Senada Vurm

VITEZ: Ugašen požar u trgovini “Soča” u Kruščici

Operativni dežurni DVD Vitez 17.3.2020.g. u 00:57 sati zaprimio je dojavu da gori Trgovina mješovite robe “Soča”, u mjestu Kruščica, općina Vitez.

Na intervenciju je izašlo jedno navalno vatrogasno vozilo Betford i četiri vatrogasca.

Po dolasku na lice mjesta zatekli su jedan dio trgovine u plamenu.

Brzo i pravovremeno vatrogasci su požar stavili pod kontrolu i ugasili ga.

Vatrogasci su oštećenu i uništenu robu iznijeli iz trgovine kako ne bi došlo do ponovnog paljenja.

Ljudskih žrtava nije bilo, a pričinjena je veća materijalna šteta na robi, koja se nalazila u trgovini.

Preporuka za stanovništvo Federacije BiH

Prema preporuci Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Svjetske zdravstvene organizacije, sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u FBiH koje su u zadnjih 14 dana putovale u ugrožena područja trebaju se javiti nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi daljnjeg postupanja.

Preporuča se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta, koja podrazumjeva i sljedeće:

· Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima;

· Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod za jdravstvo radi daljnjeg postupanja;

· Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;

· Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;

· Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja, kupaonica) dobro prozračeni;

· Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1 m od osobe u samoizolaciji;

· Ograničiti broj osoba u kontaktu;

· Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne okoline;

· Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.69%). Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;

· Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;

· Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;

· Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;

· Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja treba primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);

· Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%)

; · Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za rublje. Ne tresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima; Pružatelj zdravstvene usluge telefonski treba dati upute o tome kada i gdje potražiti njegu ukoliko se osoba razboli, koji bi bio najprikladniji način prijevoza, kada i gdje ući u određenu zdravstvenu ustanovu te koje mjere opreza za suzbijanje infekcije treba slijediti.

Vatrogasci opet u akciji

I jučer su vatrogasci imali pune ruke posla.

U 13.30 sati operativni dežurni DVD Vitez zaprimio je dojavu da gori veća površina niskog rastinja i sume u mjestu Barnjak – Gačice, općina Vitez.

Na intervenciju izlazi jedno navalno vatrogasno vozilo Betford i četiri vatrogasca.

Brzom i pravovremenom intervencijom vatrogasaca DVD Vitez, požar uspijevaju da stave pod kontrolu, a kasnije isti i zaustave.

Federacija BiH proglasila stanje nesreće zbog koronavirusa!

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje nesreće zbog pojave koronavirusa na području entiteta Federacija BiH. Ovaj zaključaj usvojen je danas na poširenoj sjednici.S obzirom da u pravnom smislu u BiH nema opcije proglašenja vanrednog stanja, pandan toj odluci je stanje nesreće. A šta to znači u praksi?

Time se daje pravni osnov za djelovanje o svim ključnim pitanjima po skraćenim procedurama. To podrazumijeva nabavku opreme, angažiranje ljudstva i svega ostalog. Jedan od zaključaka je i taj da će se od Vijeća ministara tražiti pokretanje procedure izmjene člana zakona o javnim nabavkama.

Federalna vlada je usvojila Informaciju o pojavi novog koronavirusa u FBiH te mjerama i aktivnostima koje su poduzele mjerodavne institucije vlasti u FBiH, kao i sektor zdravstva u FBiH. Zadužene su sve mjerodavne institucije vlasti u FBiH, Krizni štab u FBiH, mjerodavna ministarstva zdravstva, zavodi za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zdravstvene ustanove da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa na teritoriji FBiH.

Također, Vlada FBiH zadužila je vlade kantona da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva mjerodavna kantonalna ministarstva u čijoj je mjerodavnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od osoba nad kojim su propisane mjere zaštite utvrdi da se mjere ne izvršavaju te postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo Krivičnim zakonom FBiH.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da osigura u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantina i drugo. Vlade Federacije BiH obratit će se Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa.

Federalna vlada tražit će od Vijeća ministara BiH provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH, bez obzira na to da li su bh. državljani ili strani državljani – propiše kretanje na period od 14 dana – samoizolacija.

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove će putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontinuiranu saradnju s mjerodavnim tijelima bh. entiteta RS i Brčko distrikta BiH u cilju osiguranja jednakog postupanja o nastaloj situaciji na području cijele BiH.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijaju koronavirusa u FBiH. Izvršna vlast u FBiH će u Budžetu FBiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva, a u cilju adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u FBiH.

