Senada Vurm

Poslodavci traže od vlasti sufinansiranje plaća, doprinosa i prolongiranje vraćanja kredita

Udruženje poslodavaca FBiH najavilo je danas formiranje kriznog štaba poslodavaca i privrednih komora koji bi sarađivao s Kriznim štabom Federalnog ministarstva zdravstva kako ne bi bile uvođene mjere koje bi imale direktne posljedice na privredu.

Predsjednik Udruženja Adnan Smailbegović rekao je na konferenciji za medije u Sarajevu da bi vlast trebala osnovati kompenzacioni fond kako bi budžetskim sredstvima bile sufinansirane plate i doprinosi radnicima.

 • Također, Svjetska banka i MMF su ponudili određena sredstva za pomoć privredi – naveo je Smailbegović.

Dodao je da poslodavci traže i moratorij ili prolongiranje vraćanja kredita bankama, kako za kompanije tako i za radnike, do normalizacije stanja.

Smailbegović je naveo da bi ministarstva saobraćaja i trgovine trebala uspostaviti saradnju sa zemljama u regiji kako bi omogućili nesmetan protok roba u i izvan BiH.

 • Podržavamo većinu mjera federalnog i kantonalnih kriznih štabova, iako za neke nismo sigurni da su potpuno opravdane, a sve kako bi zadržali radna mjesta i kako bi naši uposlenici što manje osjetili krizu – izjavio je Smailbegović.

Istakao je da su trenutno naši hoteli popunjeni sa najviše 10 posto kapaciteta, da prijevoznici imaju sve manje posla, a da situacija u Italiji otežava poslovanje tekstilne, metalske i autoindustrije.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić naglasio je da traže od nadležnih institucija proglašenje vanrednog stanja, jer bi tek tada mnogi od zahtjeva poslodavaca bili provodivi.

 • Kompanije se suočavaju s nemogućnošću poslovanja zbog nastale situacije jer nisu u stanju da nabavljaju sirovine ili da isporučuju proizvode na ciljana tržišta – pojasnio je Jašarspahić.

(Fena)

Građani pokupovali sva dezinfekcijska sredstva, police se prazne

Nakon informacija da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa, ali i ranijih vijesti o širenju ovog virusa, građani Sarajeva su, mogli bi se reći, prilično ozbiljno shvatili preporuku o pojačanju higijene, ali i imuniteta.

Prema riječima vlasnika jednog od štandova sa domaćim proizvodima ispred BBI Centra, građani posljednjih dana u velikim količinama kupuju med i ostale pčelinje proizvode.

– Najviše traže propolisa. Posljednjih dana propolis se prodaje tri puta više nego inače – kazao je. U gotovo svim ljekarnama u Sarajevu koje su obišli, sredstava za dezinfekciju ruku nema. Rijetke su one u kojima je ostalo još neko pakiranje maramica za dezinfekciju površina. Nestašica je čak i u drogerijskim marketima, u kojima se inače mogu kupiti sredstva za dezinfekciju.

– U prvih 15 minuta nakon što smo otvorili trgovinu, ljudi su pokupovali sva dezinfekcijska sredstva koja smo imali – kazala je radnica jedne drogerije. Iako je građanima preporučeno da se ne kreću mjestima u kojima je velika frekvencija ljudi, Sarajlije su danas iskoristile sunčan dan, a neki od njih su šetali sa medicinskim maskama na licu.

Tržni centri također su bili puni, a mnogi od njih su samoinicijativno uradili dezinfekciju prostorija, pored one koja se redovito radi. Kako doznaje Vecernji.ba, slična je situacija u Mostaru, u ljekarnama je jako teško pronaći sredstva za dezinfekciju i u većini slučajeva nestanu čim se postave na police. 

Obustavlja se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama Kantona Središnja Bosna

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj: 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječevanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 2. Sjednici održanoj 27.02.2020. godine, sukladno odredbi članka 1. stavkom (2) a u vezi sa člankom 6. stavkom (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/12), donio je slijedeću:

NAREDBU


1. Obustavlja se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama Kantona Središnja Bosna u trajanju od 15 dana. Rok: odmah.


2. Obustavlja se održavanje kulturnih i sportskih događaja na području Kantona Središnja Bosna u trajanju od 15 dana. Rok: odmah.


3. Nalaže se pojačan epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i u kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana. Rok: odmah.


4. Preporučuje se građanima i građankama Kantona Središnja Bosna da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna, kao i Zavoda za javno zdravstvo. Rok: kontinuiran do daljnjeg.


5. Svim osobama u Kantonu Središnja Bosna kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19), sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/05), od strane kantonalnog sanitarnog inspektora i federalne granične sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama. Rok: kontinuiran do daljnjeg.


