Završena izgradnja dijela kanalizacionog sistema u Crnovlju, MZ Preočica

U skladu sa predviđenim finansijskim  iznosima u Budžetu, općina Vitez  realizovala je izgradnju dijela kanalizacionog sistema u MZ Preočica naselje Crnovlje.
Nakon provedene  procedure javne nabavke, te obezbjeđivanja potrebnih sredstava, konačno su se stekli uslovi za realizaciju ovog projekta. 

Ugovor za izgradnju kanalizacije dodjeljen je preduzeću “IGM- IUT” Haskić d.o.o Vitez kao najboljem ponuđaču.
Vrijednost ove investicije, koju je finansirala općina Vitez iznosila je 7.019,41 KM
Stanovnici naselja Crnovlje u MZ Preočica dobili su dio  kanalizacione mreže za fekalnu kanalizaciju, i dijelom  riješili problem pitanja kanalizacionih cijevi i odvoda.