Senada Vurm

I dalje vlada interes za skijališta u KSB-u

Iako su temperature zraka u porastu, na skijalištima u KSB ima dovoljno snijega, tako da će staze i dalje biti u funkciji, kazao je direktor Turističke zajednice KSB-a Miroslav Matošević.

– Staze se uređuju i pripremaju za nastavak sezone. Ono što nas osobito raduje je to što i dalje vlada kontinuirani interes skijaša za naša skijališta, dok na pojedinima, u dane vikenda, bilježimo i veći broj gostiju nego što je to bilo u glavnoj sezoni – naglasio je Matošević.

Kako je rekao, i dalje najveći broj inozemnih gostiju dolazi iz Hrvatske.

– Ove godine bilježimo i povećanje broja i interesa gostiju iz Slovenije. Proteklog vikenda, na svim srednjobosanskim skijalištima imali smo dnevno više od 2.000 skijaša, što je izvrstan rezultat – naglasio je on.

Matošević je istaknuo da poslovna koncepcija kreiranja zimskog turističkog proizvoda središnje Bosne, koju je Turistička zajednica pokrenula prije tri godine, ove godine pokazuje izvrsne rezultate, kako u povećanju broja dolazaka i noćenja tako i u kreiranju pozitivnog imidža sedam zimskih turističkih destinacija u KSB-u.

Izvor:FENA

Šahovski klub „Vitez“ dobio novo rukovodstvo

U prostorijama Šahovskog kluba Vitez održana je izborna skupština ovog Kluba.

Za novog predsjednika izabran je Dario Rajić, a zamjenik predsjednika je Branko Tomić. Upravni odbor ubuduće će raditi u sastavu: Dejan Grabovac, Ivica Mišković, Zoran Batalija, Sreten Taraba i Saša Lončarević. Za tajnika je imenovan Marko Mišković.

Novo rukovodstvo Kluba donijelo je odluku da se pojedinačno prvenstvo kluba igra sredinom ožujka, uskrsni turnir u drugoj polovici travnja, a seniorska ekipa krajem travnja odlazi na KUP natjecanje u organizaciji Šahovskog saveza Herceg-Bosne.

Planirano je pokretanje škole šaha, odlazak na Prvu ligu Šahovskog saveza Herceg-Bosne i organiziranje božićnog turnira.

Više od milijun bh. državljana nema putne isprave

I ako bh. državljani imaju mogućnost otputovati u 193 zemlje svijeta, zanimljivo je da oko više od milijun stanovnika BiH ne posjeduje putne isprave. Naime, trenutačno je izdano 2,219.220 putovnica bh. stanovnicima, a u tijeku je i proces liberalizacije viznog režima s dodatnih pet država.

Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013., BiH ima 3,531.159 stanovnika. Točnije, u FBiH živi 2,219.220 stanovnika, u entitetu RS 1,228.423 i u Distriktu Brčko njih 83.516. Međutim, zanimljivo je istaknuti da od ukupnog broja bh. državljana 2,231.143 imaju putovnicu, što znači da 1,300.016 stanovnika u BiH ne posjeduje putne isprave.

Na osnovi evidencije IDDEEA-e BiH, od ukupnog broja izdanih putovnica, njih 1,826.618 odnosi se na punoljetne osobe, dok je maloljetnicima do ovog trenutka izdano 404.525 putnih isprava. Također, prema podacima iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, stanovnici naše države imaju mogućnost otputovati u 193 zemlje svijeta.

No, za čak 124 destinacije Bosancima i Hercegovcima potrebna je viza, dok samo u 69 država možemo otputovati bez posjedovanja ovog dokumenta kojim se omogućava stranim državljanima da uđu, borave ili prođu kroz određenu zemlju. Kad je riječ o nekim najegzotičnijim destinacijama koje stanovnici BiH mogu posjetiti bez vize, u prvom redu mogu se izdvojiti Bahami, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Kirgistan, Indonezija, Maldivi, Panama, Sejšeli, Singapur, Sveta Lucija, Trinidad i Tobago te Tuvalu. Isto tako, iz Ministarstva vanjskih poslova BiH priopćeno je da su u toku procedure za zaključivanje sporazuma o liberalizaciji viznog režima s Azerbajdžanom, Tajlandom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtom i Indijom. 

vecernji.ba

Porezna uprava FBiH otkrila 70 neprijavljenih radnika i zapečatila 39 objekata

Porezna uprava Federacije BiH je jučer na širem području FBiH započela brze kontrole. Do 18 sati je izvršila 250 kontrola.

U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave su su otkrili 70 neprijavljenih radnika, 66 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, 21 objekt u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa i 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 39 objekata, a u 135 slučaja izdani su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 295.600,00 KM.

U nedjelju se u Vitezu održava “Maškarada 2019.”

