Švedska bez dima, prva zemlja u EU

Švedska se ističe kao najprogresivnija EU članica na polju borbe protiv pušenja, a ključ te borbe je prelazak pušača s cigareta na potencijalno manje štetne alternativne duhanske i nikotinske proizvode. Jedan od tih proizvoda su i nikotinske vrećice koje su legalan i dostupan proizvod diljem EU.

Švedska je svojim javnozdravstvenim pristupom poticanja alternativnih proizvoda otvorila vrata ka smanjenju rizika pojave bolesti povezanih s pušenjem cigareta, jer je pušačima pružila potencijalno manje štetnu alternativu.

Šta je švedski model i koja je njegova prednost?

Temelj švedskog modela je strategija smanjenja štete od pušenja, odnosno poticanje pušača na prelazak sa cigareta na potencijalno manje štetne proizvode poput e-cigareta, nikotinskih vrećica i grijanih duhanskih proizvoda.

Švedska je na taj način ispoštovala preporuku konvencije Svjetske zdravstvene organizacije za kontrolu duhana (FCTC) što se pokazalo vrlo uspješnim.

Rezultat je jasno vidljiv. Već 2019. je svega 6,4 posto Šveđana starijih od 15 godina svakodnevno pušilo, što je najniži udio populacije u EU, ali i daleko ispod prosjeka od 18,5 posto u 27-članom bloku, prema statističkoj agenciji Eurostat. Brojke Agencije za javno zdravstvo Švedske pokazuju da je stopa pušenja od tada samo nastavila padati, dosegnuvši 5,6 posto prošle godine, a očekivanja su da padne ispod 5 posto već do kraja godine.

Više od statistike, ljudski pristup

Istovremeno se smanjuje i broj pušača koji se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim problemima povezanih s pušenjem. Švedski stručnjaci objašnjavaju da njihov model podrazumijeva ljudski pristup pušačima, jer im se umjesto savjeta “moraš prestati” za koji je poznato da jednostavno ne funkcionira na velikom postotku pušača, omogućila informacija o potencijalno manje štetnom proizvodu od cigareta s ciljem da se u prvoj fazi pušača prebaci na taj proizvod, a nakon toga da lakše prestane sa korištenjem bilo kakvom duhanskog ili nikotinskog proizvoda.

Tako osim smanjenja pušenja, švedski pristup donosi sa sobom i empatiju prema pušačima, gdje im je umjesto stigmatizacije, pružena podrška u naporima da prestanu pušiti ili se okrenu navedenim, potencijalno manje štetnim alternativama.

Bila je ovo tema brojnih istraživanja i izvještaja, a jedan od njih je i onaj naziva “Švedsko iskustvo: Put ka društvu bez duhanskog dima”. Osim što se posvetio detaljnom istraživanju švedskog modela, on govori i o potencijalno manje štetnim alternativama, te tome na koji način one mogu biti primjer za rješenje ovog problema i u drugim zemljama.

I druge zemlje idu putem Švedske. Primjerice, Velika Britanija odlučila je primijeniti koncept potencijalnog smanjenja štetnosti i na taj način smanjiti problem pušenja u zemlji. I postiže dobre rezultate, od smanjenja udjela pušača u populaciji o smanjenja problema sa pušenjem povezanih bolesti.

Od proizvoda koji se potiču u tim zemljama ističu se grijani duhanski proizvodi i e-cigarete, koji su relativno dobro poznati i kod nas, ali i nikotinske vrećice, relativno nov proizvod koji ne sadrži duhan već isključivo nikotin.

Nikotinske vrećice su legalne i dostupne širom EU pa samim tim i u BiH. Razlikuju se od sličnog proizvoda snusa, koji je tradicionalan proizvod i sadrži duhan, no nikotinske vrećice nemaju duhana i svrstavaju se u proizvode potencijalno smanjenje štetnosti.

Zajedničko kod svih tih proizvoda je izostanak procesa sagorijevanja pri korištenju, jer je upravo taj proces sagorijevanja kod cigarete uzročnik najvećeg dijela bolesti povezanih s pušenjem.

U izazovnim vremenima i dok svijet traži inovativna rješenja za njih, švedski model podsjetnik je da se promjene mogu postići i kroz razumijevanje, te otvorenost prema novim idejama. Na putu ka zdravijoj budućnosti, važno je znati pronaći opcije koje, bez da zanemare ijednu skupinu ljudi, pružaju nadu za boljim sutra te naposlijetku postaju inspiracija da ih slijedi i ostatak svijeta.