EU do 2015. cijene roaminga želi svesti na nulu

Komesar Europske komisije za digitalnu agendu Neelie Kroes zauzima se za faktično ukidanje roaminga do 2015. godine, čime bi se praktično izjednačila cijena telefoniranja u mobilnoj telefoniji između domaćih i međunarodnih poziva unutar EU. “Komisija priprema niz prijedloga kako bi se postigao cilj da se razlika između cijene poziva unutar jedne zemlje i u inozemstvu do 2015. godine približi nuli” , rekla je Kroes.

I pored toga  što su na poticaj Komisije uvedena ograničenja cijena roaminga, još uvijek je telefoniranje iz euvropskog inozemstva i do tri puta skuplja od poziva unutar domaće mreže. EU je prvi put 2007. godine uvela cjenovni plafon na uslugu roaminga za međunarodne mobilne razgovore. U srpnju prošle godine cijena poziva u roamingu smanjila se s 43 na 39 centi po minuti, a za prihvaćanje poziva u roamingu najviša cijena po minuti razgovora smanjila se s 19 na 15 centi. Od srpnja ove godine cijene roaminga dodatno će se smanjiti na 35 odnosno 11 centi po minuti.