Izdate su i preporuke poslodavcima i radnicima u cilju sprečavanja bolesti izazvane koronavirusom. Poslodavcima je preporučeno da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

Također, preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi tako i inostranstvu. U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.

Poslodavci su obavezni da u skladu s propisima osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja. Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika, odnosno da u slučaju neophodnih sastanaka oni budu organizovani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (jedan-dva metra).

Vlada FBiH zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehnička sredstva i to po potrebi u stanje pripravnosti stavi pripadnike Federalnih specijaliziranih jednica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Primljena je k znanju Informaciju o stanju robe u Federalnog direkciji robnih rezervi, a u slučaju poremećaja na tržištu Vlada FBiH će donijeti potrebne odluke kojim će se korigirati stanje na tržištu.

UPUTE KRIZNOG ŠTABA DZ VITEZ STANOVNIŠTVU OPĆINE VITEZ

OPŠTE PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD KORONAVIRUSA:

  • Ruke perite sapunom i vodom najmanje 20 sekundi ili koristiti sredstva za čišćenje ruku na bazi alkohola (min. 69%)
  • Van kuće koristite gelove za suho pranje ruku ili alkohol sprej
  • Ne dodirujte lice neopranim rukama (usta, oči, nos)
  • Prilikom kihanja ili kašljanja koristite unutrašnju stranu lakta ili maramicu- baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke
  • Izbjegavajte rukovanje grljenje i ljubljenje prilikom pozdravljanja
  • Izbjegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru
  • Zatvoren prostor u kom boravite češće provjetravajte
  • Maska mora da prijanja na lice, da pokriva i nos i usta
  • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od 1m);
  • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno

Požar otvorenog prostora Vrhovine

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez jučer u posljepodnevnim satima u 17,50 sati, dobilo je dojavu da je aktivan požar na dionici Vrhovine Vitez.

 Na ovu intervenciju upućena su četiri vatrogasca, vatrogasne jedinice DVD Vitez.

Intervencija gašenja niskog raslinja i trave trajala je sve do 19,15 sati. Na svu sreću nije bilo ljudskih žrtava.

“Mole se građani koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu, da ne pale otvorenu vatru na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara.

Ova molba – upozorenje, posebno se odnosi na poljoprivrednike, s obzirom da je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara. Napominjemo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u periodu povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati.

Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala, potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja.

Također, upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu- rekli su iz DVD Vitez”.

Danas proširena sjednica Vlade FBiH oko koronavirusa

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić sazvao je za danas proširenu sjednicu Vlade s ciljem sagledavanja cijele situacije na području ovog entiteta u vezi s utjecajem pandemije koronavirusa na zdravlje ljudi i ekonomiju, najavljeno je iz Vlade FBiH.

Na sjednicu su, osim članova Vlade, pozvani premijeri svih 10 županija u FBiH, te čelnici entitetskog Udruženja poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata, Gospodarske komore i Porezne uprave.

Također su pozvani i članovi uprava policije, civilne zaštite, Uprave za inspekcijske poslove, Zavoda za programiranje razvoja, Direkcije robnih rezervi, Crvenog križa i Kriznog stožera federalnog Ministarstva zdravstva. Vlada FBiH od pojave koronavirusa, na osnovu informacija Kriznog stožera federalnog Ministarstva zdravstva, kontinuirano poduzima mjere koje, prvenstveno, imaju za cilj zaštitu zdravlja stanovništva, priopćeno je iz Vlade FBiH. 

vecernji.ba

Sazvana XI. sjednica Sabora Kantona Središnja Bosna

XI sjednicu Sabora Kantona Središnja Bosna za dan 16.3.2020. godine
( ponedjeljak ), s početkom u 10, 00 sati, u prostorijama Sabora Kantona Središnja Bosna ul.Aleja Konzula Travnik.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog zakona o turističkim zajednicama Kantona Središnja Bosna.
2.Prednacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025.godine.
3. Izvješće o radu Vlade Kantona Središnja Bosna za 2019.godinu.
4.Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2019.godinu
5.Plan rada Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2020.godinu.
6. Izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva Travnik za 2019.godinu.
7. Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez za 2019.godinu.
8. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne skrbi,skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima sa djecom.
9. Specijalno izvješće o zabrani fizičkog kažnjavanja dijeteta u Bosni i Hercegovini.

