General Jeleč na sastanku Vojnog komiteta NATO u Briselu

U Glavnom štabu NATO-а u Briselu održani su sastanci Vojnog komiteta NATO na nivou načelnika štabova/odbrana. Delegacija Oružanih snaga BiH, koju je predvodio načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč, učestvovala je na sastancima u formatu misije „Odlučna podrška“ te u formatu „Platforma interoperabilnosti“.

Tokom sastanka u formatu misije „Odlučna podrška“ diskutovalo se o strateško-operativnoj situaciji te o trenutnim aktivnostima u misiji „Odlučna podrška“, kao i o smjernicama koje se odnose na „Unaprijeđeno trajno partnerstvo“ NATO-a i partnera s Afganistanom. Posebno je naglašena važnost nastavka učešća saveznika i partnera na aktivnostima osiguranja mira u Afganistanu.

Na sastanku u formatu „Platforma interoperabilnosti“ razgovaralo se o mehanizmima i alatima partnerstva, koji mogu dodatno unaprijediti spremnost i interoprabilnost partnera i NATO-a, s posebnim osvrtom na provođenje NATO vježbi, kao i učešća partnera u istim. U tom smislu predstavljeni su novi mehanizmi i alati snaženja partnerstva.

Na marginama navedenih sastanaka, general Jeleč je obavio i bilateralne susrete na kojima je razgovarao s predstavnicima NATO-a i partnerskih zemalja.

Osim generala Jeleča, sastancima su prisustvovali šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-ubrigadir Alija Kožljak, načelnik Odsjeka za politiku i planove u ZŠ OS BiH brigadir Velibor Purković te pukovnik Predrag Visković.

(Ured za odnose s javnošću)