Potpisan protokol o zapošljavanju između BiH i Srbije

Operativni protokol kojim se regulira način i postupak za efikasnu provedbu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije u oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti potpisan je u Beogradu. Protokol su potpisali direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Adnan Delić i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, Dejan Jovanović, priopćila je  Agencija za rad i zapošljavanje BiH. Novina koju donosi potpisani Operativni protokol jest definiranje i kreiranje izjave za one osobe koje ne posjeduju radnu knjižicu ili nemaju upisan ili zaključen staž osiguranja. Izjava se može dobiti u nadležnim entitetskim službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, a ovjeravaju je nadležni entitetski općinski organi, odnosno nadležno odjeljenje Vlade Brčko distrikta BiH.

Svi podaci će se provjeravati i dostavljati drugoj državi ugovornici najdulje u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva u drugoj državi ugovornici. Također, dogovoreno je da BiH i Republika Srbija, na godišnjem nivou, međusobno razmjenjuju obavještenja o broju primljenih zahtjeva i potvrda o periodima osiguranja ostvarenim u državama potpisnicama. Pored potpisanog Operativnog protokola izaslanstva su razgovarala i o nastavku suradnje na razmjeni informacija o stanju na tržištima rada BiH i Republike Srbije, o mogućnostima razmjene radne snage ove dvije države, kao i o suradnji BiH i Republike Srbije u pripremi i realizaciji Projekata prekogranične saradnje.