Ministar Vidović sudjelovao na 2. Ministarskoj konferenciji SEETAC-a

Ministar komunikacija i prometa BiH mr.sc. Rudo Vidović sudjelovao je na drugoj ministarskoj konferenciji SEETAC-a (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION), koja se ove godine održava u Tirani.  Konferencija u Tirani organizirana je pod pokroviteljstvom Centralne europske inicijative (CEI) i Ministarstva za javne radove i promet Republike Albanije. Ista je okupila ministre prometa iz jugoistočne Europe, visoke dužnosnike iz EU kao i predstavnike međunarodnih financijskih institucija (EBRD-a i Svjetske banke). 

Sudionici konferencije razgovarali su prije svega o financijskoj koordinaciji između EU, financijskih institucija prema zemljama zapadnog Balkana, stavljajući akcent na projekte iz oblasti prometa i infrastrukture. Predstavljeni su kratkoročni i dugoročni projekti u zemljama jugoistočne Europe. Fokus je stavljen na nadogradnju postojećih infrastrukturnih projekata. Konferencija je bila prigoda da se razmotre nove forme financijske suradnje između donora, kao npr. javno privatno partnerstvo i drugi financijski mehanizmi. Ministar Vidović  nakon konferencije održao je planirani bilateralni susret s ministrom javnih radova i prometa Republike Albanije Sokol Olldashi-em. Razgovarano je o jačanju bilateralne suradnje između dvije zemlje. Jedna od tema bila je i rekonstrukcija i modernizacija ceste Sarajevo-Podgorica-Tirana, projekat koji je već od ranije prihvaćen od nadležnog ministarstva Republike Crne Gore. Na prijedlog ministra Vidovića, očekuje se potpisivanje Memoranduma o razumijevanju vezano za rekonstrukciju i modernizaciju navedene ceste, u Sarajevu, 1.12.2010. godine.