Zakazana 18. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Sjednica će se održati dan 17.07.2019. godine (srijeda) sa početkom  u 9,00 sati u  sali Općinskog vijeća Vitez.

Dnevni red:

1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća-(polugodišnja-2019.g);

2. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period od 01.01.-31.12.2018.      

godine;

3. Informacija o vodoopskrbi za područje općine Vitez;

4. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće  “Kremenik”;

5. Prijedlog odluke o izmjeni u Savjetu MZ ”Zabilje-Sadovače” za naseljeno mjesto Sadovače;

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut JU ”Dječji vrtić” Vitez;

7. Prijedlog pravilnika o dodacima na plaću  i naknadama koje nemaju karakter plaće  u

tijelu uprave općine Vitez;

8. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne

parcele  (Čardaci d.o.o. Vitez);

9.  Prijedlog odluke o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Grebenar);

10.Prijedlog zaključka o odbacivanju zahtjeva (Midhat Spahić);

11.Prijedlog zaključka o odbacivanju zahtjeva (Višnja Vujica);

12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Elvir Podojak).