Zakazana IV. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Vitez zakazana je za 19.4.2017.godine (srijeda), s početkom u 10 sati, u sali Općinskog vijeća Vitez.

Predložen je slijedeći Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o upotrebi sredstava suficita Budžeta/Proračuna iz 2016. godine;
2. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2017. godinu;
3. Program rada JU Centar za socijalni rad Vitez  za 2017. godinu;
4. Program rada JU Dječije obdanište/vrtić Vitez za 2017. godinu;
5. Plan rada JU Dom zdravlja Vitez za 2017. godinu;
6. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva/pravobraniteljstva Vitez za 2016. godinu;
7. Prijedlog  odluke o izmjeni odluke o pravima  izabranih zvaničnika;
8. Prijedlog rješenja o imenovanju Etičkog viječa časti;
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije/Povjerenstva za izradu plana korištenja javnih površina;
10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke  o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Kruščica“;
11. Prijedlog odluke o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez;
12. Informacija o javnim nabavkama/nabavama  za 2016. godinu;
13. Informacija o stanju vodosnabdijevanja/vodoopskrbe na području općine Vitez;
14. Informacija o provedenom  konkursu/natječaju za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2016/2017.godinu;
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana stambenog naselja „Grgino polje“ (Dragan Blaž);
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana VITEZ „CENTAR 1“ (Željo Šarić).