Zatvorenicima plaća za rad, bolja hrana, smještaj

Zatvorenici u BiH u budućnosti bi trebali imati specijalizirane bolničke ustanove unutar zatvorskog kruga, bolje smještajne uvjete, hranu, ali i višu plaću za svoj rad koji budu obavljali u sklopu izdržavanja zatvorske kazne, piše Večernji list BiH. Prema novom Zakon o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera, mora se riješiti problem prenatrpanosti zatvorskih kapaciteta, pronaći dovoljan broj profesionalnog zatvorskog osoblja, posebno čuvara, riješiti pitanje primjerenih zatvorenika, koji su ovisni o drogama, psihički bolesnih osoba…

Kako stoji u dokumentu u čijem smo posjedu, uvodi se obveza odvojenog smještaja zatvorenika. Više u zatvorskim jedinicama u istoj prostoriji ne smiju boraviti pritvorenici i zatvorenici, muškarci i žene, ili maloljetne osobe s punoljetnim. U Zavodu za izdržavanje kazne mora postojati bolnica za potrebe pritvorenika i zatvorenika, a ne da se svaki put zdravstvena skrb pruža u nekoj od javnih bolnica, ako to ne bude nalagala sama potreba i zdravstveno stanje zatvorenika ili pritvorenika.

Uvodi se svojevrstan stručno-obrazovni nadzor nad svakim zatvorenikom, tako da će na poslovima odgoja raditi potreban broj odgajatelja s odgovarajućom visokom stručnom spremom. Jedan odgajatelj nadzirat će i educirati 50 zatvorenika, što do sada nije bio slučaj.

Svakom pritvoreniku i zatvoreniku, u pravilu, osigurava se posebna soba za spavanje izuzev u slučajevima kada se smatra da zajednički smještaj više osoba ima određenih prednosti. Po pitanju prehrane zatvorenika, također se uvode novine. Pritvorenicima i zatvorenicima se u pravilnim razmacima osigurava prehrana koja je pripremljena u obrocima koji kvalitetom i količinom zadovoljavaju prehrambene i higijenske standarde, a ujedno su primjereni dobi, zdravlju, vrsti posla koji obavljaju i njihovim vjerskim i kulturnim zahtjevima.

Pritvorenici i zatvorenici imaju pravo na naknadu za svoj rad. Naknada za njihov rad iznosi od jedne četvrtine do jedne polovice prosječno ostvarene plaće na sličnim poslovima u posljednja tri mjeseca u gospodarstvu BiH. Svaka zatvorska ustanova, zatvorenog ili poluotvorenog tipa, prema novom zakonu, morat će imati na raspolaganju dovoljan broj stručnjaka za ispitivanje osoba i utvrđivanje programa tretmana zatvorenika kao što su psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, liječnici, diplomirani pravnici…

U zatvorskim odjelima za žene se mora osigurati i rodiljski odjel, prikladne prostorije za boravak djece radi omogućavanja kontakta sa zatvorenicom. Svi zatvorski službenici bit će redovito izloženi zdravstvenoj kao i provjeri psihofizičkih sposobnosti.

Uvode se novine i po pitanju služenja zatvorske kazne za strane državljane. U budućnosti svaka zatvorska jedinca mora uvesti tečajeve stranih jezika.

“U cilju što većeg razumijevanja problema i kulturnog podrijetla zatvorenika koji su strani državljani te pomoći da oni uspješnije rješavaju sve svoje probleme u zavodu, upravnik zavoda treba razmotriti i rasporediti određeni broj zavodskih službenika na intenzivniji rad sa stranim zatvorenicima te im u tom pravcu osigurati više specijaliziranu stručnu obuku. Tu spada: učenje stranih jezika, kulture, običaja i druga pitanja koja se pojavljuju u vezi s određenom skupinom zatvorenika stranih državljana”, piše u Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera.

S ciljem postizanja veće naobrazbe i boljeg tretmana zatvorenika, organiziraju se razni oblici školovanja, tečajeva, slobodne aktivnosti, kulturno-prosvjetnog rada i tjelesne kulture. Zatvorenicima se omogućuje čitanje knjiga i dnevnog tiska, praćenje televizijskog programa te posjet kulturnim i športskim manifestacijama kada to sigurnosni razlozi dopuštaju