Zastupnički dom Federalnog parlamenta je odbio Vladin prijedlog o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije

Zastupnički dom Federalnog parlamenta je odbio Vladin prijedlog o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije.

 

Protiv zakona su bili zastupnici Stranke za BiH i SDP-a. Njihove glavne zamjerke su bile što u zakonu nema garancije da ne bi došlo do povećanja najviših plaća dužnosnika i da bi to otvorilo novi udar na proračun. Prije izjašnjavanja o Prijedlogu zakona, odbijen je i prijedlog Stranke za BiH da Vlada povuče taj dokument i u roku od 15 dana ponudi novi prijedlog sukladno zastupničkim raspravama. Ne zna se kad će zakon koji regulira ovu materiju ponovno doći pred parlamentarce. Donošenje ovog zakona je, inače, uvjet za produljenje kreditnog aranžmana s MMF-om. Jučer je istekao rok koji je ta financijska institucija dala Federalnoj vladi za njegovo usvajanje. Prema riječima federalnog ministra financija Vjekoslava Bevande, u stand by aranžmanu s MMF-om jedna od strukturalnih odredbi je i donošenje zakona o plaćama do 31. ožujka, što je i uvjet za održavanje ovog aranžmana. Istaknuo je da je odbijanjem zakona u Zastupničkom domu, aranžman s MMF-om ozbiljno ugrožen, kao i aranžman sa Svjetskom bankom. Kako je kazao, riječ je o neočekivanom potezu Zastupničkog doma, a “godina dana rada sa Sindikatom je bačena u vjetar, jer su oni prihvatili ovakav prijedlog zakon”. Prema njegovim riječima, ukoliko propadne aranžman s MMF-om, čiji predstavnici 6. travnja dolaze u BiH, potrebno je izvršiti rebalans federalnog proračuna, koji je već pripremljen u Ministarstvu financija FBiH. Bevanda je naglasio da su mnogi kritičari predloženog zakona zanemarili da je njime bilo predviđeno da za 50 % budu umanjen topli obrok i regres, kao i da je bilo planirano ukidanje ostalih naknada. Naglasio je da je federalni premijer ranije od MMF-a zatražio odgodu donošenja zakona, ali da to nije prihvaćeno.