Svi stradalnici HVO-a imaju pravo zatražiti mirovinu iz RH, ali i novi izračun

Mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu proširena je na sve ratne vojne invalide HVO-a po osnovi bolesti i ozljede, kojima se u postupku vještačenja u Republici Hrvatskoj utvrdi gubitak radne sposobnosti, a pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, bez obzira na to jesu li invalidsku mirovinu ostvarili prema ugovoru između Hrvatske i BiH ili zakonskoj odluci, novim se izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata omogućava pokretanje postupka i određivanje novog iznosa invalidske mirovine u slučaju nastanka promjena koje utječu na preostalu radnu sposobnost ili omjer uzroka invalidnosti.

Ovo je jedan od ključnih elemenata izmjena zakonskog rješenja koje su protekloga tjedna dobile potporu u Hrvatskom saboru, a u koje je Večernji list imao uvid, pri čemu je za pripadnike HVO-a osobito značajan članak 29., odnosno novi stavak 3. koji donosi mogućnost novog izračuna mirovine. Kao što je poznato, ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu za pripadnike borbenog sektora HVO-a koji su državljani Republike Hrvatske omogućava se za sve skupine RVI po osnovi ozljede i bolesti kojima je taj status priznat pravomoćnom odlukom nadležnog tijela u BiH, uz uvjet da im nadležno tijelo vještačenja u RH utvrdi gubitak radne sposobnosti.

Uz to, navedeni članak dopunjuje se tako da se hrvatskim državljanima, pripadnicima HVO-a koji su već ostvarili invalidsku mirovinu prema ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a, kao i novim korisnicima invalidske mirovine koji su to pravo ostvarili prema ovome članku, omogućuje određivanje novog iznosa mirovine. A do toga novog iznosa može doći ako kod njih zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nastane promjena u postocima uzroka koji su uvjetovali djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili ako kod korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti nastane potpuni gubitak radne sposobnosti zbog istih uzroka. Nova mirovina, odnosno ponovno određivanje mirovine ostvaruje se na zahtjev stranke uz ponovno vještačenje radne sposobnosti. Nova invalidska mirovina osobi odredit će se u visini razlike između nove svote invalidske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po pravnim propisima u Hrvatskoj na temelju pogoršanja zdravstvenog stanja iz stavka 3. ovoga članka i visine mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene prema pravomoćnoj odluci o statusu ratnog vojnog invalida od nadležnog tijela BiH važećeg u trenutku pogoršanja stanja.

Podsjećamo, pripadnici borbenog sektora HVO-a, državljani Republike Hrvatske, kojima je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela BiH priznat status ratnog vojnog invalida po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, imaju pravo na invalidsku mirovinu po ovom zakonu i Zakonu o mirovinskom osiguranju umanjenu za iznos osobne invalidnine koja im je priznata po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela BiH ako to pravo nisu ostvarili do stupanja na snagu zakona na temelju ugovora između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH. Uz te odredbe, zakonski je potvrđeno da Ministarstvo snosi troškove prijevoza i pokopa posmrtnih ostataka umrloga ratnog vojnog invalida pripadnika HVO-a i umrloga pripadnika HVO-a, koji je u trenutku smrti imao hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj.

izvor: večernji.ba