Dubravka Šuica: Slažem se da je brzina integracija glavna determinanta napretka BiH

Ususret konferenciji Europski put Bosne i Hercegovine: izazovi i perspektive u Zagrebu, i posjetu vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta Mostaru i Sarajevu sljedećeg tjedna, danas je u Strasbourgu održana razmjena mišljenja s Denisom Zvizdićem, predsjednikom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednica Delegacije Europskog parlamenta za odnose s BiH Dubravka Šuica zahvalila je g. Zvizdiću na iznesenim podacima o pozitivnim pomacima  u BiH na socio-ekonomskom planu. Složila se da su se prioriteti BiH promijenili  i da su ekonomska situacija i gospodarski oporavak u prvom planu. Također, upitala je g. Zvizdića o stavovima Republike Srpske prema integraciji u Europsku uniju:  ”Svidjelo mi se što ste rekli da je brzina integracija glavna determinanta općeg napretka. Također, budući da ste izjavili da dobro surađujete i usklađujete svoju politiku na svim razinama vlasti u BiH, uključujući i Republiku Srpsku, interesira me je li Republika Srpska doživljava europske integracije kao slabljenje svoje moći ili se zaista nalazi na europskom putu o kojemu ste nam danas govorili?”

G. Zvizdić odgovorio je da su pristupanje Europskoj uniji podržali svi lideri političkih stranaka u BiH, Predsjedništvo i oba doma Parlamenta. Rekao je da ne postoji ni jedna službena izjava dužnosnika niti s jednog nivoa vlasti koja nije išla u pravcu podrške europskim integracijama. Moguće je da je potpora u nekim segmentima više deklarativna nego suštinska, jer još uvijek postoje poteškoće u ubrzanoj dinamici europskih integracija. No, postoji jasna opredijeljenost, ali i prostor za širu raspravu o tome tko i kako shvaća europske integracije i doživljava ih kao jačanje Bosne i Hercegovine.