Neradna nedjelja pred Ustavnim sudom

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je propisano da se trgovina na veliko i na malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, osim malog broja izuzetaka.

Zakon je usvojen u srpnju, a ovaj član, kako je određeno, stupa na snagu 15. 10. pa će prva neradna nedjelja za trgovine biti 20. 10.

Kod Ustavnog suda procedura je da prvo tročlano vijeće odlučuje je li inicijativa uredna, a na tu sjednicu mogu pozvati predlagače inicijative i autore osporenog zakona. Ako vijeće potvrdi inicijativu, ona se uvrštava u dnevni red neke od narednih sjednica Ustavnog suda.

Ta procedura rijetko traje kraće od šest mjeseci, a najčešće od godinu do dvije, tako da će neradna nedjelja za trgovine svakako potrajati.

Iz Unije poslodavaca “Vijestima” su kazali da smatraju da je ovaj član zakona nesuglasan sa članom 59. Ustava Crne Gore koji jamči slobodu poduzetništva koja se može ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine, prirodnih bogatstava, kulturne baštine ili sigurnosti i obrane Crne Gore.

“Smatramo da nije ispunjen nijedan od Ustavom propisanih razloga za ograničenje slobode poduzetništva. Razlozi ograničenja slobode poduzetništva na bilo koji način nijesu potencirani u postupcima predlagača (Vlade), odnosno donositelja (Skupštine CG). Osporavana norma u suprotnosti je i s odredbama Zakona o zabrani diskriminacije (čl. 2. i 3.) koji se primjenjuje na javni i privatni sektor, shodno kojima pravo na zaštitu od diskriminacije (neposredne ili posredne) pripada svim fizičkim i pravnim osobama na koja se primjenjuju propisi Crne Gore, ako su diskriminirani po nekom od osnova utvrđenih tim zakonom (diskriminacija je svako pravno ili faktičko pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica)”, naveli su iz Unije poslodavaca.

Ograničavanje rada nedjeljom i praznicima predložio je Vladi Odbor za trgovinu Privredne komore, a ranije su to tražili i sindikati.

Protiv su bili tržni centri poput “Delte”, “Gintaša” i kotorske “Kamelije”, koji su novodili da najveće pazare imaju tokom vikenda i da bi im neradne nedjelje značajno smanjile prihode. Govorili su i o mogućim smanjivanjima broja radnika i tražili da se među izuzetke uvrste i tržni centri.

Upravo je u ime njih Unija poslodavaca i podnijela inicijativu.

(RT CG)