U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” podružnica Vitez uz potporu Općine Vitez, u nedjelju, 3. ožujka 2019. godine, održat će se viteška „Maškarada 2019.“.

 Okupljanje maškara predviđeno je u 13:00 sati ispred Gradske sportske dvorane u Vitezu, odakle će povorka krenuti u 13: 30 sati na Gradski trg, gdje će se održati kulturno-zabavni program.

Sve okupljene maškare, građanke i građane Viteza, prijatelje i goste zabavljat će Band Triumph.

Organizatori obećavaju vrhunsku zabavu, a pekara, pizzeria i slastičarna Modus,  pobrinut će se da nitko na trgu ne bude gladan! Dobro nam došli- poručili su organizatori !

Vlada FBiH donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru

Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH sudjeluje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Od primjene ove uredbe izuzete su samo one federalne institucije u kojima se zapošljavanje vrši po Zakonu o državnoj službi. U obrazloženju je navedeno da u Federaciji BiH ne postoji odgovarajući zakonski i pravni okvir kojim bi na jedinstven način bio uređen prijem u radni odnos u javnom sektoru, koji obuhvata veliki broj institucija i poduzeća i javnih ustanova u kojima FBiH ima vlasnička ili osnivačka prava.

Zbog nepostojanja takvog pravnog okvira, brojne su analize pokazale da ne postoji dovoljna transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH. Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojeg se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja, što je propisano odredbom članom 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koja predstavlja osnove za donošenje ove uredbe.

Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, te ga je obavezno dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.

Propisano je da je poslodavac dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata, dok se ostalim kandidatima dostavlja obavijest o izvršenom izboru, na koji kandidati imaju pravo prigovora.

Također, utvrđeno je pravo ostalih kandidata da izvrše uvid u dokumentaciju u vezi sa izbornim procesom. Kandidat koji je nezadovoljan odlukom može u roku od osam dana izjaviti prigovor na koji su poslodavac ili njegov nadležni organ dužni odgovoriti u roku od 15 dana.

Odluka po prigovoru je konačna i protiv nje može, u roku od 30 dana, biti podnesena tužba nadležnom sudu. Prijem u radni odnos kod poslodavaca, na koje se ova uredba primjenjuje, vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja, što je bila sugestija poslodavaca da je, zbog nesmetanog odvijanja procesa rada, neophodno predvidjeti određene izuzetke. Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu s odredbom člana 107. Zakona o radu.

Izuzetak je predviđen i u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Treći izuzetak odnosi se na prijem u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Kako su ovi izuzeci usuglašeni sa socijalnim partnerima, ocijenjeno je opravdanim da, do donošenja novih izmjena i dopuna Zakona o radu, oni budu obuhvaćeni Uredbom.

Također, predviđeno je da poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas. Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih, a njeni članovi moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas.

Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu s ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i/ili praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i/ili praktičnog ispita, a komisija poslodavcu dostavlja izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi i prilaže listu uspješnih kandidata. Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata prema redoslijedu s liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata.

Poslodavac s kandidatom s liste mora zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke. Uredbom su predviđene i novčane kazne od od 1.000 KM do 3.000 KM za poslodavca koji izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja (osim u uredbom predviđenim slučajevima), i ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, ili javnoj službi za zapošljavanje ne dostavi javni oglas za zapošljavanje najkasnije na dan njegove objave i drugo.

Predviđene su i novčane kazne za odgovornu osobu kod poslodavca u iznosu od 500 do 1.000 KM, a kaznom od 100 do 500 KM može biti kažnjen i član komisije – fizička osoba, ukoliko ne ispoštuju odredbe iz ove uredbe. Uredbom je propisan način okončanja već započetih postupaka prijema u radni odnos i utvrđena obaveza poslodavaca na koje se ova uredba odnosi da, u roku od 60 dana od njenog stupanja na snagu, usklade pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos. Zbog hitnosti rješavanja pitanja koja su predmet Uredbe, predviđeno je da stupi na snagu idućeg dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”. Federalna vlada danas je pozvala vlade županija da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu Uredbe donesu odgovarajuće županijske propise, na što ih obavezuju i Izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisano da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu provedbene propise.

  Iz Vlade FBiH također napominju da će nakon donošenja Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, 172. sjednica Vlade FBiH biti nastavljena po utvrđenom dnevnom redu kada joj, po povratku sa službenog puta, bude prisustvovao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, čije su točke bile uvrštene u dnevni red. O datumu i terminu nastavka 172. sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću FBiH.

Izvor: vecernji.ba

KSB: Prema preliminarnim podacima šteta od poplava oko 4,8 milijuna KM

U četiri općine u KSB u kojima je zbog nedavnih poplava proglašeno stanje prirodne nesreće, šteta iznosi oko 4,8 milijuna maraka, potvrdio je direktor Kantonalne Uprave za civilnu zaštitu Nikica Stipinović, naglasivši kako se štete na terenu još zbrajaju i da se radi o preliminarnim podacima.

