Općina Gornji Vakuf/Uskoplje domaćin “Izbora najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu”

Predstavnici Sportskog saveza SBK/KSB Mirsad Ibrišimbegović i Amela Lolić održali su sastanak s načelnikom Općine Gornji Vakuf/Uskoplje, Seadom Čauševićem, šefom Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Brankom Matijanićem, direktoricom JU “Centar za obrazovanje, sport i kulturu”, Nerminom Gudić-Duhandžić i Dževadom Dedićem, istaknutim sportskim radnikom Općine Gornji Vakuf/Uskoplje. Read more