Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Danas je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Vitez, a vijećnice i vijećnici razmatrali su 11 točaka prema predloženom dnevnom redu. Također, postavljali su pitanja i komentirali dobivene odgovore.

Na ovoj sjednici razmatrano je nekoliko izvješća i programa radova za tekuću godinu u javnim ustanovama i poduzećima.

Tako je danas usvojeno Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2023. godinu;  Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Vitez za Općine Vitez i Busovaču za 2023. godinu te je primljena k znanju Informacija o radu Općinskoga  vijeća za 2023. godinu. Pri tome je pohvaljena suradnja načelnika, službi i Općinskog vijeća te je ukazano na određene aktivnosti koje se u narednom periodu trebaju i mogu unaprijediti.

U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o dodacima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće, kao i predloženi programi rad vatrogasnih društava, Crvenog križa OO Vitez, JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez, JU Gradska knjižnica Vitez, JU Radio Vitez, JSP Vitez stan s Planom rada Prinudnog upravitelja te Program rada JKP Vitkom” sa financijskim planom i planom investicija.

Na koncu sjednice predsjednik Općinskog vijeća Hidajet Sivro pozvao je sve nazočne i javnost da sudjeluju u programu obilježavanja Dana općine Vitez te je svim sugrađanima čestitao Dan općine.

Zakazana 26. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Zakazana je 26. sjednica Općinskog vijeća Vitez, sjednica će se održati dana 3.4.2024.godine (srijeda) u dvorani Općinskog vijeća Vitez sa početkom u 10:00 sati.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2024.godinu;
 2. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju  Povjerenstva za mlade općine Vitez;
 3. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika savjeta MZ-e “Rijeka”;
 4. Prijedlog odluke o dodjeli poslova nadzora nad izvođenjem radova izgradnje, rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih putova na području općine Vitez, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;
 5. Prijedlog odluke o dodjeli poslova nadzora nad izvođenjem radova izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijskih mreža i vodovodnih  sustava, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez
 6. Prijedlog odluke o dodjeli poslova sanacije i održavanja  kanalizacijskih mreža JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;
 7. Prijedlog odluke o dodjeli o dodjeli poslova  održavanja i sanacije lokalnih putova, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez
 8. Prijedlog odluke o dodjeli poslova rekonstrukcije vodovodnih mreža, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;
 9. Prijedlog programa utroška sredstava izdvojenih u proračunu općine Vitez, “transfer-poticaji poljoprivredi” u 2024.godini;
 10. Prijedlog programa utroška sredstava iz proračuna općine Vitez za poticaj gospodarstvu za 2024.godinu;
 11. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi  oblikovanja građevne parcele (Drago Kafadar);
 12. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Mario Tustonja);
 13. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi  oblikovanja građevne parcele (D-Investing);
 14. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi  oblikovanja građevne parcele (Bošnjak Comerce d.o.o Vitez);
 15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Miroslav Radoš);
 16. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Nedžad i Ildijana Adilović);
 17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Trgo-Auto d.o.o Vitez);
 18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „CENTAR 1“ Vitez;
 19. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ općina Vitez.

Zakazana 25. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskog vijeća Vitez („Službeni

glasnik općine Vitez” broj 7/09  i 2/20) sazivam

XXV  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dana u dvorani Općinskog vijeća Vitez 8.2.2024.godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

a) usvajanje zapisnika o radu 24.sjednice Općinskog vijeća održane 20.12.2023.godine;

b) odgovori na vijećnička pitanja;

c) vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog proračuna općine Vitez za 2024. godinu;
 2. Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2024. godinu;
 3. Program rada Općinskog vijeća za 2024. godinu;
 4. Program rada Općinskog načelnika i Službi za upravu za 2024. godinu;
 5. Informacija o radu JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez za 2022. godinu;
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji JU Gradska knjižnica “Vitez”;
 7. Prijedlog odluke o imenovanju Predsjednika MZ-e  “Šantići-Sivrino selo”;
 8. Prijedlog odluke o usvajanja Plana kapitalnih investicija općine Vitez za razdoblje od 2024.-2028.godine;
 9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva;(Adnan Trako);
 10. Prijedlog odluke o dodjeli poslova JKP “Vitkom”-u  d.o.o Vitez;
 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva; (Frano Mišković);
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za realizaciju Ugovora o zamjeni;(Šantić Zvonko);
 13. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanje građevne čestice; (Šemsa Bektaš);
 14. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Drago Kafadar);
 15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva;(Ifet Hurem);
 16. Odluka o dopuni odluke o gubitku statusa javnog dobra;(Ivica Kajgo);
 17. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU Radio Vitez;
 18. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU Gradska knjižnica “Vitez”;
 19. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Vitez;
 20. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnog vijeća JU “Dječji vrtić” Vitez;
 1. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnih vijeća

zdravstvenih ustanova;

 1. Prijedlog preporuke o izmjeni visine naknade  za rad članova nadzornih odbora javnih poduzeća.

                                                                                      PREDSJEDNIK                                         OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                Hidajet  Sivro