Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Danas je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Vitez, a vijećnice i vijećnici razmatrali su 11 točaka prema predloženom dnevnom redu. Također, postavljali su pitanja i komentirali dobivene odgovore.

Na ovoj sjednici razmatrano je nekoliko izvješća i programa radova za tekuću godinu u javnim ustanovama i poduzećima.

Tako je danas usvojeno Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2023. godinu;  Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Vitez za Općine Vitez i Busovaču za 2023. godinu te je primljena k znanju Informacija o radu Općinskoga  vijeća za 2023. godinu. Pri tome je pohvaljena suradnja načelnika, službi i Općinskog vijeća te je ukazano na određene aktivnosti koje se u narednom periodu trebaju i mogu unaprijediti.

U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o dodacima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće, kao i predloženi programi rad vatrogasnih društava, Crvenog križa OO Vitez, JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez, JU Gradska knjižnica Vitez, JU Radio Vitez, JSP Vitez stan s Planom rada Prinudnog upravitelja te Program rada JKP Vitkom” sa financijskim planom i planom investicija.

Na koncu sjednice predsjednik Općinskog vijeća Hidajet Sivro pozvao je sve nazočne i javnost da sudjeluju u programu obilježavanja Dana općine Vitez te je svim sugrađanima čestitao Dan općine.