Vijesti iz BiH

Izrađen dokument „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u BiH“

U Sarajevu je, u organizaciji projekta “Podrška obrazovanju odraslih”, finansiranog od strane njemačke vlade a kojeg u Bosni i Hercegovini implementira GIZ,održan okrugli sto za predstavnike medija na kojem je predstavljen dokument „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini“ i pojašnjena njegova svrha i namjena u obrazovnom sistemu BiH.

 

U protekle dvije godine, pod pokroviteljstvom i uz stručne smjernice eksperata za obrazovanje odraslihGIZ-a, radna grupa sastavljena od eminentnih članova, eksperata iz sektora obrazovanja i predstavnika iz svih obrazovnih struktura u cijeloj Bosni i Hercegovini je usko sarađivala i učestvovalauizradi, za obrazovanje u BiH, iznimno važnog dokumenta naziva „Koncepcija osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini“. Ovajdokument će u budućnosti predstavljati okosnicu prijedloga za organizovanje i realizovanje osnovnog obrazovanja odraslih koji se temelji na socijalno-ekonomskim potrebama, demografskim i obrazovnim karakteristikama Bosne i Hercegovine, globalnim i evropskim strategijama i smjernicama u području obrazovanja i učenja odraslih, te reformskim nastojanjima u oblasti obrazovanja i implementaciji koncepta cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini.

 

Ova temeljna polazišta dokumenta omogućuju objašnjenje značaja obrazovanja odraslih, posebno osnovnog obrazovanja odraslih, za razvoj kvalifikovane radne snage, unapređivanje zapošljivosti i građanskog aktivizma pojedinaca i društvenih grupa i prevenciju njihove marginalizacije, odnosno socijalne isključenosti i siromaštva“, rekla je Azra Ramić, stručna savjetnica  u projektu, naglašavajući time važnost ovog dokumenta. Na predstavljanju dokumenta su učestvovali i članovi radne grupe, pojašnjavajući koncept koji je, u našem društvu, inovativan i primjenjiv u svakom trenutku: sada ili u određenim fazama, kada se steknu uslovi za cjelokupnu ili parcijalnu primjenu ove koncepcije.

 

Suštinu dokumenta čine tri modela i pristupa materiji. Prvi je model osnovnog opšteg obrazovanja odraslih i podrazumijeva klasično obrazovanje odraslih koje, u konačnici, vodi do formalne diplome i namijenjen je osobama koje, iz bilo kojeg razloga, nisu uspjele završiti osnovno obrazovanje do odrasle dobi, a namjeravaju nastaviti proces formalnog obrazovanja i upisivanje u srednju školu. Drugi model je funkcionalno obrazovanje koje, uz klasično osnovno obrazovanje za odrasle, podrazumijeva i sinhronizovanu stručnu obuku, čime ovaj model osigurava vertikalnu prohodnost i, najvažnije, povećanje zapošljivosti. Model je namijenjen svim aktivnim tražiocima posla, ali i onima koji su već uposleni i traže priliku za poboljšanje svog radnog statusa. Treći model funkcionalnog opismenjavanja orijentisanog na životne vještine je, nedvojbeno, najinovativniji i do sada nije bio dijelom obrazovne strategije, unatoč činjenici da za njim postoji ili će, u doglednoj budućnosti, postojati iznimna potreba društva u cjelini. Ovaj model vodi do brže realizacije od strane škola i drugih organizacija iz oblasti obrazovanja, jer ciljnoj skupini starije populacije i osoba iz drugačijih kultura, tradicija i jezičkih razlika  omogućava funkcionalnu integraciju  u društvo i  otvara mogućnost uključivanja u stručne obuke.

Svrha Koncepcije osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, kako je naglašeno na današnjem predstavljanju,je promovisanje potrebe za sticanjem osnovnog obrazovanja odraslih i različitih načina organizacije i realizacije obrazovanja odraslih, kao i ohrabrivanje i podrška nadležnim vlastima i obrazovnim ustanovama i organizacijama u planiranju i realizaciji osnovnog obrazovanja odraslih. Ovaj dokument, što ga svakako izdvaja i čini posebnim u smislu unapređenja formalnog neformalnog i informalnog obrazovanja, afirmiše osnovna načela u organizaciji i realizaciji osnovnog obrazovanja odraslih koja uključuju fleksibilnost, integraciju opšteg i stručnog obrazovanja, funkcionalnost i usmjerenost na ishode  učenja.

 

Članovi radne grupe koji su učestvovali u produkciji dokumenta dolaze iz nadležnihobrazovnih institucija u BiH, a to su: Ministarstvo znanosti, kulture i sporta Kantona 10, Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Republički Pedagoški zavod Republike Srpske, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačkog kantona, Pedagoška institucija Brčko Distrikta, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosnaskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON), a uz stručnu podrškuod strane predstavnika iz GIZ projekta, Univerziteta u Beogradu – Filozofski fakultet Srbija i Visoke narodne škole Cham (Njemačka).

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend