Održana sjednica Kriznog stožera općine Vitez

Zbog pogoršanja epidemiološkog stanja na području općine Vitez danas je održana je Sjednica dijela kriznog stožera Civilne zaštite s predstavnicima JU Dom zdravlja Vitez i Policijske stanice Vitez.

Sjednici su nazočili zapovjednik stožera CZ općine Vitez, Boris Marjanović, načelnik stožera CZ, Asim Ribo, te u ime JU Dom zdravlja Vitez dr. Ana Šimunović i Policijske stanice Vitez, zapovjednik Ratko Bošnjak.

S obzirom da smo bili prinuđeni ponovno otvoriti prostorije Gradske sportske dvorane za covid ambulantu, gdje smo sve resurse stavili na raspolaganja uposlenicima JU Dom zdravlja Vitez, te zbog pogoršane epidemiološke situacije održali smo ovu sjednicu. Na sjednici je prezentirana trenutačna epidemiološka situacija na području općine Vitez, kao i problemi s kojima se susreću strukture, najviše pogođene ovom situacijom.
Razmatrano je kako bi se moglo pomoći građanima i strukturama u borbi protiv pandemije sukladno nadležnostima općinskog stožera Civilne zaštite, koji reguliraju ove oblasti i mogućnostima koje općina Vitez u ovom trenutku posjeduje.
Također, razgovarano je i o planu cijepljenja naših građana te kako najbolje organizirati taj proces.

Pored ostalog, zaključeno je da se svi maksimalno uključimo u provođenje mjera te da zajedničkim snagama, svi zajedno, prebrodimo ovo stanje.
Općina Vitez će sa svim svojim resursima pomoći koliko može kao što je i do sada radila.
Također je zaključeno da se dezinficiraju ulice oko Gradske sportske dvorane (gdje je smještena covid ambulanta), Doma zdravlja, osnovnih škola i tržnice, gdje je velika koncentracija ljudi.
Pranje i dezinfekciju ulica će raditi dobrovoljna vatrogasna društva iz Viteza i to dva puta tjedno.
Donesen je i zaključak da se ostvari svakodnevna komunikacija putem Viber grupe navedenih članova kako bi što bolje odgovorili potrebama svih službi.
Donesen je i zaključak da JU Dom zdravlja dostavi plan cijepljenja, te da će Općina pomoći sukladno svojim mogućnostima i nadležnostima koji reguliraju ovu oblast.

Svi sudionici današnjeg sastanka uputili su apel svim građanima i institucijama da se ponašaju odgovorno i poštuju mjere i naredbe koje su donesene kako bismo izbjegli negativne posljedice koronavirusa i olakšali rad svih službi, koje rade na dobrobit svih stanovnika općine Vitez.

Krizni stožer ponovno uputio zahtjeve za reguliranje ulaska u BiH s PCR testom i proglašenje stanja prirodne nesreće

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva na hitnoj sjednici, održanoj 16.3.2021. godine, donio je zaključak da se Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH ponovno uputi akt kojim se traži da Vijeću ministara upute zajednički prijedlog odluke kojom bi se naložilo da svi strani državljani, uključujući i državljane iz zemalja okruženja kao i bh. državljane koji dolaze iz inozemstva, prilikom ulaska u BiH moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati, računajući od dana ulaska u zemlju.

Traženom odlukom trebalo bi predvidjeti i izuzetke na koje bi se pravilo odnosilo. 

“COVID-19 epidemiološka situacija u FBiH je iznimno ozbiljna i zbog ubrzanog širenja virusa se pogoršava i svakodnevno dramatično mijenja. Napominjemo da ozbiljnu epidemiološku situaciju s COVID-19 imaju i zemlje okruženja, kao i zemlje EU, te stoga donose restriktivne mjere kada su u pitanju ulasci ljudi u navedene zemlje”, stoji u zahtjevu Kriznog stožera FMZ koji je upućen 17.3.2021. 

Odlukom s iste sjednice jučer je Federalnom stožeru Civilne zaštite upućen zahtjev za proglašenje stanja prirodne nesreće uzrokovane COVID-19 u FBiH. Uz zahtjev za ponovnim proglašenjem stanja prirodne nesreće, iz Kriznog stožera FMZ napominju kako su već tri puta dostavljali prijedloge za proglašenje stanja prirodne nesreće u FBiH – 16.9., 22.10. i 9.11. u kojima su navođeni indikatori koji su ukazivali na kontinuirano pogoršanje situacije koji su svaki put odgođeni.

