U Hrvatskoj ukinuti pojmovi izbjeglica i prognanik

U novom popisu stanovništva u Hrvatskoj, koji će biti proveden od 1. do 28. travnja, izbačeni su pojmovi rat “izbjeglica”, “prognanik” i “rat”, a građani neće morati ni ovaj put izjasniti se o narodnosti i vjeroispovijesti. Tako na primjer, na pitanje o razlogu doseljenja u sadašnje mjesto stanovanja više nije ponuđen odgovor “rat” i “politički razlozi”, već “prisilna migracija”, a na pitanje o razlogu odsutnosti iz mjesta popisa ne nude se odgovori “prognanik” i “izbjeglica. Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku, neće biti ni pitanja o jedinstvenom matičnom broju građana (ЈMBG), koji se više ne koristi, nego će se upisivati OIB ili broj osobne iskaznice. Kod prikupljanja podataka o kućanstvima neće se više ispitivati tko je nositelj, jer je to sve teže utvrditi, a nova kategorija je i beskućnik.

Osim bračnog stanja bilježit će se i vrsta zajednice u kojoj osoba živi, a odgovori će se dijeliti na bračnu zajednicu, izvanbračnu, istospolnu. Svi stariji od 15 godina odgovarat će na pitanja jesu li ikada radili. Među novinama su i pitanja o opremljenosti kućanstava računalima i informatičkoj pismenosti, na koja će odgovarati svi članovi stariji od 10 godina. Bit će manje i detalja kada se radi o broju stoke i poljoprivrednim kulturama. Posljednji popis održan je 2001. godine kada su građani odgovarali na 42 pitanja, koja su obuhvatala osobne podatke, mjesto stanovanja, prebivalište u vrijeme rođenja i posljednjih deset godina, zatim podatke o državljanstvu, narodnosti, materinskom jeziku i vjeroispovijesti, obrazovanju, pismenosti i radnoj aktivnosti.