PREDSJEDATELJ SABORA
Josip Kvasina

Epidemiolozi: Djeca manje obolijevaju, ali su prijenosnici koronavirusa

Djeca su, iz još nepoznatog razloga, manje podložna obolijavanju od koronavirusa no ona se ipak zaraze tom bolešću i postaju njezini veetori (prijenosnici) i taj podatak objašnjava zašto neke zemlje zatvaraju škole iako ima stručnjaka koji se dvoume u vezi ispravnosti te odluke.

Vrlo je malo podataka o djeci zaraženoj koronavirusom otkako se bolest pojavila u kineskom gradu Wuhanu krajem prosinca. Prema zajedničkom izvješću Kine i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) iz veljače, na 75.000 potvrđenih zaraženih samo je 2,4 posto pojedinaca bilo mlađe od 18 godina.

Vrlo malen udio tih maloljetnika, njih 2,5 posto, razvio je ozbiljniji oblik bolesti, a kritični udio iznosio je 0,2 posto.

“Čini se da ne obolijevaju i ne umiru”, sažima Justin Lessler, epidemiolog s američkog sveučiišta Johns Hopkins i dodaje, a ipak “znamo da se djeca zaraze”.

Djeca “su podložna zarazi kao i odrasli”, stoji u studiji objavljenoj prije nekoliko dana i u čijoj je izradi Lessler sudjelovao, a odnosi se na stanje u Shenzhenu.

Pa zbog čega onda djeca ne sudjeluju u statistikama?

Čak i kada se zaraze, “djeca se osjećaju dobro i ne idu u bolnicu, dakle nisu testirana”, objašnjava Sharon Nachman, profesorica na Medicinskoj školi dječje bolnice Stony Brooks blizu New Yorka.

Razlozi iz kojih djeca imaju tek blage simptome zasad nisu jasni, no stručnjaci iznose dvije hipoteze.

“Za njih je svaka zaraza nova zaraza”, komentira prim. Nachman. “Suočeni su s tolikim bolestima od prvih godina života tako da je njihov sustav ugođen i dobro odgovara na taj novi virus”, navodi epidemiologinja specijalizirana za dječje zaraze.

Pritom upozorava da izostanak teških oboljenja u sadašnjoj situaciji “ne znači da se to nikada neće dogoditi”.

“Nije jasno, ali po mojem mišljenju (blagi simptomi) povezani su s temeljnom biologijom virusa i tipovima stanica koje on zarazi”, kaže Ian Jones, profesor virologije s britanskog Sveučilišta Reading. U svim slučajevima zaražena djeca “nisu u samoizolaciji, nisu u krevetu (…), dakle opasnost da šire virus velika je”, kaže Jones.

O zatvaranju škola, mjeri na koju se odlučuje sve više zemalja, Sharon Nachman kaže da ne postoji “jedan jedini dobar odgovor”. “Ta mjera je na ovom stupnju vrlo razumna”, kaže Nachman i procjenjuje da to može usporiti napredovanje virusa.

Ako djeca nisu okupljena u školi, ona će tako zaraziti manje odraslih osoba čime se izbjegava pretrpanost bolnica.

“To pomaže u suzbijanju širenja epidemije, ali stvara druge veće probleme u društvu” jer su djeca lišena obrazovanja, a roditelji ne mogu raditi, kaže dr. Thomas House sa Sveučilišta u Manchesteru.

Problem je i veći ako su im roditelji medicinski djelatnici pa zbog djece moraju ostati kod kuće umjesto da liječe oboljele.

Drugi su stručnjaci i kritičniji pa drže da je zatvaranje škola čak kontraproduktivno. Na primjer, roditelji ne mogu naći osobu koja će im čuvati djecu pa je povjere bakama i djedovima, a “oni su najrizičnija skupina”, ističe pr. Keith O’Neal, epidemiolog sa Sveučilišta Nottingham.

Govoreći posebno o najavi zatvaranja škola u Irskoj, gdje je trenutačno četrdesetak slučajeva zaraze, O’Neal drži da je “prerano za ocjenu je li ta mjera pametna ili pretjerana reakcija na epidemiju na ovom stupnju” te objašnjava “Još ne znam kakvu ulogu imaju djeca u širenju virusa”.

UN-ova zaklada za djecu (UNICEF) ne izjašnjava se o zatvaranju škola zbog epidemije koronavirusa, no izražava zabrinutost zbog “sekundarnih učinaka epidemije i mjera zatvaranja škola”.

Tako u priručniku što ga je u utorak objavio WHO u suradnji s Crvenim križem, UNICEF piše da čak i kada škole ostanu otvorene moguće je suzbijati širenje bolesti učeći djecu o postupcima obrane od bolesti, a ona ih mogu dalje prenijeti široj zajednici.