“S obzirom da pandemija COVID-19 nije samo zdravstvena kriza već općedruštvena kriza koja, pored izravnog utjecaja na živote i zdravlje ljudi sa sobom nosi i ekonomske, društvene i socijalne posljedice, neophodno je uključivanje svih sektora u provođenju i nadzoru nad provođenjem epidemioloških mjera”, stoji u zahtjevu upućenom Federalnom stožeru Civilne zaštite. 

“Napominjemo da se situacija ubrzano pogoršava posebno zbog dokazanog širenja novih sojeva, koji su zarazniji od dosadašnjih. Svi navedeni indikatori u narednom periodu će nesumnjivo i dalje biti u porastu, što će već preopterećen zdravstveni sustav u FBiH – koji ima ograničene i smještajne i ljudske kapacitete i resurse, te činjenicu da je sve veći broj zdravstvenih djelatnika zaražen – dovesti do toga da neće biti u stanju da svim građanima pruži pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu, odnosno da zbrine sve pacijente”, navode iz Kriznog stožera FMZ u upućenim zahtjevima. 

COVID-19: Produžene opće mjere, građanima se preporuča da blagdane obilježe u najužem krugu obitelji

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu, te je dostavio kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Novom Naredbom koja se primjenjuje od ponedjeljka, 21.12. 2020. opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, dok je Naredba u nekim dijelovima proširena.

Kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva naloženo je da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo županije, na području županije, kao i općina donesu naredbu kojom će se definirati način održavanja sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela županije, kao i organa odlučivanja u jedinicama lokalne samouoprave (gradska, općinska vijeća i sl.). 

Kriznom stožeru županijskog ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog županije, nalaže se „da u suradnji sa županijskim ministarstvom obrazovanja, u tjednu od 21.– 25. prosinca ove godine, organiziraju isključivo online model odvijanja nastave radi održavanja Lokalnih izbora u Mostaru 2020, te osiguraju dezinfekciju prostora, prozračivanje i druge higijensko – epidemiološke mjere potrebne za suzbijanje širenja COVID – 19”, kao i „da u suradnji s mjerodavnim institucijama osiguraju dezinfekciju i prozračivanje svih objekata u kojima se održavaju Lokalni izbori u Mostaru 2020 na području županije radi suzbijanja širenja COVID – 19.

Naredbom se kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva nalaže „da u suradnji s mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju zabranu rada ugostiteljskih objekata i kazina na području županija u razdoblju od 23:00 sata navečer do 5:00 sati ujutro narednog dana”, a navedeno se odnosi i „na ugostiteljski dio odnosno restorane u hotelima, motelima i sl.”.

Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata navečer do 5:00 sati ujutro narednog dana”, a za kontrolu ove odredbe zadužene su “županijske uprave policija nadležnih županijskih ministarstava unutarnjih poslova sukladno županijskim  propisima o javnom redu i miru. Iz Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva 11.11.2020. uputili su Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutarnjih poslova županija o primjeni ove odredbe koju možete naći OVDJE.

I dalje je obavezno nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima:

“Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sustava u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog kroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportaši na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu”, stoji u Naredbi.

Produžena je i odredba kojom se “nalaže poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2 metra među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko – epidemioloških mjera”.

Županijskim stožerima ministarstava zdravstva naredbom se dopušta uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Preporuke Kriznog štaba/stožera FMZ, proširene su i za dio koji se odnosi na predstojeće blagdane, pa se građanima preporučuje da u vrijeme održavanja svih predstojećih blagdana, kao i Nove godine 2021. godine, privatna okupljanja svedu na minimum i obilježavaju u krugu najuže obitelji.

Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima s kroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. 

U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, osobama starije životne dobi se preporučuje da to bude u periodu od 11,00 do 13,00 sati. Također, osobama starije životne dobi preporučeno je da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb te da najprije kontaktiraju telefonom obiteljskog liječnika, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet. 

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporuča se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva  da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

Donosimo sve trenutno važeće naredbe i preporuke Kriznog stožera

Na jednom mjestu upoznajte se sa svim trenutno važećim naredbama i preporukama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.1.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, u skladu s točkom III. stavkom (1) Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID- 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20), kao i odredbi člana 6. stava (5) Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), na 21. redovnoj sjednici održanoj 9. 11.2020. godine, u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na području Federacije BiH, donio je sljedeću

NAREDBU

Formiran Krizni stožer za praćenje i ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na gospodarstvo

Danas (20.3.2020. godine), u zgradi Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna, a na osnovu Zaključka Vlade KSB broj 01-04.1-250/2020-2, donesenog na 7. izvandrednoj sjednici, održanoj 18.3.2020. godine, održana je konstituirajuća i prva sjednica Kriznog stožera pri Ministarstvu gospodarstva za praćenje i ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na gospodarstvo na području KSB.