6. Preporučuje se zdravstvenim djalatnicima u Kantonu Središnja Bosna da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizirane stručne i znanstvene skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo.
Rok: kontinuiran do daljnjeg.


7. Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19), da ne dolaze, bez veće potrebe, na prostor Kantona Središnja Bosna, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u kantonu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.


8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

OBAVIJEST u vezi novonastale epidemiološke situacije

Povodom novonastale epidemiološke situacije, poziva se stanovništvo općine Vitez da se ponaša u skladu sa naredbama i uputama Kriznog stožera SBK kao i preporuka Zavoda za javno zdravstvo SBK.
Mole se građani da se pridržavaju preporuka u vezi sa osobnom higijenom kao i izbjegavanje javnih okupljanja.
Sve ostale preporuke mogu se naći na web starnici Vlade Kantona, Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Zavoda za javno zdravstvo.

Izvor:opcinavitez

Vlada FBiH revidirala krizni plan za koronavirus: Najvažnije je spriječiti sekundarno prenošenje

Vlada Federacije BiH na sjednici u četvrtak u Mostaru razmotrila je i prihvatila revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije BiH.

Za njegovu provedbu su, u okviru vlastitih nadležnosti, zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, a Krizni plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u županijama, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Za provedbu su zadužena i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provedba određenih mjera iz Kriznog plana i u njihovoj nadležnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su da, spram promijenjene epidemiološke situacije u svezi pojave koronavirusa u Federaciji BiH, revidiraju Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa i o tome izvjeste Vladu Federacije BiH.

Vlada je zadužila Federalni stožer civilne zaštite, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH da, u suradnji s predstavnicima Ministarstva obrane BiH, obave uviđaj na mogućoj lokaciji u bivšoj vojarni “Bradina” za potrebe karantena.

Federalna vlada je svim javnim servisima i teleoperaterima preporučila da se stave u funkciju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva s ciljem prevencije širenja novog koronavirusa, i to u prenošenju, odnosno slanju poruka koje dostavi Krizni stožer.

Kako je obrazloženo, cilj Kriznog plana pripravnosti jeste identificiranje, izoliranje i zbrinjavanje ranih slučajeva infekcije, te ograničavanje sekundarne infekcije među zdravstvenim djelatnicima i u bliskim kontaktima, kao i sprječavanje događaja koji bi doveli do ubrzanja prijenosa bolesti.

Krizni plan regulira koordinaciju na razini Fedracije BiH, komunikaciju o riziku, nadzor, točke ulaska, timove za brzi odgovor, laboratorijsku dijagnostiku, prevenciju i kontrolu infekcije, upravljanje slučajem i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi, procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu sukladno smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, te mjere za zdravstvene ustanove.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva je upozorio zdravstvene ustanove, posebno kliničke centre, na njihovu obvezu iz članka 21. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti da su dužni osigurati liječenje, izolaciju i hospitalizaciju oboljelih od zaraznih bolesti na klinikama, odnosno odjelima za zarazane bolesti.

Sukladno članku 22. ovog zakona, ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem obujmu, izolacija i liječenje oboljelih mogu biti obavljani i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu. Odluku o izolaciji i liječenju u tim objektima donosi kantonalni ministar zdravstva na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra zdravstva.

Također, zatraženo je od kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva da dostave podatke o mogućim lokacijama za karantenu na području županija, navodi se u priopćenju. (Fena)

„Važnost prevencije bubrežne bolesti za svakoga svugdje „

Svaka treća osoba u općoj populaciji izložena je povećanom riziku kronične bolesti bubrega (CKD). Procjenjuje se da u Svijetu od ove bolesti pati više od 850 milijuna ljudi.

 Prema Svjetskim statistikama svaka 10-ta odrasla osoba ima neku vrstu bubrežne bolesti.

Procjene govore da 9 od 10 njih toga nije niti svjesno, obzirom da bolest bubrega često ne boli.

Na ovogodišnji Svjetski dan bubrega (četvrtak 12. ožujka), zagovornici predvođeni od strane Međunarodnog društva za nefrologiju (ISN) i Međunarodne federacija zaklada za bubrege (IFKF), rade na podizanju svijesti o važnosti preventivnih mjera i hitnosti koja se odnosi  na potrebu  za većom edukacijom građana, pacijenata, liječnika i kreatora politika o prevencija bolesti bubrega.

Ovogodišnja tema kampanje „Zdravlje bubrega za svakoga svugdje“ – od prevencije do

otkrivanja bolesti i pravedan pristup skrbi  i razgovoru o isticanju važnosti preventivne

intervencije – bilo one primarne, tj. sprječavanje nastanka CKD-a, ili sekundarno ili tercijarno, tj. sprečavanje pogoršanje rane kronične bubrežne bolesti ili spriječiti napredovanje kronične bubrežne bolesti  do njenog završnog statija.

