Svijet

Kako je uspio Lihtenštajn: Poreska oaza sa svega 40.000 stanovnika

Lihtenštajn, minijaturna država sa svega 40.000 stanovnika, smještena između Austrije i Švicarske, jedna je od najbogatijih na svijetu.

Usprkos tome što se radi o vrlo maloj zemlji, i nedostatku prirodnih resursa, Lihtenštajn se razvio u izuzetno uspješnu ekonomiju.

Od sredine 20. vijeka Lihtenštajn se iz uglavnom poljoprivredne zemlje transformisao u globalni poslovni centar. Imaju vrlo diverzifikovanu ekonomiju kojom dominira uslužni sektor s velikim brojem malih i srednjih kompanija.

Za to je prije svega zaslužna poreska politika. Naime, ta je zemlja godinama (bila) porezna oaza, što je privuklo brojne strane kompanije.

Niski porezi – porez na dobit iznosi svega 12,5 % – te jednostavno osnivanje kompanija privuklo je mnoge investitore da pokrenu posao upravo iz Lihtenštajna te ti prihodi sada čine oko 30 % državnog budžeta.

Lihtenštajn je u carinskoj uniji sa Švicarskom te kao valutu koristi švajcarski franak. Kako su vrlo mala zemlja bez prirodnih resursa, više od 90 % potreba za energijom namiruje se uvozom. Od 1995. godine Lihtenštajn je član Evropskog ekonomskog prostora te njihova Vlada radi na usklađivanju ekonomskih politika s onima koje su prisutne u Evropskoj uniji.

Zanimljivo je da više od polovine radne snage svakodnevno dolazi u Lihtenštajn iz susjednih zemalja – Švicarske i Austrije te Njemačke.

Od 2008. godine Lihtenštajn se našao pod pojačanim pritiskom, pogotovo Njemačke i SAD-a, zbog netransparentnosti poreskog i bankarskog sistema, odnosno jake bankarske tajne.

Nakon toga potpisali su niz bilateralnih sporazuma o razmjeni poreznih podataka s drugim državama. Od ove godine Lihtenštajn s Evropskom unijom automatski razmijenjuje podatke o bankovnim računima.

Kako više od polovine radne snage u Lihtenštajnu na posao putuje iz susjednih zemalja, broj zaposlenih sličan je kao i broj stanovnika i iznosi oko 38.000.

Nezaposlenost je vrlo niska – iznosi manje od 2 %.

Stanovnici Lihtenštajna imaju vrlo visok životni standard i jedne od najviših plata u Evropi. Prosječne plate, zavisno o sektoru, kreću se od 3.500 do 9.000 švicarskih franaka.

(Nezavisne novine)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend