Unaprijeđena akcija kredita NLB Banke d.d. Sarajevo: Stambeni krediti sa fiksnom kamatnom stopom do 15 godina

NLB Banka je svoju bogatu ponudu kredita fizičkim licima dodatno unaprijedila i dosadašnji rok otplate stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom, produžila sa 10 na 15 godina. Ovi krediti će omogućiti većem broju građana da investiraju u vlastiti stambeni prostor po još povoljnijim uslovima, ne razmišljajući o eventualnim promjenama visine kamatne stope u toku otplatnog perioda. Read more