Troškovi dijalize i transplantacije, a posebno dijalize, opterećuju budžet svake države.

Usvajanjem dugoročnih planova i programa od strane Ministarstava zdravstva na svim razinama, pa i Zavoda za javno zdravstvo, na polju primarne, sekundarne pa i tercijarne prevencije, može donijeti puno kvalitetniji život građanima i značajno smanjit broj potencijalni bubrežnih bolesnika.

Planovi i programi u smjeru edukacije i prevencije ne iziskuju veće financijske izdatke a donose ogromnu korist svima a građanima najviše.

Kada je riječ o bubrežnim bolesnicima i onima koji će to tek biti,  Bosna i Hercegovina nije izuzeta i uklapa se u Svjetsku statistiku.

Jako malo se predaje pažnja prevenciji i mi se ovdje najčešće bavimo samo posljedicama.

U BiH je oko 3000 pacijenta na liječenju dijalizom od toga je gotovo 1/3 u F BiH.Što je ogroman teret za budžet svake države pa tako i BiH.

Broj bubrežnih bolesnika je u stalnom porastu, obzirom da su glavni uzročnici ove bolesti, dijabetes i hipertenzija, odnosno povišeni krvni tlak, te naravno genetsko naslijeđe.

Najbolji ali i daleko najjeftiniji način liječenja je transplantacija ali BiH spada među posljednje države u Europi i Svijetu po broju urađenih transplantacija općenito pa tako i transplantacije bubrega.

Zbog corona virusa ove godine naša Udruga i Donorska mreže u BiH otkazali su neke jako važne događaje u povodu Svjetskog dana bubrega.

Upravni odbor

Udruženje/Udruga dijaliziranih i transplantiranih FBiH

Dom zdravlja Vitez: Preporuke u vezi novonastale epidemiološke situacije (sezonska gripa i korona virus)

Sukladno Naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, povodom novonastale epidemiološke situacije, a u svezi sa sezonskom gripom i korona virusom daju se preporuke od strane Kriznog stožera JU Dom zdravlja Vitez za stanovništvo općine Vitez:

 • Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da zabrane posjete bolnicama, kao i ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona. Rok: odmah.
 •  
 • Preporuča se neodržavanje javnih skupova na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizirano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju.
 •  
 • Preporuča se osobama starije životne dobi izbjegavanje bespotrebnog kretanja i korištenje javnog prijevoza. Također, preporuča se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporuča se najprije liječnika kontaktirati telefonom ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet. 
 •  

Obrazloženje: u slučaju pojave simptoma viroze (hunjavica, blago povišena tjelesna temperatura, kašalj) prvo kontaktirati obiteljskog liječnika ili službu HMP (nakon 15h) te slijediti dalje upute, kako bi se izbjegao nepotrebni rizik. 

 • Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovite specijalističko-konzultativne preglede, a neophodne specijalističko-konzultativne obavljati po procjeni specijaliste. Rok odmah.
 •  

Sukladno naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/SKB broj 03-33-93/20-7 od 6.3.2020. Dom zdravlja Vitez uveo je novi broj za pučanstvo 063-838-453.

Linija je dostupna 24 h, te se mogu javiti osobe koje su boravile ili dolaze iz područja u kojima je registriran korona virus (Italija, Kina, Južna Koreja i Iran) kao i osobe koje su bile u kontaktu s njima.

Napominjemo i molimo sve da se javljaju isključivo telefonskim pozivom, da ne dolaze prvo u Dom zdravlja. Poziv isto tako možete obaviti na broj telefona HES DZ Vitez 030-711-735 od 8 do 14 h svaki radni dan.

Dom zdravlja će davati upute i preporuke sukladno Kriznom planu DZ.

Hoće li dolazak visokih temperatura “ubiti” koronavirus?

Studija Univerziteta Sun Yat-sen u kineskom Guangzhou otkriva da određena temperatura pogoduje širenju koronavirusa, piše South China Morning Post.

Studija, koja je objavljena prošlog mjeseca i koja još mora proći recenziju, sugeriše da toplina ima značajan utjecaj na koronavirus te da bi toplina mogla utjecati na njegovo širenje.

Koronavirus je, kako se navodi u studiji, osjetljiv na visoke temperature, koje bi mogle utjecati na sprečavanje njegovog širenja u zemljama s toplijom klimom, dok bi zemlje s hladnijom klimom trebale uvesti strože kontrole po pitanju virusa.

U mnogim zemljama svijeta vlade i stručnjaci se nadaju da će se broj oboljelih smanjivati s toplijim vremenom, no druga studija koju je objavila grupa istraživača, među kojima je i epidemiolog Marc Lipsitch Univerziteta Harvard, otkriva da je širenje koronavirusa moguće i u područjima s različitom količinom vlage u zraku.

