Lokalne vijesti

Završen projekt umrežavanja mjesnih s Matičnim uredom Travnik

Završetkom projekta umrežavanja mjesnih ureda s Matičnim uredom Travnik, svim građanima Travnika omogućeno je dobivanje izvoda iz matičnih knjiga u bilo kojem, njima najbližem, mjesnom uredu. Značajan dio sveukupnog projekta GAP, koji se odnosi na digitalizaciju matičnih knjiga i umrežavanje mjesnih ureda s Matičnim uredom Travnik okončan je i već su izdani prvi izvodi u mjesnim uredima za građane koji su do sada izvode morali vaditi u Matičnom uredu Travnik.

Značaj ovog projekta je višestruk, a ogleda se, prije svega u omogućavanju dobivanja izvoda u bilo kojem mjesnom uredu ili Matičnom uredu. Naravno, ovim je stvorena i pretpostavka za međuopćinsko umrežavanje u budućnosti čime će svim građanima upisanim u matične knjige Općine Travnik biti omogućeno dobivanje izvoda u bilo kojoj općini u BiH kao i građanima Travnika koji sada žive na prostoru neke druge općine u BiH. Međutim, bitno je naglasiti da se ovo unapređenje odnosi samo na izdavanje izvoda, a da se sve promjene u matičnim knjigama i dalje rade u Matičnom ili mjesnom uredu u kojem se knjige vode i u kojem su pohranjene.

(Općina Travnik)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend