BiH opredijeljena da doprinosi održavanju sigurnosti i stabilnosti u Afganistanu

Na ministarskom sastanku Sjevernoatlantskog vijeća NATO-a koji je održan u Bruxellesu, ministrica obrane Marina Pendeš potvrdila nastavak sudjelovanja pripadnika OS BiH u misiji „Odlučna potpora“, te istaknula kako je to jasan pokazatelj opredijeljenosti BiH da doprinosi održavanju sigurnosti i stabilnosti u Afganistanu.

 

Ministrica Pendeš se zahvalila svim zemljama-partnerima u misiji „Odlučna potpora“ na nesebičnoj potpori i naglasila da će BiH nastaviti ispunjavati obveze na euroatlantskom putu, kao jednom od strateških ciljeva BiH.

 

Na sastanku su sudjelovali ministri obrane zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja čiji pripadnici sudjeluju u misiji potpore miru u Afganistanu, a diskutiralo se o dostignutom napretku trenutne vlade Afganistana, političkoj i vojnoj situaciji u Afganistanu, kao i o izazovima sa kojima se mogu suočiti u daljnjem izvršenju ove misije.

 

Službenom dijelu ministarskog sastanka u formatu „Odlučna potpora“ prethodio je sastanak u formatu „TAAC-N“ (Train Advise Assist Command North) u organizaciji SR Njemačke i pod predsjedavanjem ministrice obrane SR Njemačke Ursule von der Leyen. Na sastanku su bili nazočni svi ministri zemalja koje imaju snage raspoređene u području operacija TACC-N, ministar obrane Afganistana Tahriq Bahrami i gen. John W. Nicholson, zapovjednik misije „Odlučna potpora“. U kratkom obraćanju na ovom sastanku, ministrica Pendeš je potvrdila nastavak sudjelovanja pripadnika OS BiH u području operacija TACC-N misije „Odlučna potpora“.

 

Na marginama sastanka, ministrica Pendeš je, pored susreta sa ministrima obrane iz regiona, imala i susret sa zamjenicom Glavnog tajnika NATO Rose Gottemoeller, te u razgovoru sa njom naglasila važnost što skorijeg aktiviranja Akcijskog plana za članstvo (MAP). Također, ministrica se susrela i sa pomoćnikom Glavnog tajnika NATO za sigurnosnu politiku i političke poslove (PASP), Alejandrom Alvarogonzalesom, kao i sa ministricom obrane SR Njemačke i ministrom obrane Republike Turske, s kojima je razgovarala o integracijskom procesu i drugim aktualnostima, te im  se zahvalila na suradnji i potpori.

 

(Ured za odnose s javnošću)