” Federacija B i H, Zeničkodobojski kanton;
“FBiH; (5)” Federacija B i H, Bosanskopodrinjski kanton;
“FBiH; (6)” Federacija B i H, Srednjobosanski kanton;
“FBiH; (7)” Federacija B i H, Hercegovačkoneretvanski kanton;
“FBiH; (8)” Federacija B i H, Zapadnohercegovački kanton;
“FBiH; (9)” Federacija B i H, Kanton Sarajevo;
“FBiH; (10)” Federacija B i H, Kanton 10 Livno;
“GR” Granični prijelaz;
“KT” Kružni tok;
“LC” Lokalna cesta;
“MC” Oznaka i broj magistralne ceste;
“NC” Nekategorisana javna cesta;
“MAS” Međugradska autobusna stanica;
“R” Raskrsnica;
“RC” Oznaka i broj regionalne ceste;
“R1” Raskrsnica na cesti sa redoslijedom nailaska prilikom
utvrđivanja daljinara;
“RS“ Republika Srpska;
“(Sjever)”, “(Jug)”, “(Istok)”,
“(Zapad)” i drugi pojam
naveden unutar zagrada
Geografski pojam koji bliže određuje položaj
autobusne stanice, stajališta, raskrsnice ili kružnog
toka;
“ŽS” Željeznička stanica“.

Izvor;sbk-ksb.gov.ba

Stanje broja zaposlenih radnika u Federaciji BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 10.07.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 516.714.

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.

Na dan 10.07.2020. godine broj zaposlenih iznosi 516.714 i veći je za 9.107 u odnosu na 05.05.2020.godine.

Broj zaposlenih na dan 10.07.2020. godine u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih od 29.06.2020 godine kada je iznosio 518.584 je manji za 1.870. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je u sektoru obrazovanja.

Prema analizama Porezne uprave Federacije BiH smanjenje broja zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u julu je redovna pojava i u prethodnim godinama zbog školskog raspusta i rada zaposlenika na određeno vrijeme.

U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na linkuhttp://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_10_07_2020.pdf daje se pregled stanja broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 10.07.2020.godine.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.

                                                                       Porezna uprava Federacije BiH

Natječaj za posao

Central d.o.o. Vitez, koji se bavi hotelijerskom djelatnošću visoke kategorije smješten u objektu Franšiznog centra BiH sa sjedištem u Vitezu, na adresi Franšizni centar BiH, PC 96-2, 72 250 Vitez, svoj tim želi osnažiti novim članovima te raspisuje natječaj za radna mjesta u hotelu “Central”:
 

Recepcionark/ka– 1 izvršitelj

 Mjesto rada: Vitez

Uvjeti koje trebate ispunjavati su:
– Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 1 godine

– Odlično poznavanje engleskog jezika, poželjno je znanje barem još jednog svjetskog jezika

– Odlično poznavanje MS Office paketa
Poželjne osobine: komunikativnost, ljubaznost, diskrecija, profesionalizam, spremnost za učenjem, sposobnost funkcioniranja u kolektivu.

Nudimo:
– rad u hotelu sa četiri zvjezdice i najluksuznijem hotelu u regiji;
– mogućnost učenja i edukacije;
– izazovnu radnu sredinu koja zna prepoznati i nagraditi uspjeh.


Plaća i uvjeti rada po dogovoru. Osiguranje i naknada za prijevoz garantirani.
Ovaj natječaj ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta! Prijave s kompletnim CV-em (osobna biografija, svjedodža o završenoj srednjoj školi, diplome o završenim tečajevima i sl.) možete dostaviti osobno na adresu:

Central d.o.o. Vitez
Franšizni centar BiH
PC 96
72 250 Vitez


ili na e-mail: info@central.ba.

Komšić treći put mora u samoizolaciju, bio u kontaktu s Novalićem

Nakon što je u medijima objavljena informacija da je i premijer Federacije BiH pozitivan na koronavirus, jasno je da će uslijediti poduža lista onih sa kojima je Fadil Novalić prethodnih dana imao kontakte, a među njima je zasigurno i lider Demokratske fronte i drugi bošnjački član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Naime, Komšić i Novalić prije nekoliko dana, točnije u subotu, 11. srpnja, nakon komemoracije u Srebrenici, našli su se na zajedničkom ručku u restoranu/ribnjaku Rumeni kod Kladnja, što je zabilježio (vrlo diskretno) i portal Depo.

