Asistentice Fakulteta zdravstvenih studija na znanstveno-stručnom skupu u Vukovaru

Asistentice Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ sudjelovale su na 3. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu “Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu” , održanom u Vukovaru.

 

Izloženi i prezentirani znanstveno-stručni radovi asistentica našega Sveučilišta bili su iz oblasti Fizioterapije i radne terapije i Sanitarnog inženjerstva:

„Kvaliteta vode za kupanje i rekreaciju zatvorenog bazena banjskog lječilišta Reumal u općini Fojnica“ (autorice mr. Habibe Ganić) i „Dileme u fizijatriji-nastaviti ili prekinuti fizikalno liječenje pacijenata koji obole od duboke venske tromboze“ (autorica prof.dr. Suade Kapidžić Duraković i asistentice Jelene Pirner, bacc. fizioterapije i radne terapije).

 

U radu skupa u Vukovaru sudjelovali su i eminentni profesori i stručnjaci iz oblasti zdravstvenih znanosti iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije.

„Međunarodni skup je bio uspješan i produktivnog karaktera. Razmijenjena su iskustva, znanstvene i stručne spoznaje iz spomenutih tematskih oblasti koje će doprinijeti razvoju akademske zajednice u regiji“, kazala je viša asistentica, mr. Habiba Ganić.