BiH predsjeda Vijećem sigurnosti UN-a

Bosna i Hercegovina je od 1. siječnja preuzela predsjedanje Vijećem sigurnosti UN-a. Jednomjesečno predsjedavanje od 1. do 31. siječnja 2011. uslijedilo je godinu dana nakon što je BiH postala nestalnom članicom Vijeća sigurnosti UN-a. Izgradnja mira, odnosno izgradnja institucija kao dio procesa izgradnje mira, tema je koju će tijekom predsjedanja razmatrati Vijeće sigurnosti UN-a pod predsjedanjem BiH. Ovu temu za debatu u Vijeću sigurnosti UN-a tijekom predsjedanja naše zemlje utvrdilo je Predsjedništvo BiH na prvoj redovitoj sjednici u novom sazivu.

Bit će to izvrsna prilika, ali i izazov za BiH da se profilira na svjetskoj sceni i da značajan doprinos međunarodnim naporima u rješavanju trenutačnih globalnih izazova.