Izrađen dokument „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u BiH“

U Sarajevu je, u organizaciji projekta “Podrška obrazovanju odraslih”, finansiranog od strane njemačke vlade a kojeg u Bosni i Hercegovini implementira GIZ,održan okrugli sto za predstavnike medija na kojem je predstavljen dokument „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini“ i pojašnjena njegova svrha i namjena u obrazovnom sistemu BiH. Read more