Časnici i vojnici VJ osuđeni za ratni zločin na Kosovu

Sudsko vijeće Višeg suda u Nišu izreklo je osuđujuću presudu okrivljenim pripadnicima Vojske Jugoslavije (VJ) oficirima Zlatanu Maničiću i Radetu Radojeviću i redovnim vojnicima Danilu Tešiću i Mišelu Seregiju za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na Kosovu u travnju 1999. godine, priopćio je Fond za humanitarno pravo (FHP).

Sudsko vijeće, kojem je predsjedala sutkinja Dijana Janković, izreklo je 3. kolovoza tu presudu, čijem objavljivanju okrivljeni nisu prisustvovali. Predsjednica veća je pročitala zatvorske kazne, ali obrazloženje presude nije, smatrajući da “to nije potrebno, jer okrivljeni nisu prisutni i da ne bi nepotrebno zamarala prisutne”. Viši sud u Nišu je potvrdio zatvorske kazne Vrhovnog vojnog suda od 22. svibnja 2003, koji je Tešiću i Seregiju izrekao niske kazne, uzimajući u obzir njihovo priznanje u istrazi i na glavnom pretresu, prenio je Tanjug. Okrivljeni Tešić i Seregi su u međuvremenu povukli priznanja, što, izgleda, nije utjecalo na odluku Višeg suda u pogledu visine zatvorske kazne izrečene toj dvojici okrivljenih. Ostaje pitanje o olakšavajućim okolnostima koje je sud imao u vidu, kada je odlučio da Tešića kazni sa sedam, a Seregija sa pet godina zatvora. Poricanje zločina spada u otežavajuće okolnosti. Prvo prvostepeno suđenje počelo je 16. rujna 2002. pred Vojnim sudom u Nišu. Optuženi Tešić i Seregi su na glavnom pretresu i u istrazi priznali da su po naređenju pretpostavljenih Mančića i Radojevića ubili dvojicu albanskih civila u travnnju 1999. godine na izlasku iz Kušnina. Optuženi Mančić i Radojević su negirali navode optužbe, kao i obrane optuženih Tešića i Seregija. Vojni sud u Nišu je osudio okrivljenog Mančića na sedam godina zatvora, okrivljenog Radojevića na pet godina, okrivljenog Tešića na četiri godine i okrivljenog Seregija na tri godine zatvora. Odlučujući po žalbi obrane i vojnog tužilaštva, Vrhovni vojni sud je 22. svibnja 2003. preinačio presudu u pogledu kazne i osudio optuženog Mančića na 14 godina zatvora, optuženog Radojevića na devet, optuženog Tešića na sedam i optuženog Seregija na pet godina zatvora. Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu Vrhovnog vojnog suda zbog toga što je ovaj izveo jedan dokaz van glavnog pretresa. Vrhovni vojni sud je od MKCK tražio knjigu nestalih osoba na Kosovu iz koje je utvrdio identitet žrtava koje su predmet postupka. Ponovljeno suđenje je počelo 6. lipnja 2007. pred Okružnim sudom u Nišu. Zbog promjene sastava sudskog vijeća, kao i reorganizacije sudova, glavni pretres je počeo iz početka 2010. pred većem Višeg suda u Nišu kojim je predsjedavala sutkinja Dijana Janković, navedeno je u priopćenju.
(Fena)zl