Zakazana 20. sjednica OV Travnik

Općinsko vijeće Travnik za ponedjeljak, 26. travnja, zakazalo je 20. redovitu sjednicu.

 

Za sjednicu je utvrđen dnevni red od 11 točaka, među kojima je i Prezentacija o dostignutoj razini implementacije Projekta Regionalni vodovod „Plava voda“ s osvrtom na trasu glavnog voda i odvojaka Regionalnog vodovoda „Plava voda“, ulazne podatke za raspodjelu troškova po općinama, hidrološka istraživanja i kvalitete vode na izvorištu, studiju okoliša i socio-ekološku studiju, prijedlog izbora materijala za cjevovode i načelna raspodjela investicijskih troškova općina koje učestvuju u Projektu. Očekuje se i usvajanje Zaključka o prihvaćanju koncepta Projekta „Plava voda“, te Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na trasu Regionalnog vodovoda „Plava voda“ na području općine Travnik. Travnički vijećnici izjašnjavat će se i o Odluci o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste stanova koji će biti predmet dodjele, Operativnom proračunskom kalendaru za izradu i donošenje Proračuna za 2011. godinu i financijskog plana za razdoblje 2011. do 2013. godine i Akcijskog plana za provođenje javnih rasprava. Na dnevnom redu sjednice OV Travnik je i Izvješće o implementaciji Akcijskog plana implementacije Strategije razvoja općine Travnik 2005-2010. godine u 2009. i 2010. godini, te Izvješće o realizaciji projekata nevladinog sektora u 2009. godini. Pred vijećnicima će biti i Rješenja za dodjelu zemljišta Dževahiri Mulić, Jasminki Kundić, Senadu Šakiću, Jasminu Mrkonji, Adnanu Dautoviću, Seadu Pašanoviću i Ameru Halepu.

(Općina Travnik)