Prema preliminarnim izvješćima, šteta u općini Busovača iznosi 3,5 milijuna maraka, u općini Travnik 738.000, u općini Novi Travnik 299.745, te u općini Kiseljak 262.000 maraka.

Stipinović ističe da su iz ove četiri općine upućeni i zahtjevi za izdvajanje novca za hitne mjere sanacije te da se očekuje da odluka bude donesena na sjednici Vlade KSB-a idućega tjedna.

Naravno da oni traže više novca pa je, recimo, Općina Busovača tražila milijun maraka. Međutim, mislim da će izdvojena suma biti mnogo manja, jer nema dovoljno sredstava i svima je jasno da se štete nikada ne mogu potpuno nadoknaditi. U prvoj fazi idemo na to da općine plate početne troškove, poput onih za strojeve, gorivo i dnevnice, dakle sve što je prioritet. Kasnije će se, u drugoj fazi nakon konačnih procjena štete, kroz projekte raditi na obnovi i sanaciji regionalnih cesta, mostova i slično, dodao je on.

Po njegovim riječima, nakon što kantonalna Vlada donese odluku o izdvajanju novca, bit će upućen zahtjev i federalnoj Vladi koja, uz općine i kantoni, također, ima obvezu da pomogne u saniranju nastalih šteta.

Mi smo kantoni koja je poznata po poplavama, a iz iskustva znam je stanovništvo pogođeno poplavama i ranijih godina dobilo simboličnu pomoć za nastale štete, kazao je direktor kantonalne Uprave za civilnu zaštitu.

Naglasio je kako su mjere prevencije, među kojima su čišćenje riječnih korita i odvodnih kanala, jedini način da se i u budućnosti izbjegnu štete, dodavši da za te namjene Vlada KSB-a godišnje izdvaja pola milijuna maraka i da se u ove aktivnosti mora uključiti cjelokupno društvo.

Snizite temperaturu bez lijekova

Zapamtite, snižavanje temperature je neophodno samo ako pređe 38 stepeni.

 Do tada, vaše tijelo se aktivno bori sa infekcijom sopstvenim snagama.

 
Ali možete smanjiti temperaturu bez lijekova, kako ne biste podlegli negativnim efektima antibiotika.
 
 Da biste smanjili temperaturu možete koristiti prirodna i sigurna sredstva.

Topli napici 
 
Prije nego što počnete da spuštate temperaturu antipiretičkim sredstvima, morate da ohladite tijelo. Pijte dosta tečnosti. Puno vode će zaštititi vaše tijelo od dehidracije. Čajevi i mineralna voda savršeno normalizuju ravnotežu vode u tijelu. U tom slučaju, piće mora biti toplo, ali ne vruće. Pijte u malim gutljajima jedan na minut kako ne biste izazvali povraćanje.

Masaža 
 
Da bi se snizila temperatura takođe je moguće uz pomoć masiranja određenim rastvorima. Na primjer, možete koristiti slab rastvor sirćeta. Nanesite ga na zone obilnog znojenja – čelo, preponske nabore…

Klistiranje 
 
Visoku tjelesnu temperaturu možete smanjiti klistiranjem. Da, procedura nije baš prijatna, ali je efikasna. Klistir ne samo da će vam pomoći da smanjite temperaturu, već i očisti crijeva i imaće terapeutski i antiinflamatorni efekat. Ni u kom slučaju nemojte raditi hladni klistir, u protivnom je moguće dobiti vazospazam. Takođe, ova procedura je zabranjena kod ljudi koji imaju hladne ekstremitete, sklonost napadima i defekte srca.

Prirodni antipiretici 
 
Tokom akutnih respiratornih virusnih bolesti, ljekari preporučuju konzumiranje visokog sadržaja vitamina C. Pijte čaj od šipka, sok od brusnice, čaj od limuna, svjež sok od narandže ili čaj od maline.

Obloge i tuširanje
 

Da biste smanjili visoku temperaturu, možete probati hladne obloge i tuširanja. Pored ispiranja toksina iz kože, hladna voda stimuliše zaštitne rezerve organizma i primorava je da se aktivno bori sa infekcijom. Ako vam navedene metode nisu pomogle da smanjite temperaturu, pozovite hitnu pomoć ili ne odlažite posjetu doktoru da bi vam mogao propisati lijekove.

Vitežanke Suzana i Jadranka rade kvalitetnu domaću tjesteninu

Dvije sestre iz Viteza, Suzana i Jadranka, rade kvalitetnu domaću tjesteninu čija proizvodnja je jako napredovala zahvaljujući korisnim savjetima najpoznatijeg hrvatskoga chefa Dine Galvagna .

