Katastrofalni podaci o korupciji u EU: Gubici 120 milijardi eura!

Razmjere korupcije u Evropi su ogromne, zbog čega ekonomija Evropske unije godišnje gubi oko 120 milijardi eura, saopštila je Evropska komisija, piše Mondo.

Komesar EU za unutrašnje poslove Cecilia Malmstrom napisala je u švedskom listu Goteborgs-Posten da korupcija izaziva eroziju povjerenja u demokratiju i da troši resurse legalne ekonomije. Evropska komisija proučila je korupciju u svih 28 članica EU. Razmjere ovog problema u Evropi su ogromne, iako Švedska spada među zemlje sa najmanjim problemima, napisala je Malmstrom. Komisija je napomenula da je prvi put sastavila ovakav izvještaj koji obuhvata i preporuke za suzbijanje korupcije. Malmstrom je rekla da su u nekim zemljama sistemi javnih nabavki podložni prevarama, dok je u drugima problematično finansiranje stranaka, te da su teško pogođena opštinska tijela. U pojedinim državama pacijenti moraju da plaćaju mito za adekvatnu medicinsku brigu. Studija obuhvata dvije velike ankete, koje su pokazale da tri četvrtine građana EU smatraju da je korupcija raširena u njihovim zemljama. Četiri od 10 anketiranih preduzeća opisala su korupciju kao prepreku za poslovanje u Evropi.