Same vremenske prilike, poput povećanja temperature i vlažnosti zraka neće nužno utjecati na opadanje broja zaraženih od koronavirusa bez implementacije zdravstveno javnih mjera“, navodi se u toj studiji.

Naime, grupa naučnika svoju studiju temelji na podacima svakog slučaju koronavirusa koji je potvrđen između 20. januara i 4. februara, što uključuje više od 400 kineskih gradova i regija.

Podaci su uspoređeni s meteorološkim podacima za januar, a analiza je pokazala da je broj zaraženih narastao dok je temperatura zraka iznosila 8.72 stepeni Celzijevih, da bi nakon toga broj zaraza počeo padati.

Temperatura zraka ima utjecaj na okolinu u kojoj ljudi žive te ona može imati i ulogu po pitanju kontrole epidemija“, navodi se u studiji, prenosi Jutarnji list.

Hassan Zarakaet, stručnjak Centra za infektivne bolesti na američkom Univerzitetu Beirut, tvrdi pak da toplije i vlažnije vrijeme može utjecati na manji prenos koronavirusa.

“Još uvijek učimo o tom virusu, ali ono što znamo o drugim koronavirusima može nam biti od pomoći”, tvrdi Zarakaet.

Ako nam vremenske prilike uspiju pomoći u smanjivanju prenosa virusa, onda možemo zaustaviti njegov daljnje širenje“, tvrdi.

Mike Ryan, šef odjela za hitne situacije pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, poručio je javnosti da se pretjerano ne nada da će epidemija nestati automatski s dolaskom ljeta.

Moramo pretpostaviti da će se virus i dalje širiti. Davali bi ljudima lažnu nada kada bismo rekli da će on nestati poput prehlade, no ne možemo to tvrditi jer za to još ne postoje dokazi“, kazao je.

Svima koji su boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji i Iranu zabrana ulaska u BiH

Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija razgovarao je danas u Sarajevu s premijerima Republike Srpske Radovanom Viškovićem i Federacije BiH Fadilom Novalićem o aktualnoj situaciji u vezi s pojavom koronavirusa.

Na sastanku, kojem su prisustvovali i ministri u Vijeću ministara – civilnih poslova Ankica Gudeljević i sigurnosti Fahrudin Radončić – razmatrane su dodatne mjere s ciljem sprječavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti Kovid – 19. Dana je preporuka ministru sigurnosti da uvede privremenu zabranu ulaska u BiH za strane državljane koji dolaze iz područja s intenzivnom transmisijom koronavirusa.

To se odnosi na osobe koje su boravile u Italiji, te pojedinim provincijama Narodne Republike Kine, Južne Koreje i Irana.

Na sastanku je istaknuto da epidemiološka situacija u zemlji nije dramatična i da nadležne institucije poduzimaju sve potrebne preventivne mjere u skladu s preporukama epidemiologa i Svjetske zdravstvene organizacije, te je upućen apel svim građanima da se pridržavaju instrukcija ministarstava zdravlja i zdravstvenih institucija, kao i da izbjegavaju putovanja u zemlje s pojačanom transmisijom koronavirusa, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

vecernji.ba

Državni kadetski prvaci Ramljak Toni i Zlotrg Ajna

Proteklog vikenda( 07-08.03.2020. godine) održano je Državno prvenstvo za kadete i kadetkinje u organizaciji Stonoteniskog kluba Brka 2007 iz Brčkog.

Nastupilo je preko 60 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Ramljak Ivano Toni TTC HAGEN, Njemačka koji je u finalu pobijedio Pandurević Vladimira iz Banja Luke rezultatom 3-1.

Treće mjesto su podijelili Pejić Dario iz STK Borac Banja Luka i Zijadić Benjamin član sarajevske Aladže.

 U ženskoj konkurenciji državna prvakinja postala je članica STK Vitez Ajna Zlotrg koja je u finalu savladala bugojanku Saru Hamzakadić rezultatom 3-0, dok su treće mjesto podijelile Enra Subašić članica sarajevskog Spina 2012 i bugojanka Mešan Merjem.

 U konkurenciji muških dublova poredak je slijedeći: 1. Pandurević Vladimir/Ramljak Toni 2. Pejić Dario/Zijadić Benjamin 3. Grabljić Aljoša/ Prusina Nikola 3. Dadić Amar/Ćorić Emin U konkurenciji ženskih dublova poredak je slijedeći: 1. Hamzakadić Sara/Mešan Merjem 2. Zlotrg Ajna/Subašić Enra 3. Vuković Magdalena/Zečević Jovana 3. Silajdžić Amna/Šenk Ljupka U konkurenciji miks parova poredak je slijedeći: 1. Zijadić Benjamin/Zlotrg Ajna 2. Pandurevič Vladimir/Subašić Enra 3. Ramkjak Toni/Zečević Jovana 3. Pejić Dario/Mešan Merjem.