Ljubav prema kuhanju se pokazala odličnom za dvije uporne Vitežanke, Suzanu Bošnjak i Jadranku Vaskić,koje su dokazale da se sve može upornim radom.

Naime, vidjevši da se na policama trgovina nalazi sve više nezdrave hrane, odlučile su se za proizvodnju domaće tjestenine i to različitih ukusa i oblika.

U njihovoj bogatoj ponudi možete pronaći običnu tjesteninu ili pilav, tjesteninu od špinata, paradajz sosa, mrkve, paprike i peršina, integralnog brašna te sve više traženu bezglutensku tjesteninu.

Naravno, sve je iz domaće proizvodnje, jer se sestre bave i uzgojem povrća u velikim količinama.

Svoju osnovnu proizvodnju proširile su i slasticama, tako da rade i domaće integralne i bezglutenske kekse, a uskoro počinju i s proizvodnjom svima dobro poznatih macaronsa.

U vrijeme velikih odlazaka i napuštanja kućnih ognjišta, ove dvije uporne dame su jedna pozitivna priča iz Viteza koja nam svima treba biti za primjer. Mi smo već kušali tjesteninu, a vi?

Ukoliko želite svoju dnevnu dozu najbolje tjestenine, možete nazvati na broj 063/665-295.

„Pričaj mi priču” i ove godine

Povodom Međunarodnog dana čitanja naglas (1. veljače) i Međunarodnog dana darivanja knjigom (14. veljače), HKD „Napredak” podružnica Vitez, Udruga „Volim Vitez” i J.U. Gradska knjižnica „Vitez” pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Središnja Bosna i ove godine promoviraju važnost čitanja naglas djeci od najranije dobi.

Manifestacijom „Pričaj mi priču” cilj je promicati ranu pismenost i kulturu čitanja u obiteljima kako bi čitanje naglas postalo stalnom aktivnošću u obiteljima s malom djecom. U veljači 2018. godine djeca su sa svojim roditeljima na jedan potpuno novi način, kada je u pitanju Vitez, odlučili provesti poslijepodne. Jednosatno čitanje najpoznatijih bajki i najljepših priča za djecu privuklo je više od sedamdesetoro djece, uzrasti od pet do sedam godina. Čitaonice su, svakog utorka tijekom jednog mjeseca, vodile obrazovane mlade osobe na volonterskom principu, a kao organizatori smo ove godine zbog velikog broj zainteresiranih odlučili ponoviti manifestaciju.

„Čitanjem do uspjeha”

Zahvaljujući bajkama možemo zakoračiti u čarobni svijet mašte, a za njihovo postojanje zaslužni su pisci poput danskog pisca Hansa Christiana Andersena koji će ove godine biti tema manifestacije. Njegova djela prevedena su na više od 80 jezika i nakon 200 godina predstavljaju nadahnuće za stvaranje mnogih pozorišnih djela, baletnih predstava, filmova, skulptura i slika, stoga će čitatelji nastupati u ulozi autora i njegovih najpoznatijih likova kako bi približili piščev život i rad te dogodovštine, iskustva i osjećaje likova. Andersenove priče ili bajke bile su u početku živa i dopadljiva prepričavanja onoga što je čuo u djetinjstvu pa polazeći od te činjenice, smatramo kako se čitanjem proširuje dječji vokabular i njihovo opće znanje što je jedna od osnovnih odrednica obrazovnog i životnog uspjeha u budućnosti.

Zahvaljujući suradnji i financijskoj potpori Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Središnja Bosna osigurat ćemo slikovnice i knjige za čitanje, bojanke i bojice, grickalice i slatkiše, tiskati plakati, brošure i majice za volontere koji provode aktivnosti te pohvalnice za sve sudionike po okončanju manifestacije.

„Nagradna igra kao poticaj”

S ciljem dodatnog privlačenja pozornosti i promocije, tijekom trajanja manifestacije organizirat ćemo nagradni foto-natječaj na temu čitanja s djecom, a za najkreativnije smo spremili brojna iznenađenja.

Uključite se
Pozivamo sve roditelje, bake i djedove, učiteljice, učitelje i tete iz odgojno-obrazovnih institucija te druge skrbnike da se uključe i prijave djecu uzrasti od 5 do 8 godina jer je broj sudionika OGRANIČEN. Prijave slati do 22. veljače 2019. godine putem privatne poruke ili mail adresu: napredak.vitez@tel.net.ba. Termini čitanja će se, kao i prošle godine, održavati svakog utorka počevši od 26. veljače do 26. ožujka u prostorijama HKD „Napredak” u Vitezu. Pozivamo i sve institucije i pojedince koje žele dati svoj doprinos i postati prijateljem manifestacije da to mogu učiniti pozivom na broj: +387 63 060 355.

 – na lokaciji HKD Napredak Vitez.