Zastupnički dom sinoć prihvatio Prijedlog proračuna FBiH za 2024, slijedi Dom naroda

Zastupnički dom Federalnog parlamenta prihvatio je na sinoćnjoj sjednici malo prije ponoći većinom glasova Prijedlog proračuna FBiH za 2024. godinu.

Prihvaćen je i Prijedlog zakona o izvršenju proračuna.

Tokom zastupničke rasprave, opozicija je zamjerala predlagaču što je proračun predložen po hitnom postupku jer, prema tim navodima, nije bilo dovoljno vremena za analizu budući da je proračunski akt dostavljen zastupnicima samo 24 sata prije ove sjednice.

Parlamentarna većina je tvrdila da je predloženi proračun kvalitetan i da predlagač, Vlada FBiH, prvi put uvodi i neke stavke kojih nije bilo u proračunima prethodnih godina, poput iznosa čija namjena je na tragu podrške pronatalitetnim mjerama u Federaciji.

Pojedinci iz redova parlamentarne većine naglašavali su da je predviđen i transfer za naučna istraživanja, čemu nije posvećivano dovoljno pažnje prije, kako su rekli.

Zastupnici su podnijeli ukupno 26 amandmana na tekst proračuna, ali nisu dobili većinsku podršku.

Da bi proračun stupio na snagu, neophodna je i podrška Doma naroda, čija sjednica je sazvana za danas. Početak je zakazan za 12:00 sati.

Ovogodišnji proračun je Federalna vlada predložila u iznosu od 7.474.800.209 KM, najvećem dosad i za pola milijarde KM većem u odnosu na prošlogodišnji proračun, što je novinarima potvrdio i ministar finansija Federacije Toni Krajević.

– Prvi put su izdvojena sredstva za novorođenčad u Federaciji. To je novi transfer Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 16 miliona KM, koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete. Nadamo se da će u narednim godinama ova cifra imati trend rasta – rekao je Kraljević. U stavci predviđenoj za Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, deset milijuna KM namijenjeno je za pomoć parovima bez djece za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje. Po ministrovim riječima, predviđeno je više novca i za usklađivanje mirovina u Federaciji u skladu sa zakonskim propisima. – Naknade za braniteljske kategorije, po različitim osnovama su uvećane za 9,6 milijuna KM, kao i za neratne invalide, civilne žrtve rata, za projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da je za ove kategorije ukupni rast izdvajanja 57,7 miliona KM – istakao je Kraljević.

Kreditna linija putem Razvojne banke uvećana je za pet milijuna KM za podršku stambenom zbrinjavanju mladih te sad ukupno iznosi 20 milijuna KM.

Kapitalni transferi prema općinama, gradovima i lokalnim zajednicama su uvećani za 50 miliona KM. To je ujedno prilika da se za značajan dio infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave osiguraju i dodatni izvori finansiranja. Za izgradnju sportske infrastrukture planirali smo 18 milijuna KM i sve jedinice lokalne samouprave imat će pojednako prava aplicirati za ta sredstva kada bude objavljen javni poziv – naveo je Kraljević.

Za Fond solidarnosti, kako je kazao ministar, planirano je 50 milijuna KM. To je dosad najveći iznos za ovaj fond, uvećan u odnosu na prošlogodišnje izdvajanje za 16,5 milijuna KM.

Transferi za podršku poljoprivredi su povećani za 11 milijuna KM u odnosu na 2023.

izvor: Fena/N1/radiovitez.ba

Predloženi rebalans federalnog proračuna danas na dnevnom redu Zastupničkog doma

Aktualna Vlada Federacije BiH predložila je da ovogodišnji ukupni iznos federalnog proračuna nakon rebalansa bude 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 milijuna KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji.

Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, upućen po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru iz Vlade FBiH, bit će na dnevnom redu danas na izvanrednoj sjednici Zastupničkog doma, potvrđeno je ranije Feni iz Federalnog parlamenta.

Mogućnost razmatranja rebalansa i prije redovite sjednice Doma, ranije sazvane za 26. listopada, nagovijestio je i član Zastupničkog doma Dragan Mioković u odgovoru na novinarsko pitanje.

On je naglasio i da aktualna Federalna vlada nastoji ublažiti problem velikog nedostatka novca u Fondu solidarnosti Federacije BiH, što nije moguće riješiti za šest mjeseci, kako je dodao. 

Aktualna Vlada Federacije BiH predložila je da ovogodišnji ukupni iznos federalnog proračuna nakon rebalansa bude 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 milijuna KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji.

Obrazlažući razloge za hitni postupak, iz Vlade su naveli revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije neizravnih poreza, kao i mjere Europske centralne banke u borbi s inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa) te nemogućnost izvršavanja pojedinih rashoda koji su na osnovu usvojenih amandmana postali sastavni dio proračuna FBiH za 2023.

U obrazloženju Ministarstva financija navedeni su ključni razlozi za rebalans a uključuju otklanjanje tehničkih pogreški na pojedinim ekonomskim kodovima u proračunu i Zakonu o izvršavanju proračuna, nastalih kao posljedica usvojenih amandmana tijekom parlamentarne procedure prvobitnog usvajanja proračuna; usvajanja izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o izvanrednom usklađivanju penzija u postotku 3,9, s primjenom od svibnja 2023.

Razlozi su i povećanje iznosa za kamate u otplatama vanjskog duga usljed rasta Euribora te potreba za dodatnim novcem u primjeni Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH, kao i potrebno povećanje iznosa u Fondu solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

U obrazloženju je Ministarstvo navelo, s obzirom na to da je Vlada Federacije BiH na trećoj sjednici 19.5.2023. donijela Odluku o izvanrednom usklađivanju mirovina 3,9 posto, počevši od isplate svibanjske mirobvine, za ovo usklađivanje bilo potrebno osigurati dodatnih 69,6 milijuna KM u tekućoj fiskalnoj godini.

Osim toga, usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine te je pored planiranih 160 milijuna KM, bilo potrebno osigurati još oko 67 milijuna KM.

Za isplatu dječijeg dodatka je osigurano dodatnih 15,6 milijuna KM.

Za Fond solidarnosti pri Zavodu osiguranja i reosiguranja FBiH osigurano je deset milijuna KM.

Utvrđujući prijedlog izmjena i dopuna proračuna FBiH za 2023. godinu, Vlada je na inicijativu premijera Nermina Nikšića, pozvala županijske vlade i županijske zavode zdravstvenog osiguranja, koji su iskazali suficit, da se pridruže naporima Federalne vlade u rješavanju problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio novca potrebnog za njihovo liječenje do kraja godine.

Uz prijedlog rebalansa, iz Vlade su u parlamentarnu proceduru upućene i odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o izvršavanju ovogodišnjeg federalnog proračuna.

izvor: večernji.ba