Županija Središnja Bosna preuzela osnivačka prava nad bolnicama

Sabor Županije Središnja Bosna dao je suglasnost na statute pet bolnica, čime je Županija napravila idući korak u smislu uređivanja pravnih odnosa, nakon što je 17. travnja 2018. godine preuzeo osnivačka prava nad tim javnim zdravstvenim ustanovama.

Zastupnici su dali suglasnost na statute Bolnice Travnik, zatim Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, Opće bolnice Bugojno, Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, te Opće bolnice Jajce.

Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi SBŽ Anto Matić ocijenio je kako je ovom odlukom napravljen veliki iskorak, jer je, nakon 20 godina, Županija došla u poziciju da nakon preuzetih osnivačkih prava napokon ima usklađene i usvojene statute kao najviše akte jedne ustanove.

„Time se uređuju odnosi između Vlade i bolnica i sigurni smo da će se bolje kontrolirati njihov rad, a samim time i pronaći nova sredstva za bolje usluge pacijentima. Iduća faza je formiranje upravnih vijeća i imenovanje direktora u pet bolnica na području Županije Središnja Bosna“, kazao je ministar Matić.

(www.vecernji.ba)