Svijet

Najpismeniji grad u SAD-u

Politička prijestolnica SAD-a Washington najpismeniji je američki grad, objavljeno je u istraživanju državnog sveučilišta Connecticuta. U pismenosti ga slijede Seattle, Minneapolis, Atlanta i Pittsburgh. Američki gradovi u kojima se najviše čita poredani su na osnovi podataka o broju knjižara i knjižnica, broju i nakladi listova, broju objavljenih izdanja, dosegu obrazovanja i internetskim izvorima. Istraživanje je istodobno zabrinulo znanstvenike postojećim trendovima sve slabijeg čitanja. Uočeno je kako su naklade novina u padu te da se smanjuje broj knjižara.

Primjerice, u Minneapolisu, gdje je bilo 14 neovisnih knjižara na svakih 10 tisuća stanovnika, sada ih ima samo šest. U Bostonu, gdje ih je na isti broj ljudi bilo devet, sada su samo tri. Na nacionalnoj razini broj je s devet pao na šest. Iako je kupnja knjiga na internetu u porastu, ona nije tolika da bi nadoknadila opći pad čitanja. Znanstvenici navode da su javne knjižnice ostale utvrda pismenosti.

Previous ArticleNext Article