Zabranjen uvoz dječjih igračaka: Lutka Modern, Lutka Fashion i Lutka Angel

Sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na MC Rajlovac, tijekom redovnog zdravstvenog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz dječjih igračaka: “Lutka Modern”, “Lutka Fashion”i “Lutka Angel” porijeklom iz Kine.

Naime, prema rezultatima laboratorijske analize uzoraka dječjih igračaka, uzetih prilikom inspekcijskog pregleda, utvrđeno je da kemijska analiza na sadržaj ftalata ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda koji sadrže flatate („Službeni glasnik BiH“ broj 04/10) i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (“Službeni glasnik BiH, broj: 2/92 i 13/94) zbog povećanog Di (2-etilheksil) ftalat (DEHP),  zbog čega pošiljka ne može biti stavljena u promet i upotrebu.                   

Sukladno tome, uvoz kontrolirane pošiljke od 1884 komada, zabranjen je i naređeno je njeno uništenje.