Zbog velikog interesa studenata iz BiH i regije, SKEI 2016 prerastao u Malu studentsku olimpijadu

„Raduje nas činjenica da se na Sveučilištu VITEZ održava prva konferencija ovoga profila, na kojoj će prvi put glavni akteri biti studenti s našega Sveučilišta, kojima će se pridružiti  i studenti drugih fakulteta, odnosno Sveučilišta iz BiH i susjednih zemalja. Iz BiH, što je pozitivan znak i dobra poruka, priključit će nam se studenti državnih, odnosno javnih fakulteta. Drago nam je da se studenti  javnih i privatnih Sveučilišta počinju družiti na jednom projektu iznimno značajnom za njih, za institucije u kojima studiraju, odnosno okruženje u kojem se nalaze“, kazao je na početku konferencije za novinare na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“ u Travniku rektor, prof.dr. Mirko Puljić, najavljujući Prvu međunarodnu studentsku konferenciju SKEI 2016.

Podsjetimo, SKEI 2016 je studentska konferencija ekonomije i informatike, koja će se održati u subotu, 7. svibnja, u Franšiznom centru u Vitezu, s početkom u 10 sati. Organizatori su Fakultet poslovne ekonomije i Fakultet informacionih tehnologija Sveučilišta „VITEZ“ u partnerstvu s Veleučilištem Baltazar iz Zaprešića i Visokom školom modernog biznisa iz Beograda.

„Ova Studentska konferencija ima posebnu vrijednost  i najveću važnost treba dati poduzetništvu. Kod naših studenata trebamo razvijati osjećaj za poduzetništvo, osjećaj za kreaciju. Sveučilište „VITEZ“ već se bavi time da studente angažira na kreiranju mogućih poslovnih ideja koje bi, sami ili u timu, realizirali u praksi“, poručio je prof.dr. Mirko Puljić i  dodao kako, osposobljavajući studente za njihova buduća profesionalna zvanja, za davanje doprinosa napretku institucija ili firmi u kojima će raditi, želimo ih zadržati u sredinama u kojima obitavaju.

„Studenti su ključni subjekt onoga što se događa na visokoškolskim institucijama. Volio bih da se konačno shvati da nisu studenti na fakultetima radi nastavnika i administracije, nego je obrnuto, nastavnici i administracija su tu radi studenata i ova konferencija će prelomiti tu krivulju poslije koje će se shvatiti da studenti predstavljaju ključne aktere svih dešavanja u visokoškolskim ustanovama“, kazao je rektor Sveučilišta „VITEZ“.

Prodekanesa Fakulteta poslovne ekonomije, doc.dr. Jamila Jaganjac, glavna programska koordinatorica SKEI 2016, izjavila je kako  su na konferenciju prijavljena 63 stručna rada iz BiH, Hrvatske i Srbije te kako je među njima veliki broj kvalitetnih stručnih radova koji pružaju praktična rješenja za one koji se žele baviti praksom, te onih s istraživačkim elementima za sve studente koji se žele baviti akademskim radom.

Također je najavila da, s obzirom na veliki interes za uključenjem u ovaj program, SKEI 2016 bi mogao biti put ka jednoj interdisciplinarnoj konferenciji u budućnosti.

Napore Sveučilišta/Univerziteta  „VITEZ“  te Programskog i  Organizacijskog odbora u pripremi SKEI 2016, pohvalili su Zoran Matošević, u ime kantonalnog Ministarstva obrazovanja i Dragan Martić, u ime Ministarstva gospodarstva KSB.

„Ova konferencija je posebno interesantna u ovom vremenu, jer je riječ o transferu znanja što je u duhu Bolonjskog procesa i svakako je dobrodošla i gospodarstvu i visokoobrazovnim ustanovama“, izjavio je Zoran Matošević, posebno ističući činjenicu da visokoškolske institucije ovakvim projektima daju težište na uvezivanju znanja i praktičnih vještina s potrebama tržišta rada, jer, kako je naglasio, samo kvalitetni, školovani kadrovi mogu društvu osigurati prosperitet.

Da osiguranju napretka doprinosi obrazovanje i razvijanje poduzetničkog duha složio se i Dragan Martić, koji je istodobno poručio da će Ministarstvo gospodarstva i dalje podržavati visokoškolske institucije s kvalitetnim programima i projektima.