Predloženi rebalans federalnog proračuna danas na dnevnom redu Zastupničkog doma

Aktualna Vlada Federacije BiH predložila je da ovogodišnji ukupni iznos federalnog proračuna nakon rebalansa bude 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 milijuna KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji.

Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, upućen po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru iz Vlade FBiH, bit će na dnevnom redu danas na izvanrednoj sjednici Zastupničkog doma, potvrđeno je ranije Feni iz Federalnog parlamenta.

Mogućnost razmatranja rebalansa i prije redovite sjednice Doma, ranije sazvane za 26. listopada, nagovijestio je i član Zastupničkog doma Dragan Mioković u odgovoru na novinarsko pitanje.

On je naglasio i da aktualna Federalna vlada nastoji ublažiti problem velikog nedostatka novca u Fondu solidarnosti Federacije BiH, što nije moguće riješiti za šest mjeseci, kako je dodao. 

Aktualna Vlada Federacije BiH predložila je da ovogodišnji ukupni iznos federalnog proračuna nakon rebalansa bude 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 milijuna KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji.

Obrazlažući razloge za hitni postupak, iz Vlade su naveli revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije neizravnih poreza, kao i mjere Europske centralne banke u borbi s inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa) te nemogućnost izvršavanja pojedinih rashoda koji su na osnovu usvojenih amandmana postali sastavni dio proračuna FBiH za 2023.

U obrazloženju Ministarstva financija navedeni su ključni razlozi za rebalans a uključuju otklanjanje tehničkih pogreški na pojedinim ekonomskim kodovima u proračunu i Zakonu o izvršavanju proračuna, nastalih kao posljedica usvojenih amandmana tijekom parlamentarne procedure prvobitnog usvajanja proračuna; usvajanja izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o izvanrednom usklađivanju penzija u postotku 3,9, s primjenom od svibnja 2023.

Razlozi su i povećanje iznosa za kamate u otplatama vanjskog duga usljed rasta Euribora te potreba za dodatnim novcem u primjeni Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH, kao i potrebno povećanje iznosa u Fondu solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

U obrazloženju je Ministarstvo navelo, s obzirom na to da je Vlada Federacije BiH na trećoj sjednici 19.5.2023. donijela Odluku o izvanrednom usklađivanju mirovina 3,9 posto, počevši od isplate svibanjske mirobvine, za ovo usklađivanje bilo potrebno osigurati dodatnih 69,6 milijuna KM u tekućoj fiskalnoj godini.

Osim toga, usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine te je pored planiranih 160 milijuna KM, bilo potrebno osigurati još oko 67 milijuna KM.

Za isplatu dječijeg dodatka je osigurano dodatnih 15,6 milijuna KM.

Za Fond solidarnosti pri Zavodu osiguranja i reosiguranja FBiH osigurano je deset milijuna KM.

Utvrđujući prijedlog izmjena i dopuna proračuna FBiH za 2023. godinu, Vlada je na inicijativu premijera Nermina Nikšića, pozvala županijske vlade i županijske zavode zdravstvenog osiguranja, koji su iskazali suficit, da se pridruže naporima Federalne vlade u rješavanju problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio novca potrebnog za njihovo liječenje do kraja godine.

Uz prijedlog rebalansa, iz Vlade su u parlamentarnu proceduru upućene i odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o izvršavanju ovogodišnjeg federalnog proračuna.

izvor: večernji.ba