Zakazan početak pretresa u predmetu Anto Kovač

Početak pretresa pred Apelacijskim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Anto Kovač, zakazan je za srijedu, 12. svibnja, s početkom u 12 sati, u sudnici 5, priopćio je Sud BiH.

 

Drugostupanjskim rješenjem ukinuta je prvostupanjska presuda od 10. srpnja 2009. godine, kojom je Anto Kovač oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 173. stav 1. točke e) i f) KZ BiH, a sve u svezi s člankom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina. Istim rješenjem određeno je održavanje pretresa pred Apelacijskim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH. U ponovljenom postupku Apelacijsko vijeće će otkloniti učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, izvesti već izvedene dokaze, a ukoliko se za tim ukaže potreba, uz ocjenu ostalih žalbenih prigovora, izvesti i nove dokaze.

(Onasa)