Hoće li ovo druženje imati posljedice po njega, znat će se narednih dana, uz pretpostavku da će Komšić ponovo raditi test na koronu, kao i da će opet morati u 14-dnevnu samoizolaciju.

Bit će to za Komšića treći put odlazak u samozolaciju…

Prvi put je to bilo u mjesecu ožujku, nakon što se vratio iz višednevnoga posjeta Kanadi, gdje se sastao s predstavnicima bh. dijaspore i nekoliko kanadskih službenika, kao i sa premijerom Kanade i njegovom suprugom, koje je bila pozitivna na koronavirus.

Potom se situacija ponovila krajem lipnja, nakon što je Komšić bio u posjetu Živinicama i tom prilikom se, između ostalih, susreo i sa predsjedateljem Gradskog vijeća Živinica Nailom Jusićem, za koga je potom utvrđeno da je zaražen virusom.

Oba puta Komšić je prošao bez zaraze.

Dnevnik.ba

NK Čelik u Županijskoj ligi

NK Čelik je ispao iz Premijer lige i sljedeće sezone je trebao da igra Prvu ligu Federacije BiH, ali je većinskim izborom članova skupštine NK Čelik odlučeno da se krene od “nule”.

Pred Arminom Gafurovićem, novim predsjednikom Čelika, kao i ostalim članovima Uprave nalazi se trnovit i dug put, no današnji dan smatra se prekretnicom za Čelik, koji godinama nalazi se u velikim dugovima.

Odluka da se igra u Županijskoj  ligi ZDK, a ne u Prvoj ligi FBiH. Čelik će imati daleko manje troškove, ali i daleko manje rivala i, naravno, ogroman je favorit već u prvoj sezoni. Bit će zanimljivo s obzirom na to da će sada u ligi od osam klubova, čak četiri biti zenička.

Osim Čelika, tu je i ZSK 2013, Nemila i Fortuna. Pored ova tri, Čelik će još igrati protiv Novog Šehera, Proletera iz Makljenovca, Napretka iz Šija, te Vareša, dok je Rudar Breza izborio plasman u Drugu ligu FBiH. Moguće je da će u ovoj ligi sa Čelikom biti i Borac iz Tetova, ali za sada to nije potvrđeno.

Izvor:sportsport.ba

Sarajevski kiseljak isplatio regres uposlenicima

Ovog mjeseca Sarajevski kiseljak je svim svojim uposlenicima isplatio regres. Time je još jednom pokazao kontinuiranu opredijeljenost za kreiranje što boljih uvjeta za rad uposlenika, bez obzira na brojne poslovne izazove koje je donijela ova godina.

„Iskreno smo zahvalni svim našim uposlenicima koji su i u otežanim okolnostima davali maksimalan doprinos, te pokazali da zajedničkim djelovanjem možemo prevazići izazove i uspješno održati poslovanje. Isplata regresa i u ovoj kriznoj godini je nagrada za njihovo zalaganje i odgovorno djelovanje. Siguran sam da ćemo daljnjim predanim radom izaći snažniji iz svega, te i u budućnosti isplaćivati dodatke na osnovnu plaću po različitim osnovama“, ističe Davor Čičić, direktor Društva.

Sarajevski kiseljak posebno brine o zadovoljstvu svojih uposlenika pružajući im, između ostalog, veliki broj pogodnosti iznad zakonski propisanih obveza.

Jedan od fokusa menadžmenta kompanije je stvaranje pozitivne korporativne kulture te zapošljavanje mladih i obrazovanih kadrova u koje se puno ulaže.

U ovom trenutku kompanija zapošljava oko 340 uposlenika širom BiH, s tim da se ovaj broj povećava tijekom sezone.

Motiviranost radnika  govori da su zadovoljni svojim statusom u kompaniji, visinom plaća kao i ostalim pravima koje ostvaruju, a tome u prilog ide činjenica da je u prethodnim godinama kompanija bila jedan od najpoželjnijih poslodavaca u BiH.

Izvor:Poslovni.ba