Krizni stožer pri Ministarstvu gospodarstva za praćenje i ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na gospodarstvo na području KSB radi u sastavu:
– Nisvet Hrnjić, ministar gospodarstva KSB, predsjednik,
– Mirjana Plavčić, ministrica financija KSBK, članica,
– Zihnija Aganović, pomoćnik ministra iz sektora industrije, poduzetništva, obrta i rada Ministarstva gospodarstva KSBK, član,
– Nasef Milanović, glavni kantonalni inspektor Minstarstva gospodarstva KSB, član,
– Željko Lončar, direktor Službe za zapošljavanje KSB, član,
– Kemal Čolak, predsjednik Udruženja poslodavaca KSB, član i
– Ljupko Cvitanović, rukovoditelj Kantonalnog poreskog ureda Novi Travnik, član.
Na sjednici su se razmatrali problemi s kojima se susreće gospodarstvo Kantona Središnja Bosna, te su doneseni Zaključci s prijedlozima, koji će biti upućeni prema Vladi KSB.

Danas ponovno zasjedao Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna

Danas je ponovno zasjedao Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna, te usvojio Naredbu, koju prenosimo u cijelosti:

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade FBiH, V. broj: 164/2020 od 31.1.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječevanje i suzbijanje od interesa za FBiH, na 2. sjednici održanoj 27.2.2020. godine, sukladno odredbi članka 1. stavkom (2), a u vezi sa člankom 6. stavkom (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/12), donio je slijedeću


NAREDBU

1. Obustavlja se rad dječijih vrtića u Kantona Središnja Bosna u trajanju od najmanje 15 dana. Rok: odmah.
2. Nalaže se menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblika vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u Kantonu Središnja Bosna da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kom osnovu. Rok: kontinuirano do daljnjeg.
3. Nalaže se direktorima zdravstvenih ustanova Kantona Središnja Bosna da zabrane korištenje godišnjih i ostalih odsustava zdravstvenih djelatnika bez izričitog odobrenja direktora. Rok: kontinuirano da daljnjeg.
4. Nalaže se svim zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima u Kantonu Središnja Bosna da u uvjetima promjnjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Federaciju BiH ni po kom osnovu. Rok: kontinuirano da daljnjeg.
5. Nalaže se svim Ijekarima odgovornim za odobravanje privremene spriječenosti za rad da pri odobravanju istih strogo vode računa o opravdanosti odobrehih odsustava. Svi nalazi I mišljenja o odobravanju bolovanja biti će podložna kontroli. Rok: odmah.
6. Nalaže se zdravstvenim ustanovama da razmotre mogućnost dodatnog neophodnog kadra kao I radni angažman Ijekara upućenih na specijalizacije. Rok: kontinuirano da daljnjeg.
7. Nalaže se bolnicama Kantona Središnja Bosna da zbrinjavaju sve akutne slučajeve, a one za koje to nije neophodno (hladni slučajevi) da odgode za drugu priliku. Rok: odmah.
8. Nalaže se ustanovama za socijalnu skrb, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama da pojačaju epidemiološki nadzor i zabrane posjete u trajanju od 15 dana. Rok: odmah.
9. Nalaže se zdravstvenim ustanovama Kantona Središnja Bosna da revidiraju i na email Ministarstva dostave važeću email adresu ustanove sa imenom, prezimenom i brojem telefona osobe koja redovito pratiti novu poštu. Rok: odmah.
10. Nalaže se zdravstvenim ustanovama Kantona Središnja Bosnada da revidiraju i dostave krizne planove. Rok: odmah.
11. Nalaže se bolnicama Kantona Središnja Bosna da, u ovoj fazi, osiguraju i stave u funkciju, za poterbe skrbi oboljelih od koronavirusa (COVID-19) slijedeće kapacitete:
– Bolnica za plućne bolesti i TBC 30 kreveta
– Opća bolnica Jajce 15 kreveta
– Opća bolnica Bugojno 16 kreveta
– Hrvatska bolnica “Dr. Fra Mato Nikolić” Nova Bila 27 kreveta
– Bolnica Travnik 20 kreveta.
12. Preporučuje se građanima i građankama Kantona Središnja Bosna, kao I stranim državljanima da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna, kao i Zavoda za javno zdravstvo.
13. Svim učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima visokoškolskih obrazovnih ustanova na području Kantona Središnja Bosna, dok traje obustava nastave, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe: učenike I studente, navedeno je osobna odgovornost.
14. Svom pučanstvu u Kantonu Središnja Bosna, kao i stranim državljanima preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje I zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.
15. Preporučuje se građanima BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19), da ne dolaze, bez veće potrebe, na prostor Kantona Središnja Bosna, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u kantonu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
16. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 PREDSJEDNIK KRIZNOG STOŽERA,

Anto Matić